103. Sayı | Yaz 2008 | Meşrutiyet\’in 100. yılında Türkiye Demokrasisi

 
 • Bazı Tefsirlere Göre Şûrâ ve Şûrâ’nın Demokrasi ile Mukayesesi

  The Shura According to Some Tafasir and its Comporasion with Democracy Giriş Kur’an ferdin, ailenin ve toplumun dünyevî ve uhrevî mutluluğu için prensipler vaz’etmektedir. İman esasları, ibadet, ahlak ve toplumun […]

   
 •  
 • Şûra İlkesi ve Demokrasiyle İlişkisi

  The Principle of Council and its Relevancy to Democracy Giriş Şûra, toplumsal sorunlarla ilgili olarak kamuoyuna başvurma ve toplumun genel görüşü yönünde karar almanın önemli bir yoludur. O, insanların geleceğini […]

   
 •  
 • Hareket Ordusu

  Movement Army 31 Mart Olayı ve Hareket Ordusu’nun Ortaya Çıkış Sebepleri Abdülhamid’in otuz üç sene süren iktidarının sonlarına doğru Jöntürkler’in kurduğu Osmanlı Hürriyet Cemiyeti Selânik ve çevresinde teşkilatlanmış ve bu […]

   
 •  
 • Türkiye’nin Demokrasi Süreci

  Siyasal kültürümüz içinde, cumhuriyet (meşrutiyet), demokrasi ve hürriyet gibi kavramların tartışılması 150 yıllık bir geçmişe dayanmaktadır. Buna rağmen bu süreçte oluşan birikimin istenilen seviyeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. “Hürriyet”in ilanı […]

   
 •  
 • “Cumhuriyet ki, adalet ve meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir”

  Republic is Consisting on Justice, Constitutionalism and Power of Laws. Kuvvet kanunda olmalı. Yoksa istibdat tevzi olunmuş olur… İttifak hüdâdadır, hevâda ve heveste değil. İnsanlar hür oldular, ama yine abdullahtırlar. […]

   
 •