103. Sayı | Yaz 2008 | Meşrutiyet\’in 100. yılında Türkiye Demokrasisi

 
 • Hareket Ordusu

  Movement Army 31 Mart Olayı ve Hareket Ordusu’nun Ortaya Çıkış Sebepleri Abdülhamid’in otuz üç sene süren iktidarının sonlarına doğru Jöntürkler’in kurduğu Osmanlı Hürriyet Cemiyeti Selânik ve çevresinde teşkilatlanmış ve bu […]

   
 •  
 • Türkiye’nin Demokrasi Süreci

  Siyasal kültürümüz içinde, cumhuriyet (meşrutiyet), demokrasi ve hürriyet gibi kavramların tartışılması 150 yıllık bir geçmişe dayanmaktadır. Buna rağmen bu süreçte oluşan birikimin istenilen seviyeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. “Hürriyet”in ilanı […]

   
 •  
 • “Cumhuriyet ki, adalet ve meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir”

  Republic is Consisting on Justice, Constitutionalism and Power of Laws. Kuvvet kanunda olmalı. Yoksa istibdat tevzi olunmuş olur… İttifak hüdâdadır, hevâda ve heveste değil. İnsanlar hür oldular, ama yine abdullahtırlar. […]

   
 •  
 • The Democracy Process of Turkey

  The discussion of the concepts as republic (constitution), democracy and liberty takes place within our political culture for 150 years. Nevertheless, we can not say that the accumulation about these […]

   
 •  
 • Meşrutiyet’ten Demokrasiye Bediüzzaman

  Bediüzzaman from Consttutional Monarchy to Democracy Bediüzzaman Said Nursi, özgürlüğün önemini “Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam” diyerek ifade eder. Bediüzzaman’a göre hürriyet "insanı insan yapar ve hayvanlıktan kurtarır". O’nun hayatına baktığımız […]

   
 •