Posts by Nejat Turhan

Araştırmacı-Yazar

 
 • Adliye Dairesi veya Adalet Evi ve Sekine

  The Apartment of Justice or Justice House and Tranquility Peygamberleri, onlara şunu da söylemişti: Haberiniz olsun, O'nun hükümdarlığının alâmeti, size o tabutun gelmesi olacaktır ki, onda Rabbinizden bir sekine/Musa ve […]

   
 •  
 • Müslüman Türkiye Toplumunun Ahlâkla İlişkili Pratik Sorunlarının Kökeni Üzerine

  “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” (El Acluni, Keşfu’l Hafa, Beyrut: 1351, C: 1, s. 211, Had. No: 638.1) I. Giriş Günümüz Türkiye Müslümanlarının günlük hayattaki pratiklerinde iyice belirginleşen bir […]

   
 •  
 • Hoşgörü: Kim, Kime, Niçin?

  “Biz Müslümanlara karşı tahammül gösteriyoruz ama, acaba onlar iktidar olduklarında bize karşı aynı hoşgörüyü gösterebilecekler mi?” İtiraf edelim ki İslam’da hoşgörü konulu tartışmaların kaynağı yukarıya bir örneğini aldığımız türden sorulardır. […]

   
 •  
 • Mesut Bir Sağanağa Kaçmak!..

  Sanattan söz eden bir yazı öncelikle bir tanım getirmek sorunu ile karşı karşıyadır. Oysa "sanat eseri" olarak kabul edilen "ürünlerin" çokluğu karşısında eskilerin deyimi ile "etrafını câmi ağyârını mani" bir […]

   
 •  
 • Risâle-i Nur’u Anlayamayış Ve Anlatamayışımızın Sebepleri

  Karşımızda iç içe çelişkileri barındıran bir soru yumağı bulunuyor: Risâle-i Nur’u neden anlayamıyor ve anlatamıyoruz? Bu itibarla bu ve bundan sonra gelecek sayfalar bu çelişkiler yumağının çözülmesi çabası olarak anlaşılmalıdır. […]

   
 •