Posts by Nimet DEMİR

 
 • Müslüman Demokrat

  The Need for Democrat People Demokrasi, demokratik yönetim, demokrat insan, özgürlük 1876 yılındaki Birinci Meşrutiyet’i başlangıç sayarsak zaman zaman kesintilere uğrasa da yaklaşık yüz elli yıllık bir demokrasi geçmişimiz bulunmaktadır. […]

   
 •  
 • Ferdiyet, Meşveret ve Hamiyet

  Individuality, Counseling, and Patriotism Giriş Bediüzzaman Hazretleri, Hutbe-i Şamiye isimli eserinde, İslam Dünyası’nın geri kalmasında müessir olan “himmeti, menfaat-ı şahsiyesine hasretmek” hastalığı ile bu hastalığın çaresi olarak gösterdiği “meşveret-i hakikiye […]

   
 •  
 • Demokratikleşme Sürecinde Yargının Rolü

  The Role of Judgement in Democracy Process Türkiye’de demokratik süreç içerisinde yargımızın rolünü anlatmadan önce, demokratikleşme çabaları içerisinde yargının rolünün ne olması gerektiğini anlamak gerekir. Ancak bu şekilde sağlıklı bir […]

   
 •  
 • Güneydoğu Sorunu

  The South-Eastern Question Ülkemizin güneydoğusunda son yirmi beş yıldır, ülkenin en önemli kaynaklarını yutan, halledilmez ise, ülkeyi büyük bir kaosa sürükleyecek olan bir sorun yaşamaktayız. Bu sorun halledilmeden ekonomik, sosyal […]

   
 •  
 • Muhafazakârlık

  Conservatism Dindar insanların 'mevcut olanı muhafaza etmek' diye tanımlanan muhafazakârlık sözcüğünü, geçmişte, kendilerini ve İslamiyet'i tarif için kullanmadıklarını görüyoruz. Kavramın bugünkü manada kullanımına, İslami kaynaklarda da rastlamıyoruz. Oxford sözlüğü, siyasi […]

   
 •  
 • Adalet ve Gerçek Kanun Koyucu

  Justice and the True Lawgiver Adalet; hak, kanun, kuvvet, bilgi gibi unsurları da içinde barındıran külli bir kavramdır. Adalet; ahlak ile pek çok sıfat ve isimlerin mükemmelliğini ifade eden manevi […]

   
 •