Posts by Ramazan ALTINTAŞ

Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi.

 
 • Said Nursî’nin Milliyet Anlayışı

  Said Nursi’s Understanding of Nationality GİRİŞ Said Nursî, yaşadığı dönemin bir münevveridir. Münevver, zor zamanda konuşan ve yaşadığı dönemin sorunları hakkında hiç kimsenin etkisinde kalmadan objektif bir şekilde karar veren […]

   
 •  
 • Hutbe-i Şâmiyye’nin Işığında: “Yeniden Kardeşleştirme”

  In the Light of Hutbe-i Şâmiyye: “Ensuring Brotherhood Again” Giriş Yaşadığımız yüzyılda, bütün bir Batı dünyası “ümmetleşme” süreci yaşarken, İslam dünyasında aynı emperyalist Batı; etnik ve mezhep bağlamında yapay ayrılıkçı […]

   
 •  
 • İbadetlerin Kültürel Hayata Katkısı: “Ramazan Ayı Örneği”

  Contribution of Worships to the Cultural Life: “The Case of Ramadan” Genellikle ırmakların ilk kaynaklarından çıkan sular oldukça berrak ve temizdir. Ama ırmağın geçtiği yatakların toprak türüne ve bu yataklara […]

   
 •  
 • Said Nursi’ye Göre Dünyevileşme

  Secularization According to Said Nursi 1950-60’larda tarihçilerin ve sosyal bilimcilerin teorisine göre, “modernleşme süreçlerine bağlı olarak din, hem toplumsal seviyede ve hem de bireyin zihninde/bilincinde gerileyecektir. Ne kadar çok modernleşme […]

   
 •  
 • ‘KAMUSAL ALAN’ TARTIŞMALARI

  ‘Public Sphere’ Discussions Merkez-çevre ilişkisinin tarihsel geçmişi, her ülkede değişik sonuçlar doğurdu. Bu ilişkinin geçirmiş olduğu evreler, bir toplumun sorunlarını uzlaşma içinde çözmesine ya da sürekli gerilimler üretmesine neden oldu. […]

   
 •  
 • Bir Zihniyet Tahlili: "Muhafazakâr Müslüman"

  An Analysis of Mentality: "Conservative Muslim" Giriş Muhafazakâr, muhafaza (conserve) kökünden gelmektedir. Batı dillerinde muhafazakâr, conservative sözcüğüyle ifade edilir. Siyasî bir kavram olarak Batı dillerinde ve literatüründe kullanılması 19. yüzyılın […]

   
 •  
 • Anarşinin Yegâne İlacı: "Dindarlık"

  The Mere Remedy of Anarchy: "Religiosity" Son yıllarda ülkemizde ahlâkî ve millî değerler alanında bir yozlaşma ve savrulmanın yaşandığına tanık oluyoruz. Ahlâkî değerlerde meydana gelen bu yozlaşma, her şeyi mubah […]

   
 •  
 • Özgürlükçü Teoloji: "Protestanlık"

  The Libertarian Theology: "Protestantism" Tarihsel süreçte Katoliklik Hıristiyanlık'ın temsil ettiği kemikleşmiş ve yozlaşmış geleneğe karşı, yeniden kaynağa dönüş hareketini, toplumdan soyutlanma ile özdeş takva anlayışını sorgulayan, üretmeyi teşvik edici meslek […]

   
 •