077. Sayı | Kış 2002 | Küreselleşme Krizi

 
 • İslam Dünyası ve Küreselleşme

  “Küre-i Arzı bir köy şekline sokan şu medeniyet-i sefihe ile gaflet perdesi pek kalınlaşmıştır. Ta’dili, büyük bir himmete muhtaçtır. Ve keza beşeriyet ruhundan dünyaya nâzır pek çok menfezler açmıştır. Bunların […]

   
 •  
 • Küreselleşme: Hayaller, Mitler, Kavgalar

  Popülerleşen, kutuplaşmalara konu olan ve sonunda tartışılamaz kılınan kavramlardan biri küreselleşmedir. Dünyanın giderek küçük bir köy haline geldiğini, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını, yaşarsak daha neler göreceğimizi sıklıkla duyuyoruz. […]

   
 •  
 • İçiçe Geçmiş Tarihler: Avrupamerkezcilik, Çokkültürcülük ve Medya*

  Avusturalyalılar, Amerikalılar ve diğer yerlerde yaşayan Neo-Avrupalılar dahil olmak üzre, "en iyi düşüncelerin ve yazıların" her zaman Avrupalılar tarafından düşünüldüğü, yazıldığı farzedilmiştir. Tarih, Avrupa tarihi olarak nitelendirilir, Avrupadışı yerler tarihçi […]

   
 •  
 • Küreselleşme: İmkan ya da Tehdit

  Bir psikososyal perspektif denemesi “‘Sağ’ ve ‘sol’ tabirleri artık tarihe karışan sanayi döneminin kalıntılarıdır. Bunlar arasındaki çekişme batan bir yolcu gemisinde, güvertedeki şezlonga kimin oturacağı kavgasına benziyor.” A. Toffler 1980’lerin […]

   
 •  
 • Küreselleşmenin İki Yüzü

  "İçinde bulunduğumuz küreselleşme çağını benzersiz kılan şey, geleneksel ulus-devletlerin ve şirketlerin bu teknolojiler yardımıyla daha uzağa, daha hızlı, daha ucuza ve daha derinden ulaşabilmesi değil sadece. Asıl önemli tarafı bireylere […]

   
 •  
 • Küreselleşme ve Din

  "Bütün dünyayı hesaba katmadan hiçbir şey yapılamaz oldu." Paul Valéry Bu çalışma küreselleşmenin mahiyeti, küreselleşme ve din, küresel dünyada bir inanç sistemi ve toplumsal olgu olarak İslam konularını ele alacaktır. […]

   
 •  
 • Küreselleşme: Kuşatma Altındaki Dünya

  I Meşhur devrimi; bu devrimle beraber kendi parçalanma tarihini insanoğlunun izlemesi gereken kaçınılmaz bir kader olarak bütün dünyaya yayıp kendine benzeten; üstelik kendisi bütün bu deneyimin eşsiz "müzesi" olarak görülürken; […]

   
 •  
 • Küreselleşme Tarihin Sonu mu?

  Giriş 20. yüzyıl siyasi, ekonomik, teknolojik ve sosyal gelişmelerin çok hızlı yaşandığı bir zaman dilimi olmuştur. Özellikle teknolojik alandaki gelişmeler, buna bağlı olarak, ekonomik ve sosyal hayatı da değiştirmiş, daha […]

   
 •  
 • Küreselleşme Krizi

   
 • “Toplumun McDonaldlaştırılması”

   
 • “Vesait-i muhabere ve müdavele ile, ehl-i dünya, bir meclisin ehli hükmündedir.”

   
 • Küreselleşme ve İnsan Beyni