077. Sayı | Kış 2002 | Küreselleşme Krizi

 
 • Küreselleşme ve İnsan Beyni

  İnsan bedeni ile kainat düzeni arasında, çok eski zamanlardan beri hissedilen bir benzerlik vardır: Hipokrat’tan beri; saçlar ormanlara, kemikler kayalara, damarlar nehirlere benzetilir. Bu korelasyonları kuvvetlendirecek pek çok ipuçlarına semavi […]

   
 •  
 • Küreselleşmenin Eşiğinde İslâm-Hıristiyan Diyaloğu

  İslâmiyet, kişilerin hak ve hürriyetleri ile topluluğun dirlik ve düzenini dengeye oturtan ve koruyan bir düzendir. İslâm kelimesinin kökü "silm"dir. Silm çobanların azıklarını hayvanların yemesinden korumaları için koydukları yüksek kayadır […]

   
 •  
 • İslam Dünyası ve Küreselleşme

  “Küre-i Arzı bir köy şekline sokan şu medeniyet-i sefihe ile gaflet perdesi pek kalınlaşmıştır. Ta’dili, büyük bir himmete muhtaçtır. Ve keza beşeriyet ruhundan dünyaya nâzır pek çok menfezler açmıştır. Bunların […]

   
 •  
 • Küreselleşme: Hayaller, Mitler, Kavgalar

  Popülerleşen, kutuplaşmalara konu olan ve sonunda tartışılamaz kılınan kavramlardan biri küreselleşmedir. Dünyanın giderek küçük bir köy haline geldiğini, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını, yaşarsak daha neler göreceğimizi sıklıkla duyuyoruz. […]

   
 •  
 • İçiçe Geçmiş Tarihler: Avrupamerkezcilik, Çokkültürcülük ve Medya*

  Avusturalyalılar, Amerikalılar ve diğer yerlerde yaşayan Neo-Avrupalılar dahil olmak üzre, "en iyi düşüncelerin ve yazıların" her zaman Avrupalılar tarafından düşünüldüğü, yazıldığı farzedilmiştir. Tarih, Avrupa tarihi olarak nitelendirilir, Avrupadışı yerler tarihçi […]

   
 •  
 • Küreselleşme: İmkan ya da Tehdit

  Bir psikososyal perspektif denemesi “‘Sağ’ ve ‘sol’ tabirleri artık tarihe karışan sanayi döneminin kalıntılarıdır. Bunlar arasındaki çekişme batan bir yolcu gemisinde, güvertedeki şezlonga kimin oturacağı kavgasına benziyor.” A. Toffler 1980’lerin […]

   
 •  
 • Küreselleşmenin İki Yüzü

  "İçinde bulunduğumuz küreselleşme çağını benzersiz kılan şey, geleneksel ulus-devletlerin ve şirketlerin bu teknolojiler yardımıyla daha uzağa, daha hızlı, daha ucuza ve daha derinden ulaşabilmesi değil sadece. Asıl önemli tarafı bireylere […]

   
 •  
 • Küreselleşme ve Din

  "Bütün dünyayı hesaba katmadan hiçbir şey yapılamaz oldu." Paul Valéry Bu çalışma küreselleşmenin mahiyeti, küreselleşme ve din, küresel dünyada bir inanç sistemi ve toplumsal olgu olarak İslam konularını ele alacaktır. […]

   
 •  
 • Küreselleşme: Kuşatma Altındaki Dünya

   
 • Küreselleşme Tarihin Sonu mu?

   
 • Küreselleşme Krizi

   
 • “Toplumun McDonaldlaştırılması”