077. Sayı | Kış 2002 | Küreselleşme Krizi

 
 • Küreselleşme Tarihin Sonu mu?

  Giriş 20. yüzyıl siyasi, ekonomik, teknolojik ve sosyal gelişmelerin çok hızlı yaşandığı bir zaman dilimi olmuştur. Özellikle teknolojik alandaki gelişmeler, buna bağlı olarak, ekonomik ve sosyal hayatı da değiştirmiş, daha […]

   
 •  
 • Küreselleşme Krizi

  Küreselleşme, geçen yüzyılın sonundan bu yana, popüler ve entelektüel tartışmalar içerisinde, üzerinde en çok durulan konulardan biri olma özelliğini koruyor. Ne var ki, küreselleşmenin yeterince aydınlanmış, üzerinde ittifak edilmiş bir […]

   
 •  
 • “Toplumun McDonaldlaştırılması”

  Toplumun McDonaldlaştırılması, George Ritzer, Çev: Şen Süer Kaya, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1988. 315 sayfa. Amerikalı sosyolog George Ritzer, yeni dönemlerin toplumunu analiz ettiği bu çalışması ile McDonald olayının alışkanlıklarımızla üzerini […]

   
 •  
 • “Vesait-i muhabere ve müdavele ile, ehl-i dünya, bir meclisin ehli hükmündedir.”

  Eğer denilse: "Şimdiye kadar Avrupa’yı galip ettiren sebep, bundan sonra neden etmesin?" Cevap: Bu kitabın mukaddemesini mütalâa et. Sonra buna da dikkat et: Sebeb-i terakkîsi, herşeyi geç almak ve geç […]

   
 •  
 • Küreselleşme ve İnsan Beyni

  İnsan bedeni ile kainat düzeni arasında, çok eski zamanlardan beri hissedilen bir benzerlik vardır: Hipokrat’tan beri; saçlar ormanlara, kemikler kayalara, damarlar nehirlere benzetilir. Bu korelasyonları kuvvetlendirecek pek çok ipuçlarına semavi […]

   
 •  
 • Küreselleşmenin Eşiğinde İslâm-Hıristiyan Diyaloğu

  İslâmiyet, kişilerin hak ve hürriyetleri ile topluluğun dirlik ve düzenini dengeye oturtan ve koruyan bir düzendir. İslâm kelimesinin kökü "silm"dir. Silm çobanların azıklarını hayvanların yemesinden korumaları için koydukları yüksek kayadır […]

   
 •  
 • İslam Dünyası ve Küreselleşme

  “Küre-i Arzı bir köy şekline sokan şu medeniyet-i sefihe ile gaflet perdesi pek kalınlaşmıştır. Ta’dili, büyük bir himmete muhtaçtır. Ve keza beşeriyet ruhundan dünyaya nâzır pek çok menfezler açmıştır. Bunların […]

   
 •  
 • Küreselleşme: Hayaller, Mitler, Kavgalar

  Popülerleşen, kutuplaşmalara konu olan ve sonunda tartışılamaz kılınan kavramlardan biri küreselleşmedir. Dünyanın giderek küçük bir köy haline geldiğini, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını, yaşarsak daha neler göreceğimizi sıklıkla duyuyoruz. […]

   
 •  
 • İçiçe Geçmiş Tarihler: Avrupamerkezcilik, Çokkültürcülük ve Medya*

   
 • Küreselleşme: İmkan ya da Tehdit

   
 • Küreselleşmenin İki Yüzü

   
 • Küreselleşme ve Din