077. Sayı | Kış 2002 | Küreselleşme Krizi

 
 • İçiçe Geçmiş Tarihler: Avrupamerkezcilik, Çokkültürcülük ve Medya*

  Avusturalyalılar, Amerikalılar ve diğer yerlerde yaşayan Neo-Avrupalılar dahil olmak üzre, "en iyi düşüncelerin ve yazıların" her zaman Avrupalılar tarafından düşünüldüğü, yazıldığı farzedilmiştir. Tarih, Avrupa tarihi olarak nitelendirilir, Avrupadışı yerler tarihçi […]

   
 •  
 • Küreselleşme: İmkan ya da Tehdit

  Bir psikososyal perspektif denemesi “‘Sağ’ ve ‘sol’ tabirleri artık tarihe karışan sanayi döneminin kalıntılarıdır. Bunlar arasındaki çekişme batan bir yolcu gemisinde, güvertedeki şezlonga kimin oturacağı kavgasına benziyor.” A. Toffler 1980’lerin […]

   
 •  
 • Küreselleşmenin İki Yüzü

  "İçinde bulunduğumuz küreselleşme çağını benzersiz kılan şey, geleneksel ulus-devletlerin ve şirketlerin bu teknolojiler yardımıyla daha uzağa, daha hızlı, daha ucuza ve daha derinden ulaşabilmesi değil sadece. Asıl önemli tarafı bireylere […]

   
 •  
 • Küreselleşme ve Din

  "Bütün dünyayı hesaba katmadan hiçbir şey yapılamaz oldu." Paul Valéry Bu çalışma küreselleşmenin mahiyeti, küreselleşme ve din, küresel dünyada bir inanç sistemi ve toplumsal olgu olarak İslam konularını ele alacaktır. […]

   
 •  
 • Küreselleşme: Kuşatma Altındaki Dünya

  I Meşhur devrimi; bu devrimle beraber kendi parçalanma tarihini insanoğlunun izlemesi gereken kaçınılmaz bir kader olarak bütün dünyaya yayıp kendine benzeten; üstelik kendisi bütün bu deneyimin eşsiz "müzesi" olarak görülürken; […]

   
 •  
 • Küreselleşme Tarihin Sonu mu?

  Giriş 20. yüzyıl siyasi, ekonomik, teknolojik ve sosyal gelişmelerin çok hızlı yaşandığı bir zaman dilimi olmuştur. Özellikle teknolojik alandaki gelişmeler, buna bağlı olarak, ekonomik ve sosyal hayatı da değiştirmiş, daha […]

   
 •  
 • Küreselleşme Krizi

  Küreselleşme, geçen yüzyılın sonundan bu yana, popüler ve entelektüel tartışmalar içerisinde, üzerinde en çok durulan konulardan biri olma özelliğini koruyor. Ne var ki, küreselleşmenin yeterince aydınlanmış, üzerinde ittifak edilmiş bir […]

   
 •  
 • “Toplumun McDonaldlaştırılması”

  Toplumun McDonaldlaştırılması, George Ritzer, Çev: Şen Süer Kaya, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1988. 315 sayfa. Amerikalı sosyolog George Ritzer, yeni dönemlerin toplumunu analiz ettiği bu çalışması ile McDonald olayının alışkanlıklarımızla üzerini […]

   
 •  
 • “Vesait-i muhabere ve müdavele ile, ehl-i dünya, bir meclisin ehli hükmündedir.”

   
 • Küreselleşme ve İnsan Beyni

   
 • Küreselleşmenin Eşiğinde İslâm-Hıristiyan Diyaloğu

   
 • İslam Dünyası ve Küreselleşme