125. Sayı | Kış 2014 | Demokratlık

 
 • Being Democratic

  Democraticity and its Relationship with the State of Law A. Güvenlik, Hürriyet ve Adalet 1. Güvenlik Devleti – Güçlü Devlet Modern devletin 16. yüzyılda Batı’da ortaya çıkışıyla birlikte merkezi iktidar […]

   
 •  
 • Deklarasyon

  Islamic Democracy: A Democracy with Two-Parameters 1. Demokrasinin Tanımı ve İlkeleri Demokrasi Yunanca bir kavram olup demos ve kratia kelimelerinden oluşur. Demos, halk; kratia ise idare ve iktidar anlamına gelir. […]

   
 •  
 • Demokrat olmak

  Muslim and Democrat Giriş Dinler birer inanç sistemi olmakla birlikte çoğunlukla bir varlık algısı ve bir yaşam biçimi oluştururlar. Bu nedenle ferdi hayatı ve sosyal hayatı derinden etkileyen yapılardır. Demokrasi […]

   
 •  
 • Demokrasi-Demokrat-Siyaset İlişkisi

  Giriş Demokrasi ile demokrat kavramları arasında son derece yakın bir ilişki bulunmaktadır. Anlam itibariyle demokrat; demokratik olmak, demokrasiden yana olmak demektir. ‘Demokratlık’ da ‘demokrasi’nin kendisi demektir. Siyaset ise, demokratik ve […]

   
 •  
 • Demokrasi Halkaları, Çekirdeği ve DNA’sı

  Purging Democracy from its Charm Bu yazının çerçeveleyeceği tefekkür menzilinin ufkunda iki mühim nokta görünüyor. Bunlardan ilki neredeyse bir mucizevi tiryak gibi insanlığın çoğu derdine deva diye algılanan demokrasiyi doğru […]

   
 •  
 • Demokratlık ve Hukuk Devleti İlişkisi

  Republic is a Natural Administrative Pattern Giriş Cumhuriyet; hayatlarını tek başlarına sürdüremeyen, ancak topluluk hâlinde yaşayacak şekilde yaratılan canlıların fıtratlarına, hilkatlerinde yerleştirilen fıtrî bir idare şeklidir Koloniler hâlinde yaşayan karıncalar […]

   
 •  
 • İki ölçütlü demokrasi: İslâm demokrasisi

  On Conservatism Muhafazakârlık, muhafazakâr demokrasi, din, toplum, değişim modelleri 1. Muhafazakârlık nedir? “Muhafazakârlık” felsefi ve siyasi arka planı olan bir terimdir. Bu terim Türkiye’de, AK Parti’nin kendine “muhafazakar demokrasi” kimliği […]

   
 •  
 • Müslüman Demokrat

  The Need for Democrat People Demokrasi, demokratik yönetim, demokrat insan, özgürlük 1876 yılındaki Birinci Meşrutiyet’i başlangıç sayarsak zaman zaman kesintilere uğrasa da yaklaşık yüz elli yıllık bir demokrasi geçmişimiz bulunmaktadır. […]

   
 •  
 • Demokrat, Temel Hak ve Özgürlükleri İçselleştirmiş İnsandır