125. Sayı | Kış 2014 | Demokratlık

 
 • Cumhuriyet Fıtrî Bir İdare Şeklidir

  Giriş Cumhuriyet; hayatlarını tek başlarına sürdüremeyen, ancak topluluk hâlinde yaşayacak şekilde yaratılan canlıların fıtratlarına, hilkatlerinde yerleştirilen fıtrî bir idare şeklidir Koloniler hâlinde yaşayan karıncalar ve arılar da onlardandır. Her kovanda […]

   
 •  
 • Kürt Sorunu, Eğitim ve Ulema

  Giriş Yakın tarihimizin önemli olaylarına şahitlik yapan Bediüzzaman Said Nursî, Osmanlı’nın çalkantılı dönemlerine ait olaylar zincirini zengin bir materyale dönüştüren ve bundan hareketle çok yönlü ve her döneme uyarlanabilecek Kur’anî […]

   
 •  
 • Muhafazakârlık Üzerine

  Democratic and Arab Spring Giriş Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun ifade ettiği gibi, Ortadoğu ülkelerinde yaşanan halk ayaklanmaları, aslında 2010 yılında değil, 2000’lerin başında yaşanması gereken gelişmelerdir. Çünkü halk ayaklanmalarının yaşandığı […]

   
 •  
 • Toplumsal Barış İçin Vicdan Terbiyesi

  Giriş Ülkemizde insanların, ekonomik, sosyal ve eğitim seviyeleri bir hayli yükseldi. İletişim araçları insanları hiç yalnız bırakmıyor. Televizyon ve internetin insanları kuşattığı bir ortamdayız. Ancak, teknolojik gelişmelere paralel olarak, cemiyeti […]

   
 •  
 • Demokrat İnsan İhtiyacı

  Demokrasi, demokratik yönetim, demokrat insan, özgürlük 1876 yılındaki Birinci Meşrutiyet’i başlangıç sayarsak zaman zaman kesintilere uğrasa da yaklaşık yüz elli yıllık bir demokrasi geçmişimiz bulunmaktadır. Demokrasiye, en yalın haliyle, insanların […]

   
 •  
 • Bediüzzaman’ın Gözüyle Irkçılık ve Kardeşlik

  Being a Democrat Böyle Bir Sistemde Demokrat Olmak? Cihan yaratıldığından beri insanlar arasında az veya çok, açık veya örtülü bir iktidar mücadelesi yürüyor. İllâ güç sahibi olunacak. Müreffeh yaşama isteği […]

   
 •  
 • Demokrasi Aileden Başlar

  Giriş Demokrasi kültürünün değer yargıları nelerdir? Demokrasi yönetim biçimimi mi, yaşam biçimi mi? Demokrasi bir hak mı, bir yöntem mi? Demokrasi Batı değeri mi, insanlığın ortak değeri mi? Kişi demokrat […]

   
 •  
 • Duyguların Tutanakları: Öykü, Ezgi, Tutku

  Racism and Brotherhood in the Eyes of Bediuzzaman Giriş Demokrasi ile demokrat kavramları arasında son derece yakın bir ilişki bulunmaktadır. Anlam itibariyle demokrat; demokratik olmak, demokrasiden yana olmak demektir. ‘Demokratlık’ […]

   
 •  
 • Meşruiyetin kaynağı ve demokratlık nedir? Bediüzzaman demokratlara neden destek olmuştur?