055. Sayı | Yaz 1996 | İslam ve Sanat

 
 • Risale-i Nur’da Sanat

  Şöhret; insanın malı olmayanı da insana mal eder. Şöyle ki: Beşerin seciyelerindendir, garip veya kıymettar bir şeyi; asîlzâde göstermek için o kıymettar şeylerin cinsiyle müştehir olan zata nispet ve isnad […]

   
 •  
 • Sanat, İlim ve Din

  Makinada bir düzen, melodide de bir düzen vardır; ama onlar hiç bir zaman birbirine irca edilemez. Birincisi tabiat, mantık, matematikle uyum halinde bulunan kısım ve münasebetlerin mekân ve nicelik itibarıyla […]

   
 •  
 • Tabiat, Sanat ve Tevhit

  Sanat, yaratılanı Yaratan’a nispet ettirebilmenin soyut bir çabasıdır. İslâm’ın tefekkür ufkunda var olan şekliyle eserden müessire doğru yelken açmaktır. Dolayısıyla bizi yaratana götüren etik unsurunun estetike edilmiş halidir diyebiliriz. Tanımları […]

   
 •  
 • Risale-i Nur Estetiği ve Soyut Sanat Zorunluluğu

  Yaşamda gerçekleşen bir takım vakıaları ve tabiatta ki faaliyetleri, sanat eserine aksettirme çabası, insanı, diğer varlıklardan ayıran bir başka özelliktir. Bu aksettirme çabası, bir tür zorunluluk olarak da görülebilir. Çünkü; […]

   
 •  
 • Özgürlük, Sanat ve Aydınlarımız

  Eğitim ve öğretimde; öğrencilerimizin üniversite tahsiline kadar (lisans eğitimi), sanat geniş bir tartışmayla verilmez. İtiraf etmeliyim ki, sanat konusunda: "Sanat toplum için midir? Sanat sanat için midir?" klasik sorusu dışında […]

   
 •