055. Sayı | Yaz 1996 | İslam ve Sanat

 
 • Sanat, İlim ve Din

  Makinada bir düzen, melodide de bir düzen vardır; ama onlar hiç bir zaman birbirine irca edilemez. Birincisi tabiat, mantık, matematikle uyum halinde bulunan kısım ve münasebetlerin mekân ve nicelik itibarıyla […]

   
 •  
 • Tabiat, Sanat ve Tevhit

  Sanat, yaratılanı Yaratan’a nispet ettirebilmenin soyut bir çabasıdır. İslâm’ın tefekkür ufkunda var olan şekliyle eserden müessire doğru yelken açmaktır. Dolayısıyla bizi yaratana götüren etik unsurunun estetike edilmiş halidir diyebiliriz. Tanımları […]

   
 •  
 • Risale-i Nur Estetiği ve Soyut Sanat Zorunluluğu

  Yaşamda gerçekleşen bir takım vakıaları ve tabiatta ki faaliyetleri, sanat eserine aksettirme çabası, insanı, diğer varlıklardan ayıran bir başka özelliktir. Bu aksettirme çabası, bir tür zorunluluk olarak da görülebilir. Çünkü; […]

   
 •  
 • Özgürlük, Sanat ve Aydınlarımız

  Eğitim ve öğretimde; öğrencilerimizin üniversite tahsiline kadar (lisans eğitimi), sanat geniş bir tartışmayla verilmez. İtiraf etmeliyim ki, sanat konusunda: "Sanat toplum için midir? Sanat sanat için midir?" klasik sorusu dışında […]

   
 •  
 • Bir Ayrıntıyı Yorumlama Denemesi

  "beauty consists of unity in variety" Bir not: Burada söylenenler ayrıntı üzerine yapılan bazı genellemelerdir; her ayrıntının kendi ayrı’sı olduğu düşünülürse sadece temayülden bahseder, meyilse her zaman olacağın tam kendisi […]

   
 •