055. Sayı | Yaz 1996 | İslam ve Sanat

 
 • İslam ve Batı Felsefesinin Sanata Etkisinin Teorik Çerçevesine İlişkin Bir Tartışma

  Bilindiği gibi dış aleme yansıyan her eylem temelinde düşünsel bir kök ve birikim taşır. Düşüncelerin birikerek eyleme dönüştüğü tezinin İslamî literatürde destekçileri ve savunucuları olduğu gibi, Batı medeniyetinin yetiştirdiği düşünürlerde […]

   
 •  
 • Kâinat Rahlesinde Bir Gezinti

  Hakikati aramak ve ifadelendirmek için yola koyulan sanatçı, Allah’ın nurunun gölgesi olan varlık aleminin ortasında ışıyan sanatının gerçek manada mevcut olmadığını, yalnızca bir ayna olduğunu ayrımsadığı oranda sonsuza doğru atılım […]

   
 •  
 • Mesut Bir Sağanağa Kaçmak!..

  Sanattan söz eden bir yazı öncelikle bir tanım getirmek sorunu ile karşı karşıyadır. Oysa "sanat eseri" olarak kabul edilen "ürünlerin" çokluğu karşısında eskilerin deyimi ile "etrafını câmi ağyârını mani" bir […]

   
 •  
 • Milliyetçiliğin Psikososyal Analizi

  Bazı kavramlar yaşantımızın seyri içinde zihnimiz de kendilerine bir yer hazırlarlar ve fıtrî gelişim içinde nasıl oluştukları konusu pek bizi ilgilendirmez. Bu tip kavramların iç alemimizde oluşturduğu manaları çoğu zaman […]

   
 •  
 • İslam ve Sanat

  Kâinat Sâniinin ezelî kelamı ve kâinat kitabının tercumanı olarak Kur’an, insanın şu kainatta varoluş amacını şöyle özetler: Rabbini tanıma. Bu tanımanın düğüm noktasını ise "esma-i hüsna" oluşturur. Yani kâinatı sanatla […]

   
 •