Posts by Ahmet Dursun

 
 • Bir Karşılaştırma Örneği: Risale-i Nur’daki Meâl Örnekleri ve Mehmet Âkif Meâli

  A Sample of Comparative Studies: Translations of Quranic Statements in Risale-i Nur and Mehmet Akif’s Translation of the Meanings of Quran Giriş Türklerin İslâm ile temasa geçmeleri her alanda köklü […]

   
 •  
 • Vicdandan Devlete Uzanan Yolda İnsan Haklarını Aramak

  Looking for Human Rights through the path from the Conscience to State Hakkın Tanımı Tanzimat dönemi sözlüklerinden Lugat-ı Naci'de "hak" kavramı "insan üzerine lazım" diye tanımlanıyor. (Muallim Naci, 1995) Eşref-i […]

   
 •  
 • Mehmet Âkif’te “Medeniyet”

  Tükürün milleti alçakça vuran darbelere! Tükürün onlara alkış dağıtan kahbelere! Tükürün ehl-i salîbin hayasız yüzüne! Tükürün onların asla güvenilmez sözüne! Medeniyet denilen maskara mahlûku görün, Tükürün maskeli vicdanına asrın tükürün! […]

   
 •  
 • Kültür ve Medeniyet Değişimi Üzerine Bir Tahlil Denemesi

  Başlangıcından itibaren nesilleri perişan eden, xıx.yüzyılın başlarından itibaren millet olarak dûçâr olduğumuz ve "kültür ve medeniyet değişmesi" adını verdiğimiz süreç, ne kadar çok tanımı olursa olsun, bugün de kültür tanımı […]

   
 •  
 • Vahşet ve Bedeviyetten Hürriyete

  “Zındıklar ve münafıklar, istibdâd-ı mutlaka “cumhuriyet” namı vermek, irtidâd-ı mutlakı rejim altına almakla, sefahet-i mutlaka “medeniyet” ismi vermekle, cebr-i keyfî-i küfrîye “kanun” ismini takmakla, hem sizi iğfâl, hem hükümeti işgal, […]

   
 •  
 • Tebliğ ve Edebiyat

  Başlarken… Sultan Abdülmecid zamanında ilan edilen “Tanzimat Fermanı” (1839) ile sıkıntılı günler yaşayan Osmanlı Devleti, siyasi, içtimâi, edebi sahada yeni bir dönem girmişti. Tanpınar’ın ifadesiyle “Tanzimat’la birlikte imparatorluk asırlarca yaşadığı […]

   
 •  
 • Hoca Ahmet Yesevi

  Pir-i Türkistan” diye anılan Ahmet Yesevi’nin tarihi şahsiyetine dair belge-ler azdır. Çoğu menkıbelere karışmış eldeki vesikalardan sağlam neticeler çıkarmak güç olmakla birlikte, Onun “Hikmet”lerinden, onunla ilgili menkıbelerden ve tarihi kaynaklardan […]

   
 •