Posts by Ali BULAÇ

Bu yazı, Risale-i Nur Enstitüsü tarafından düzenlenen, 22 Mart 2009 tarihli “Küresel Kriz ve Said Nursi’nin İktisat Görüşü” konulu panele ait konuşma metnidir.

 
 • İki ölçütlü demokrasi: İslâm demokrasisi

  On Conservatism Muhafazakârlık, muhafazakâr demokrasi, din, toplum, değişim modelleri 1. Muhafazakârlık nedir? “Muhafazakârlık” felsefi ve siyasi arka planı olan bir terimdir. Bu terim Türkiye’de, AK Parti’nin kendine “muhafazakar demokrasi” kimliği […]

   
 •  
 • Küresel Ekonomik Kriz, Modernliğin Krizidir

  Global Economic Crisis is a Crisis of Modernism 2 Ekim 2008 yılında, AB ülkeleri Fransa Cumhurbaşkanlığının sarayında toplandılar. Bu toplantı sonunda içinde bulunduğumuz ekonomik krizi aşmak için, Almanya 470 milyar […]

   
 •  
 • Avrupa İslam’a Hamile mi?

  Do Europe Pregnant With Islam? Avrupa’dan başka hiçbir referansları olmayan ya da hala 19. yüzyıl pozitivizminden bir adım ileri atamayanlar ne düşünürse düşünsün, Avrupa kendi içine kapanıyor; iç enerjisini, entelektüel […]

   
 •  
 • ESKİ CUMHURİYET, YENİ DEMOKRASİ ve KAMUSALLIK

  The Old Republic, New Democracy and Publicity Türkiye’nin vesayetçi ve elitist -aynı zamanda otoriter ve güvensiz- bir cumhuriyet telakkisinden, katılımcı ve çoğulcu bir demokrasiye geçişini güçleştiren bazı faktörler vardır. Bunlar […]

   
 •  
 • Ak Parti ve Muhafazakâr Demokrasi

  AK Party and Conservative Democracy Girdiği ilk seçimde (3 Kasım 2002) tek başına iktidar olan AK Parti'nin kendine seçtiği siyasi kimlik "Muhafazakar Demokrasi"dir. Dışarıdan yapılan okumalar ve yakıştırmalar ne olursa […]

   
 •  
 • Adalet Üzerine

  On Justice Arapça bir kelime olan "adalet" adl kökünden türemiş olup bir şeyi yerli yerine koyma anlamına gelir. Adalet, zulmün karşıtı bir kelime olarak çoğunlukla "Hak" ile eşanlamlı olarak kullanılır. […]

   
 •