Posts by Atilla Yargıcı

Yrd. Doç. Dr., Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak., Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim üyesi.

 
 • Din ve Bilim: Baba ile Oğul

  Religion and Science: Father and Son Din ve bilim son birkaç asırdır insanlığın gündeminden düşmeyen iki kavram. Bu iki kavram arasında çatışma olup olmadığı Batıda olduğu gibi İslam dünyasında da […]

   
 •  
 • Yozlaştırılan Bir Kavram: Estetik

  Estetik, Yunanca “hassasiyet ve duygu” anlamına gelen (Esthesis) kelimesinden alınarak bütün batı dillerine geçmiş olan bir tabirdir. Duygu ilmi manasını ifade ederse de, bugün sanattaki güzelliğin mahiyetinden bahseden ilim anlamında […]

   
 •  
 • Risale-i Nur ve Çağın Sorunları

  Said Nursî, telif etmiş olduğu ve adına “Risale-i Nur” dediği eserlerinin, “Kur’an’ın bu asra bakan bir tefsiri” olduğunu bildirmektedir. Bu ifade, aslında Risale-i Nurların vermek istediği mesajların ipuçlarını göstermektedir. Bu […]

   
 •  
 • Kur’ân Müslümanlığı

  Arapça olan İslam kelimesi, dört harfli olan "esleme" fiilinin mastarıdır. Kelimenin aslı ise üç harfli olan "seleme" fiilidir. Bunun mastarı da, "silm", "selm" veya "selam" şeklinde gelmektedir. Kök olarak "selm", […]

   
 •  
 • Dindar Cumhuriyet Arayışları

  Padişahlıkla idare edilen Osmanlı Devletinin, Hitler Almanya’sında veya Mussolini İtalya’sında olduğu gibi ırkçı bir diktatörlükle idare edildiğini söylemek tarihi realiteleri saptırmak anlamına gelir. Çünkü Osmanlı yönetim şeklinde padişahlar tamamen sınırsız […]

   
 •  
 • Kur’anî Tebliğ Metodu

  “Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır, onlarla en güzel şekilde mücadele et.” —Nahl Suresi, 125 İslamın bütün yönleriyle tebliğ edildiği ilk dönemi ifade eden asr-ı saadet, bütün Müslümanların identifike objesini, […]

   
 •  
 • Cihad Ayetine Farklı Tefsirlerin Yaklaşımı

  "Allah, Cennet karşılığında müminlerden mallarını ve canlarını satın almıştır. Allah yolunda savaşırlar, öldürür ve öldürülürler. Bu, Allah’ın Tevrat, İncil ve Kur’an’da onlara vadettiği bir haktır… Sözünde durmak için Allah’tan daha […]

   
 •