Posts by Feyzullah Cihangir

Avukat

 
 • TÜRKİYE’DE YARGI ve BAŞÖRTÜSÜ

  Judiciary and Scarf in Turkey Türkiye’de siyasi iktidarın kılık kıyafet üzerindeki yasama faaliyetleri, modernleşme sürecinin yönünü ve ana fikrini ortaya koyan, neticeleri itibariyle bugün bile siyasi tansiyonun yükselmesine neden olan, […]

   
 •  
 • Tek Parti İktidarından Çok Partili Döneme Türkiye ve Bediüzzaman'ın Siyasal Çizgisi

  The Political Direction of Bediuzzaman and Turkey From Oneparty Politics to Multiparty Era Giriş: Türkiye'nin son iki yüzyıllık tarihi değişim ve dönüşüm tarihidir. Bu süreç Osmanlı Devleti'nin kaybettiği gücünü tekrar […]

   
 •  
 • Batı’nın ve Batılılaşmanın Yeni Yüzü: Avrupa Birliği

  The New Facet of The West and The Westernization: European Union "Şeriat-ı Ahmediye’nin tazammun ettiği ve emrettiği medeniyet, medeniyet-i hazıranın inkişaından inkişaf edecektir. Onun menfi esasları yerine, müsbet esaslar vaz […]

   
 •  
 • Türk Modernleşmesi ve "Tesettür"

  Giyim kültürü, sadece coğrafya ve iklimle açıklanabilecek bir olgu değildir. Bu yüzden giyim tarzı/alışkanlıkları, insanoğlunun inanç ve kültürlerinden de etkilenmiştir. Hayatlarını avcılıkla sürdüren kabilelerin kıyafetleri, üretim-eğitim sürecine katılmış kentlilerin kıyafetleri […]

   
 •  
 • Hz. Peygamberin Bir Barış Pratiği: Hudeybiye

  Kur’an-ı Kerim’de insan, yalnızca ontolojik yönden değerlendirilen bir varlığı ifade etmez; aynı zamanda belli amaçları olan, birtakım ahlaki mükellefiyetler yüklenen ve yeryüzünün halifesi seçilen varlığı ifade eder. İnsanın özgür irade […]

   
 •  
 • Siyasal ve Kültürel Yapı Demokratikleşmeye Engel midir?

  "Hürriyet budur ki; kanun-u adalet ve te’dibden başka hiç kimse kimseye tahakküm etmesin. Herkesin hukuku mahfuz kalsın, herkes harekat-ı meşruasında şahane serbest olsun." Bediüzzaman Said Nursi, Münazarat, s. 57 Demokrasi, […]

   
 •  
 • Türk Tarzı Laiklik ve Türkiye’de Müslüman İmajı

  İslam imiş devlete pa-bend-i terakki, Evvel yoğ idi, işbu rivayet yeni çıktı. Ziya Paşa Türk siyasal kültüründe herhangi bir toplumsal sınıfı veya zihniyeti ifade eden kavramlara ideolojik içerik yüklemek veya […]

   
 •