Posts by İbrahim Özdemir

Prof. Dr. İpek Üniversitesi, Öğretim Üyesi

 
 • Sivil İtaatsizlik ve Müsbet Hareket

  Giriş Yaşadığımız çağdaş sorunlar çerçevesinde Said Nursî’yi anlamaya çalışırken, sorulması gereken meşru bir soru şudur: Yarım yüz yıl önce vefat etmiş bir düşünür günümüzdeki sorunlarımızı doğru teşhis etmede ve yine […]

   
 •  
 • Dini ve Demokratik Değerlerin Yükselişini Doğru Okuma

  I. Giriş Henüz idrak ettiğimiz yeni yüzyılın nasıl olacağı bilim adamları kadar ekonomist ve politikacıların da merak ve ilgi konusu olduğu görülmektedir. Bunu önceden tahmin etmenin bir yolu da içinde […]

   
 •  
 • 21. Yüzyıla Girerken Din ve Manevi Değerler

  Yaşlı gezegenimiz yeni bir yüzyıla doğru hızla ilerlerken, çok ilginç ve dikkat çekici gelişmelere de şahit olmaktadır. Bu olguyu, insanların/insanlığın tüm dünyada dini ve manevi değerlere yönelmesi olarak açıklamak mümkündür. […]

   
 •  
 • Kendimizi Sorgulamak

  "Sorgulanmamış bir hayat, yaşanmaya değmez" Sokrat Günümüz insanı tarihin en büyük bunalımlarından birini yaşıyor. Gerçekleştirilen maddi ve teknolojik bütün ilerlemelere rağmen, günümüz insanının mutlu olduğu söylenemez. Acıları, ıstırapları ve stresleri […]

   
 •  
 • Kur’an’ın Öngördüğü Toplumun Temeli Olarak Birey ve Ahlak

  1. Giriş Bu çalışma Fazlur Rahman’a göre Kur’an’ın öngördüğü toplumun temeli olarak birey ve ahlakın önemini/konumunu vurgulamayı amaçlamaktadır. Başlıktan da anlaşılacağı gibi, birey ve ahlakın onun düşüncesinin gelişiminde çok önemli […]

   
 •  
 • Barış, Kardeşlik ve Hoşgörünün Esasları Üzerine

  I. Giriş İnsanlığın yeni bir yüzyıla girmeye hazırlandığı şu zamanda “barış, kardeşlik ve hoşgörüyü” tartışmak ilginç olduğu kadar düşündürücüdür. Zira kin, nefret, düşmanlık ve hoşgörüsüzlüğün sonucu olan savaşlar, çatışma ve […]

   
 •  
 • Postmodern Bağlamda Bilim – Din İlişkisi

  Ne bilim belli bir bilim felsefesinin lekelindedir, ne de insan ve doğa ve de uçsuz bucaksız evren. anlaşılması için bilimin tekelinde olmak zorundadır! Yaşananın anlaşılıp açıklanması için (adına bilimsel diyelim, […]

   
 •