090. Sayı | Bahar 2005 | Sivil Toplum & İletişim

 
 • Sivil Toplum & İletişim

  Bu sayımızda tek bir dosya konumuz yok. Onun yerine farklı konuların işlendiği zengin bir içerikle karşınızdayız. Yayınladığımız metinlerin bir bölümünü Risale-i Nur Enstitüsü Ankara Şubesi tarafından düzenlenen iki Arama Konferansının […]

   
 •  
 • III. Masa: İnsanın Evrenle İletişimi

  II. Research Conference – “Communication” [Final Declarations] Giriş Genel olarak kabul gören tanımıyla iletişim, gönderici ve alıcı arasındaki bilgi alışverişini ifade etmektedir. Bu anlamda iletişim, maddenin derinliğinde başlar ve Yaratıcı […]

   
 •  
 • II. Masa: Kişiler Arası İletişim

  II. Research Conference – “Communication” [Final Declarations] 1. İletişim Kavramı İlk insan Hz. Adem'e talim-i esma ile Allah'ın verdiği mesaj, insanın iç iletişimiyle yeni bir boyut kazanmıştır. Daha sonra insanların […]

   
 •  
 • I. Masa: İç İletişim

  II. Research Conference – “Communication” [Final Declarations] Hayat iletişimle başlar. Bilinçli iletişim insanı diğer varlıklardan ayıran tek özelliktir. Var olmak, iletişim içinde olmaktır. İlmi araştırmalar başarı ve mutluluğun % 75'inin […]

   
 •  
 • IV. Masa: Sivil Toplum Kuruluşları

  I. Research Conference – “Civil Society” [Final Declarations] Devlet denen siyasal mekanizma içerisindeki SİVİL TOPLUM; birey ve kimlikle ilgili olduğu için devletten önce gelen, devletin içinde yaşayan fakat "onunla özdeş […]

   
 •  
 • III. Masa: Demokrasi Kültürünün Oluşması

  I. Research Conference – “Civil Society” [Final Declarations] Demokrasi, "halkın rızasına dayalı bir sistem" olarak tanımlanabilir. Demokrasilerde halk ne diyorsa, o olacaktır. Demokrasi, sadece bir hakimiyet değildir. Üç unsuru taşıması […]

   
 •  
 • II. Masa: Güçlü Toplumun Dinamikleri

  I. Research Conference – “Civil Society” [Final Declarations] Giriş Beşeriyet, sosyolojik olarak, kendi tarihsel sürecinde, "Vahşet ve Bedeviyet, Kölelik, Esirlik ve Ücretlilik" olmak üzere dört dönem yaşadı. Bediüzzaman'ın "Serbestiyet ve […]

   
 •  
 • I. Masa: Birey ve Toplum

  I. Research Conference – “Civil Society” [Final Declarations] 1. Tarihsel Gelişimi İçerisinde Sivil Toplum Kavramı Sivil toplum kavramı, bir yönüyle ve yaygın olarak "askeri olmayan toplum" şeklinde algılanmakla birlikte, daha […]

   
 •  
 • Yaşam Kalitesi mi, Yaşam Standardı mı?

   
 • Oratoryo, Roman, Tiyatro ve Bediüzzaman

   
 • İlim ve Din Bağlamında Said Nursi'ye Olan İhtiyaç ve Risale-i Nur

   
 • İslami Hareketler ve İslam Devleti Mefhumu