114. Sayı | Bahar 2011 | Said Nursi’nin İslam Dünyası Tasavvuru: Hutbe-i Şamiye

 
 • Malikiyet ve Serbestiyet Devri

  Age of Ownership and Liberty "Beşer esirliği parçaladığı gibi ecirliği de parçalayacaktır… Bir rüyada demiştim: Devletler, milletlerin hafif muharebesi, tabakat-ı beşerin şedid olan harbine terk-i mevki ediyor. Zira beşer, edvarda […]

   
 •  
 • Hutbe-i Şâmiyye’nin Işığında: “Yeniden Kardeşleştirme”

  In the Light of Hutbe-i Şâmiyye: “Ensuring Brotherhood Again” Giriş Yaşadığımız yüzyılda, bütün bir Batı dünyası “ümmetleşme” süreci yaşarken, İslam dünyasında aynı emperyalist Batı; etnik ve mezhep bağlamında yapay ayrılıkçı […]

   
 •  
 • Şam’dan Yükselen Kardeşlik Çağrısı

  Call for Brotherhood Rising from Damascus Giriş Hutbe-i Şâmiye, Bediüzzaman’ın, Doğu Anadolu’daki aşiretlere meşrutiyeti anlattığı gezisinden sonraki döneme rastlar. Şam hutbesinin önemi, verildiği dönemle yakından ilgilidir. 1911’lerde İslam dünyası nasıl […]

   
 •  
 • Said Nursi’de Hürriyet İman İlişkisi

  Freedom-Belief Relation in Said Nursi Said Nursi’ye göre hürriyetin pek çok unsuru, pek çok argümanı olmakla beraber, temelinde iman vardır. Ona göre “Hürriyet Rahman olan Allah’ın bir hediyesidir. Çünkü hürriyet […]

   
 •  
 • “Hutbe-i Şamiye” ve İslam’ın Hürriyet Anlayışı

  “Hutbe-i Şamiye” and Understanding of Freedom in Islam Evrende hiçbir şey abes olmadığı gibi İlahî irade ve Rabbanî inayetin gerek insana tanıdığı imkân, hak ve hürriyetler, gerekse ona yüklediği sorumluluklar […]

   
 •  
 • Osmanlıların Müsbet İlimler Alanında İlerlemesi ve Gerilemesi Üzerine

  On Advancement and Recession of Ottoman People in Positive Science Giriş Bediüzzaman’ın 1911 yılında Şam Emeviye Camii’inde verdiği hutbenin ana konusu, Avrupalıların ilerlemeye devam edip adeta uçarak geleceğe doğru koşarken […]

   
 •  
 • VI. Risale-i Nur Kongresi Sonuç Deklarasyonları

  VIth Risale-i Nur Congress Final Declarations “Said Nursi’nin İslam Dünyası Tasavvuru” KATILIMCILAR Doç. Dr. Adem ÖLMEZ Doç. Dr. Ensar NİŞANCI Doç. Dr. Hasan TANRIVERDİ Prof. Dr. Ali BAKKAL Prof. Dr. […]

   
 •