114. Sayı | Bahar 2011 | Said Nursi’nin İslam Dünyası Tasavvuru: Hutbe-i Şamiye

 
 • Değerler Sosyolojisi Açısından “Hutbe-i Şamiye”nin Çözümlenmesi

  Analysis of “Hutbe-i Şamiye” in terms of Values Sociology 1. Giriş Değerler ve normlar, bir toplumda insanların kanaat, tutum, davranış ve beklentilerinin zihinsel ve biçimsel arka planını oluştururlar. Değerler ne […]

   
 •  
 • Ahlak ve Siyaset

  Ethics and Politics O yüzden başlar izmihlali milletlerde ahlakın. Fakat, ahlâkın izmihlali en müdhiş bir izmihlal; Ne millet kurtulur, zîrâ, ne milliyyet, ne istiklâl. Oyuncak sanmayın! Ahlâk-ı millî, ruh-i millîdir; […]

   
 •  
 • Malikiyet ve Serbestiyet Devri

  Age of Ownership and Liberty "Beşer esirliği parçaladığı gibi ecirliği de parçalayacaktır… Bir rüyada demiştim: Devletler, milletlerin hafif muharebesi, tabakat-ı beşerin şedid olan harbine terk-i mevki ediyor. Zira beşer, edvarda […]

   
 •  
 • Hutbe-i Şâmiyye’nin Işığında: “Yeniden Kardeşleştirme”

  In the Light of Hutbe-i Şâmiyye: “Ensuring Brotherhood Again” Giriş Yaşadığımız yüzyılda, bütün bir Batı dünyası “ümmetleşme” süreci yaşarken, İslam dünyasında aynı emperyalist Batı; etnik ve mezhep bağlamında yapay ayrılıkçı […]

   
 •  
 • Şam’dan Yükselen Kardeşlik Çağrısı

  Call for Brotherhood Rising from Damascus Giriş Hutbe-i Şâmiye, Bediüzzaman’ın, Doğu Anadolu’daki aşiretlere meşrutiyeti anlattığı gezisinden sonraki döneme rastlar. Şam hutbesinin önemi, verildiği dönemle yakından ilgilidir. 1911’lerde İslam dünyası nasıl […]

   
 •  
 • Said Nursi’de Hürriyet İman İlişkisi

  Freedom-Belief Relation in Said Nursi Said Nursi’ye göre hürriyetin pek çok unsuru, pek çok argümanı olmakla beraber, temelinde iman vardır. Ona göre “Hürriyet Rahman olan Allah’ın bir hediyesidir. Çünkü hürriyet […]

   
 •  
 • “Hutbe-i Şamiye” ve İslam’ın Hürriyet Anlayışı

  “Hutbe-i Şamiye” and Understanding of Freedom in Islam Evrende hiçbir şey abes olmadığı gibi İlahî irade ve Rabbanî inayetin gerek insana tanıdığı imkân, hak ve hürriyetler, gerekse ona yüklediği sorumluluklar […]

   
 •