114. Sayı | Bahar 2011 | Said Nursi’nin İslam Dünyası Tasavvuru: Hutbe-i Şamiye

 
 • VI. Risale-i Nur Kongresi Sonuç Deklarasyonları

  VIth Risale-i Nur Congress Final Declarations “Said Nursi’nin İslam Dünyası Tasavvuru” KATILIMCILAR Doç. Dr. Vedat DEMİR Ahmet DURSUN Doç. Dr. Kadir CANATAN Doç. Dr. Yakup ASLAN Nimet DEMİR Mustafa AKYOL […]

   
 •  
 • İslam Âleminde Ümidin Yeniden Keşfi: Hutbe-i Şamiye

  Rediscovery of Hope in the Islamic World: Hutbe-i Şamiye İnsanlar, içinde bulundukları toplumların/devletlerin askeri, siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel durumlarından etkilenmektedirler. Gelişen bir toplumun mensubu olmanın verdiği gurur, fertleri ümit […]

   
 •  
 • Emevi Camii’nden Terakki Dersi

  Lesson of Progress from Emevi Mosque Hutbe-i Şamiye1, Bediüzzaman’ın, "Birinci Said" döneminin önemli ve tipik eserlerindendir. Otuz beş yaşındayken Şam alimlerinin ısrarı üzerine Emevi Camii’nde hutbe olarak irad edilmiştir. Bu […]

   
 •  
 • Değerler Sosyolojisi Açısından “Hutbe-i Şamiye”nin Çözümlenmesi

  Analysis of “Hutbe-i Şamiye” in terms of Values Sociology 1. Giriş Değerler ve normlar, bir toplumda insanların kanaat, tutum, davranış ve beklentilerinin zihinsel ve biçimsel arka planını oluştururlar. Değerler ne […]

   
 •  
 • Ahlak ve Siyaset

  Ethics and Politics O yüzden başlar izmihlali milletlerde ahlakın. Fakat, ahlâkın izmihlali en müdhiş bir izmihlal; Ne millet kurtulur, zîrâ, ne milliyyet, ne istiklâl. Oyuncak sanmayın! Ahlâk-ı millî, ruh-i millîdir; […]

   
 •  
 • Malikiyet ve Serbestiyet Devri

  Age of Ownership and Liberty "Beşer esirliği parçaladığı gibi ecirliği de parçalayacaktır… Bir rüyada demiştim: Devletler, milletlerin hafif muharebesi, tabakat-ı beşerin şedid olan harbine terk-i mevki ediyor. Zira beşer, edvarda […]

   
 •  
 • Hutbe-i Şâmiyye’nin Işığında: “Yeniden Kardeşleştirme”

  In the Light of Hutbe-i Şâmiyye: “Ensuring Brotherhood Again” Giriş Yaşadığımız yüzyılda, bütün bir Batı dünyası “ümmetleşme” süreci yaşarken, İslam dünyasında aynı emperyalist Batı; etnik ve mezhep bağlamında yapay ayrılıkçı […]

   
 •