114. Sayı | Bahar 2011 | Said Nursi’nin İslam Dünyası Tasavvuru: Hutbe-i Şamiye

 
 • VI. Risale-i Nur Kongresi Sonuç Deklarasyonları

  VIth Risale-i Nur Congress Final Declarations “Said Nursi’nin İslam Dünyası Tasavvuru” KATILIMCILAR Av. Kadir AKBAŞ Prof. Dr. Ahmet BATTAL Doç. Dr. Bekir Berat ÖZİPEK Doç. Dr. Levent BİLGİ Dr. Recep […]

   
 •  
 • Bediüzzaman’ın Öğretisinde Ümit

  Hope in Bediüzzaman’s Thought “Ümit, kişinin hayatında olayların ve gelişmelerin iyi sonlanacağına ilişkin inançtır.”1 Ümit, karamsarlığı dönüştürmek için genellikle psikolojide kullanılan "olumlu düşünmek" sürecinden farklı bir olgudur. "Sahte ümit", bir […]

   
 •  
 • VI. Risale-i Nur Kongresi Sonuç Deklarasyonları

  VIth Risale-i Nur Congress Final Declarations “Said Nursi’nin İslam Dünyası Tasavvuru” KATILIMCILAR Doç. Dr. Vedat DEMİR Ahmet DURSUN Doç. Dr. Kadir CANATAN Doç. Dr. Yakup ASLAN Nimet DEMİR Mustafa AKYOL […]

   
 •  
 • İslam Âleminde Ümidin Yeniden Keşfi: Hutbe-i Şamiye

  Rediscovery of Hope in the Islamic World: Hutbe-i Şamiye İnsanlar, içinde bulundukları toplumların/devletlerin askeri, siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel durumlarından etkilenmektedirler. Gelişen bir toplumun mensubu olmanın verdiği gurur, fertleri ümit […]

   
 •  
 • Emevi Camii’nden Terakki Dersi

  Lesson of Progress from Emevi Mosque Hutbe-i Şamiye1, Bediüzzaman’ın, "Birinci Said" döneminin önemli ve tipik eserlerindendir. Otuz beş yaşındayken Şam alimlerinin ısrarı üzerine Emevi Camii’nde hutbe olarak irad edilmiştir. Bu […]

   
 •  
 • Değerler Sosyolojisi Açısından “Hutbe-i Şamiye”nin Çözümlenmesi

  Analysis of “Hutbe-i Şamiye” in terms of Values Sociology 1. Giriş Değerler ve normlar, bir toplumda insanların kanaat, tutum, davranış ve beklentilerinin zihinsel ve biçimsel arka planını oluştururlar. Değerler ne […]

   
 •  
 • Ahlak ve Siyaset

  Ethics and Politics O yüzden başlar izmihlali milletlerde ahlakın. Fakat, ahlâkın izmihlali en müdhiş bir izmihlal; Ne millet kurtulur, zîrâ, ne milliyyet, ne istiklâl. Oyuncak sanmayın! Ahlâk-ı millî, ruh-i millîdir; […]

   
 •