093. Sayı | Kış 2006 | İsevilik: Hz. İsa İslamı

 
 • Hz. İsa Döneminde Bir Münzevi Cemaat: Esseniler

  Essenes: An Ascetical Community During the Time of Jesus Esseniler, M.Ö. 2. ve M.S. 1. yüzyıllar arasında yaşamış, münzevi bir hayat tarzını benimseyen Yahudi mezhebidir.1 Filistin topraklarının çeşitli yerlerine dağılmış […]

   
 •  
 • Evanjelizm Penceresinden Fetret Ehline Bakış

  An Outlook to Men of Turmoil Through the Window of Evangelism Aslında ve şüphesiz birbirimize bakışımızın aynasıyızdır. Dinlerde kurtuluş meselesi de böyledir. Sözgelimi, Yahudilik başkalarına kapalı; ferd-i ferid ve ferd-i […]

   
 •  
 • Hz. İsa Lâik miydi?

  Was Jesus a Laic? İslâm ile Hıristiyanlık arasında, çağlar boyu çok ciddi gerilimler yaşandığı bir vâkıadır. Bu durumun anlaşılması hiç de zor olmayan birçok sebebi mevcuttur. Bu sebeplerin en önemlisini […]

   
 •  
 • Özgürlükçü Teoloji: "Protestanlık"

  The Libertarian Theology: "Protestantism" Tarihsel süreçte Katoliklik Hıristiyanlık'ın temsil ettiği kemikleşmiş ve yozlaşmış geleneğe karşı, yeniden kaynağa dönüş hareketini, toplumdan soyutlanma ile özdeş takva anlayışını sorgulayan, üretmeyi teşvik edici meslek […]

   
 •  
 • İsevilik

  Din olgusu, insanlığın yeryüzünde var olması ile birlikte beşeri hayatın temel unsurlarından olmuştur. Günümüz insanını en çok meşgul eden konulardan biri olan "din"in kendisi toplumsal bir kurum olmakla birlikte, diğer […]

   
 •  
 • The Trinity: a Muslim Perspective*

  A number of difficulties will beset any presentation of Muslim understandings of the Trinity. Not the least of these is the fact that these Muslim understandings have been almost as […]

   
 •  
 • Christianity

  Religion becomes one of the basic elements of human life after the existence of human being in the world. On the one hand, "religion" is a social institution, which has […]

   
 •  
 • Müslüman Perspektifinde Teslis İnancı*

  Müslümanların teslis anlayışlarına ait her sunumun birtakım zorlukları vardır. Öyle ki, Müslümanların teslis anlayışı, Hıristiyan bilginlerin kendi aralarında vardıkları sonuçlar kadar çeşitli ve farklı olmuştur. Hıristiyan dünyasındakinin aksine, Müslüman toplumların […]

   
 •  
 • Hz. İsa'nın Mesajını Anlamak

   
 • İslâm Kelâmcılarına göre Hıristiyanlık:

   
 • Müşterek Kelimeler ve Aykırı Oluşlar:

   
 • Dinlerarası Diyalog ve Bediüzzaman Said Nursi'ye Göre İslâm-Hıristiyan Diyalogu