093. Sayı | Kış 2006 | İsevilik: Hz. İsa İslamı

 
 • Fátima, Papa ve Mehmet Ali Ağca

  Fátima, Papa and Mehmet Ali Ağca Başlığı okuduktan sonra neler düşündüğünüzü hissedebiliyorum: "13 Mayıs 1981'de Roma'daki St. Peter Meydanı'nda Mehmet Ali Ağca'nın Papa II. John Paul'e bir suikast girişiminde bulunduğunu […]

   
 •  
 • Hz. İsa’nın (as) Yeniden Dönüşü

  The Resurrection of Jesus Christ Giriş Kur'an-ı Kerim Hz. İsa ve İncil'in müspet hallerini ve doğrularını tasdik eder; ama onlara atfedilen yanlışları da göstererek hak ve hakikate irşat eder. Gerçeklerin […]

   
 •  
 • Hıristiyanlarla Mücadelenin Tarihi Seyri

  The Historical Process of the Struggle with Christians Yahudi, Hıristiyan gibi semavî din mensuplarına "Ehl-i Kitap" denir. Kur'an-ı Kerîm'de Ehl-i Kitap'tan çokça bahisler vardır. Ehl-i kitap, Peygamberimizi kabul etmediklerinden kâfir […]

   
 •  
 • Beyaz Buluşma

  White Meeting "Meryem oğlu Mesih İsa, ancak Allah'ın elçisi ve kelimesidir. Onu ('ol' kelimesini) Meryem'e yöneltmiştir ve O'ndan bir ruhtur" (Kur'an-ı Kerim) "Haksızlığa sapanların dışında Ehl-i Kitap'la en güzel olan […]

   
 •  
 • Bir Yahudi Mezhebi Olarak Îseviyye Fırkası

  Isawiyya Division as a Jewish Sect Giriş İsevî terimi, Hz. Îsâ'ya mensup olanlar anlamında Hıristiyanlık'la eş anlamlı kullanılıyorsa da, İslâmî kaynaklarda İseviyye fırkası olarak zikredilen ve Ebû Îsâ el-İsfahânî'ye nispet […]

   
 •  
 • Hz. İsa Döneminde Bir Münzevi Cemaat: Esseniler

  Essenes: An Ascetical Community During the Time of Jesus Esseniler, M.Ö. 2. ve M.S. 1. yüzyıllar arasında yaşamış, münzevi bir hayat tarzını benimseyen Yahudi mezhebidir.1 Filistin topraklarının çeşitli yerlerine dağılmış […]

   
 •  
 • Evanjelizm Penceresinden Fetret Ehline Bakış

  An Outlook to Men of Turmoil Through the Window of Evangelism Aslında ve şüphesiz birbirimize bakışımızın aynasıyızdır. Dinlerde kurtuluş meselesi de böyledir. Sözgelimi, Yahudilik başkalarına kapalı; ferd-i ferid ve ferd-i […]

   
 •  
 • Hz. İsa Lâik miydi?

  Was Jesus a Laic? İslâm ile Hıristiyanlık arasında, çağlar boyu çok ciddi gerilimler yaşandığı bir vâkıadır. Bu durumun anlaşılması hiç de zor olmayan birçok sebebi mevcuttur. Bu sebeplerin en önemlisini […]

   
 •  
 • Özgürlükçü Teoloji: "Protestanlık"

   
 • İsevilik

   
 • The Trinity: a Muslim Perspective*

   
 • Christianity