093. Sayı | Kış 2006 | İsevilik: Hz. İsa İslamı

 
 • "Mânen Hıristiyanlık bir nevi İslâmiyete inkılâp edecektir."

  Meaningly the Christianity will be converted to a kind of Islam Üçüncü tabaka-i hayat: Hazret-i İdris ve İsâ Aleyhimesselâmın tabaka-i hayatlarıdır ki, beşeriyet levazımatından tecerrüdle, melek hayatı gibi bir hayata […]

   
 •  
 • İslam'ın Tevrat* ve İncil'e Bakışı

  The Torah and Bible Perception of Islam İslam'ın bir konudaki görüşünü belirlemek için, her şeyden önce onun ana kitabı ve anayasası olan Kur'an-ı Kerim'in o hususta ne dediğine bakmak gerek. […]

   
 •  
 • İsa Aleyhisselam

  Jesus the Christ Hz. İsa (as) kendilerine kitap indirilen dört büyük peygamberden birisidir. Kur'an-ı Kerim'de; "İsa", "Meryem oğlu İsa", "Meryem oğlu Mesih İsa" isim ve unvanlarıyla zikredilmiştir. Hıristiyan inancına göre […]

   
 •  
 • "Hz. İsa'nın 114 Hadisi"

  "114 Traditions of Jesus" Ahmet Yüksel Özemre'nin irfani çabaları sürüyor. Hoca bu kez, okurları ilk anda şaşırtan ve bu şaşkınlığın hızıyla içine daha süratli dalınan ilginç bir kitapla bizi selamladı: […]

   
 •  
 • Fátima, Papa ve Mehmet Ali Ağca

  Fátima, Papa and Mehmet Ali Ağca Başlığı okuduktan sonra neler düşündüğünüzü hissedebiliyorum: "13 Mayıs 1981'de Roma'daki St. Peter Meydanı'nda Mehmet Ali Ağca'nın Papa II. John Paul'e bir suikast girişiminde bulunduğunu […]

   
 •  
 • Hz. İsa’nın (as) Yeniden Dönüşü

  The Resurrection of Jesus Christ Giriş Kur'an-ı Kerim Hz. İsa ve İncil'in müspet hallerini ve doğrularını tasdik eder; ama onlara atfedilen yanlışları da göstererek hak ve hakikate irşat eder. Gerçeklerin […]

   
 •  
 • Hıristiyanlarla Mücadelenin Tarihi Seyri

  The Historical Process of the Struggle with Christians Yahudi, Hıristiyan gibi semavî din mensuplarına "Ehl-i Kitap" denir. Kur'an-ı Kerîm'de Ehl-i Kitap'tan çokça bahisler vardır. Ehl-i kitap, Peygamberimizi kabul etmediklerinden kâfir […]

   
 •  
 • Beyaz Buluşma

  White Meeting "Meryem oğlu Mesih İsa, ancak Allah'ın elçisi ve kelimesidir. Onu ('ol' kelimesini) Meryem'e yöneltmiştir ve O'ndan bir ruhtur" (Kur'an-ı Kerim) "Haksızlığa sapanların dışında Ehl-i Kitap'la en güzel olan […]

   
 •  
 • Bir Yahudi Mezhebi Olarak Îseviyye Fırkası

   
 • Hz. İsa Döneminde Bir Münzevi Cemaat: Esseniler

   
 • Evanjelizm Penceresinden Fetret Ehline Bakış

   
 • Hz. İsa Lâik miydi?