093. Sayı | Kış 2006 | İsevilik: Hz. İsa İslamı

 
 • Christianity

  Religion becomes one of the basic elements of human life after the existence of human being in the world. On the one hand, "religion" is a social institution, which has […]

   
 •  
 • Müslüman Perspektifinde Teslis İnancı*

  Müslümanların teslis anlayışlarına ait her sunumun birtakım zorlukları vardır. Öyle ki, Müslümanların teslis anlayışı, Hıristiyan bilginlerin kendi aralarında vardıkları sonuçlar kadar çeşitli ve farklı olmuştur. Hıristiyan dünyasındakinin aksine, Müslüman toplumların […]

   
 •  
 • Hz. İsa'nın Mesajını Anlamak

  To Recognize the Message of Jesus Hz. İsa kimdi ve temel mesajı neydi? Bu sorular, Hz. İsa hakkında yürütülen birçok spekülasyonun temel çıkış noktasıdır. Tarihte yaşamış olan ve hakkında en […]

   
 •  
 • İslâm Kelâmcılarına göre Hıristiyanlık:

  Christianity According to Muslim Theologians: The Example of Qâdî ‘Abd al-Jabbâr -Kadı Abdülcebbâr Örneği- Müslüman-Hıristiyan ilişkilerinin ilk örneklerine daha İslâmiyet'in ilk yıllarında rastlanmaktadır. Kur'ân-ı Kerim Hıristiyanlardan, onların inanç esasları, dîni […]

   
 •  
 • Müşterek Kelimeler ve Aykırı Oluşlar:

  Common Words and Opposing Beings: The 64th Verse of the 3rd Surah Al-i Imran and a Practical Outlook to the Dialogue Process of Muslim-Christian Al-i İmran 64. Ayeti ve Müslüman-Hıristiyan […]

   
 •  
 • Dinlerarası Diyalog ve Bediüzzaman Said Nursi'ye Göre İslâm-Hıristiyan Diyalogu

  The Inter-Religious Dialogue and the Islam-Christian Dialogue According to Bediüzzaman Said Nursi Giriş Kâinatın mayası muhabbettir. Sertlik ve hırçınlıkla bir yere varılamayacağı ve varılmadığı ortadadır. Sevgi, saygı ve muhabbetle herhangi […]

   
 •  
 • "Mânen Hıristiyanlık bir nevi İslâmiyete inkılâp edecektir."

  Meaningly the Christianity will be converted to a kind of Islam Üçüncü tabaka-i hayat: Hazret-i İdris ve İsâ Aleyhimesselâmın tabaka-i hayatlarıdır ki, beşeriyet levazımatından tecerrüdle, melek hayatı gibi bir hayata […]

   
 •  
 • İslam'ın Tevrat* ve İncil'e Bakışı

  The Torah and Bible Perception of Islam İslam'ın bir konudaki görüşünü belirlemek için, her şeyden önce onun ana kitabı ve anayasası olan Kur'an-ı Kerim'in o hususta ne dediğine bakmak gerek. […]

   
 •  
 • İsa Aleyhisselam

   
 • "Hz. İsa'nın 114 Hadisi"

   
 • Fátima, Papa ve Mehmet Ali Ağca

   
 • Hz. İsa’nın (as) Yeniden Dönüşü