087. Sayı | Yaz 2004 | Popüler Esaret: Nefisperestlik