087. Sayı | Yaz 2004 | Popüler Esaret: Nefisperestlik

 
 • Toplumsallaşmış Narsisizm: Milliyetçilik

  Socialized Narcissism: Nationalism "Başkalarının övünmesini çekilmez kılan, bizimkini engellemiş olmasıdır." La Rochefoucauld Tüm kavgalar "ben" ve "öteki" arasındadır. "Biz" ve "ötekiler" ayrıştırması da aslında "ben" ve "öteki"nin türevidir. En temelde […]

   
 •  
 • Nefisperestliğe Sevk Eden Sebepler ve Çareleri

  Causes of Worshippingsoul and Remedies Peygamberimiz (sav) insanın en büyük düşmanının "nefis" olduğunu ifade ederek, "Allah'ım sen beni göz açıp kapayıncaya kadar nefsimin eline bırakma!" diye de dua etmiştir. Hz. […]

   
 •  
 • Medeniyet ve Esaret

  Civilization and Slavery Kavramlar Hayat-ı içtimaiye noktasında insanlığın geçirmiş olduğu devreler vardır. Bunlar Bediüzzaman'ın ifadesiyle, "Vahşet ve bedeviyet, memlukiyet, esaret, ecir, malikiyet ve serbestiyet"tir.1 Bu sıralamaya göre günümüz insanı beşinci […]

   
 •  
 • Ben Merkezcilikten Sosyal Narsisizme

  From Egocentricism to Social Narcissism Hayvanların genetik programlarına baktığımız zaman kaçmak, kemirmek, uçmak gibi amaçlar için programlandığını görürüz. Bu programa uygun olarak en iyi seviyede yaşamlarını sürdürürler, ancak insanların genetik […]

   
 •  
 • Nefsini Bilen Rabbini Bilir

  Who knows his Real Self knows his God 'Nefsini bilen Rabbini bilir' hadisini İbn Arabi (ra) şöyle yorumlar: 'Her insanda bir İlahi İsim daha fazla mütecellidir. İnsan, ancak bu İsmin […]

   
 •  
 • Modernite'nin Ahlâki Serencamı

  The Ethic Adventure of Modernity Düşünen "ben"i hakikatin ölçüsü yapan "aydınlanmış" insan son iki yüzyılda ürettiği her şeye, her kavrama, her fikre, her müesseseye, her türlü sanata ve her türlü […]

   
 •  
 • Global Kapitalizmin (Mutluluk) Krizi

  The Happiness Crisis of Global Capitalisme Avrupa’da birkaç asır önce başlayan kapitalist ekonomik sistem, 20. yüzyılın sonlarında rakip olma iddiasını kaybeden sosyalizmin yenilgisiyle küresel dünyanın hakim sistemi haline geldi. Feodal […]

   
 •  
 • Medeniyetlerin Kırılma Noktasında "Üstün İnsan" "Kamil İnsan"a Karşı

  “Super Man” us “Excellent Man” at the Breaking Point of Civilizations "İnsan-ı kamil olmağa lazım olan irfan imiş." Niyazi-i Mısrî A. Doğu ve Batı'nın Söylediği Medeniyet demek çoğu kere insan […]

   
 •  
 • Narsisizmin Küllerinden Arzu İnşa Etmek: Benlik ve Arzu İlişkisi1

   
 • Popular Slavery: Sensuality

   
 • Popüler Esaret: Nefisperestlik

   
 • Head Scarf Defence Method and Justice Evidence*