099. Sayı | Yaz 2007 | Kamusal Alanda Din-Siyaset-Toplum İlişkileri

 
 • Bir Meşrutiyet Aydınının “Kamusal Alan”ı Hatırlatan Hürriyet Anlayışı

  An Idea of Freedom by an Intellectual during the Constitutional Period Reminding “Public Sphere” Abdullah Cevdet geçen yüzyılın ilk çeyreğinde çıkardığı İctihad (1904-1932)1 adlı dergiyle düşünce tarihimize önemli katkılar sağlamış […]

   
 •  
 • Kamusal Alan

  Son yüzyılda ülkemizde en çok tartışılan “Din ve Siyaset” kavramlarının son yıllarda “kamusal alan” kavramı etrafında düğümlenmesi ve bu düğümlenmenin AB sürecinin odak noktalarından birini oluşturması yeni tartışmaları gündeme getirmektedir. […]

   
 •  
 • BAŞÖRTÜSÜ MESELESİ

  Head scarf Issue BÖLÜM I: HAK BAĞLAMINDA BAŞÖRTÜSÜ  1-a) Hak Kavramı ve Verilmiş Haklar İnsanın, sırf insan olduğu için sahip olduğu bazı haklar vardır. Bunlar verilmiş haklardır, kazanılmış haklar değildir. […]

   
 •  
 • Public Sphere

  The conceptual pair of “Religion and Politics” has been discussed in the last century excessively. In the last years, this discussion has been knotted around the concept of “public sphere”. […]

   
 •  
 • Cumhuriyet ki; adalet, meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir.

  Republic consists of justice, advisory and monopolizing power on law. Cihad-ı hariciyi, Şeriat-ı Garranın berahin-i katıasının kılınçlarına havale edeceğiz. Zira, medenilere galebe çalmak, ikna iledir. Söz anlamayan vahşiler gibi icbar […]

   
 •  
 • Müdahale, Mücadele ve Müzakere Mekânı Olarak Kamusal Alan

  Public Sphere as a Location of Intervention, Struggle and Discussion I. Güncelliği ve Önemi Kamusal alan kavramı, 20. yüzyılın son çeyreğinde belirginlik kazanan küresel ölçekli değişim ve dönüşüm olgusuyla birlikte […]

   
 •