099. Sayı | Yaz 2007 | Kamusal Alanda Din-Siyaset-Toplum İlişkileri

 
 • TÜRKİYE’DE YARGI ve BAŞÖRTÜSÜ

  Judiciary and Scarf in Turkey Türkiye’de siyasi iktidarın kılık kıyafet üzerindeki yasama faaliyetleri, modernleşme sürecinin yönünü ve ana fikrini ortaya koyan, neticeleri itibariyle bugün bile siyasi tansiyonun yükselmesine neden olan, […]

   
 •  
 • Hıristiyanlık Çerçevesinde Avrupa Birliği ve Din-Devlet İlişkileri

  European Union and the State-Religion Relations in the Framework of Christianity Tarihsel Gelişim Yahudi tarihçisi Flavius Josephus, miladi 100 yıllarında ilk kez ‘teokrasi’ (theokratia) kavramını, ‘çeşitli milletler monarşi, oligarşi, demokrasi […]

   
 •  
 • J. J. ROUSSEAU VE BEDİÜZZAMAN – MİLLET EGEMENLİĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BİR MUKAYESESİ

  J. J. Rousseau and Bediüzzaman – A Comparison on The ideas of National Sovereignty Giriş İnsan haklarının tarihi gelişimi ve teorik temelleri hakkında konuşurken insan doğası, doğal hukuk ve sosyal […]

   
 •  
 • Bir Meşrutiyet Aydınının “Kamusal Alan”ı Hatırlatan Hürriyet Anlayışı

  An Idea of Freedom by an Intellectual during the Constitutional Period Reminding “Public Sphere” Abdullah Cevdet geçen yüzyılın ilk çeyreğinde çıkardığı İctihad (1904-1932)1 adlı dergiyle düşünce tarihimize önemli katkılar sağlamış […]

   
 •  
 • Kamusal Alan

  Son yüzyılda ülkemizde en çok tartışılan “Din ve Siyaset” kavramlarının son yıllarda “kamusal alan” kavramı etrafında düğümlenmesi ve bu düğümlenmenin AB sürecinin odak noktalarından birini oluşturması yeni tartışmaları gündeme getirmektedir. […]

   
 •  
 • BAŞÖRTÜSÜ MESELESİ

  Head scarf Issue BÖLÜM I: HAK BAĞLAMINDA BAŞÖRTÜSÜ  1-a) Hak Kavramı ve Verilmiş Haklar İnsanın, sırf insan olduğu için sahip olduğu bazı haklar vardır. Bunlar verilmiş haklardır, kazanılmış haklar değildir. […]

   
 •