099. Sayı | Yaz 2007 | Kamusal Alanda Din-Siyaset-Toplum İlişkileri

 
 • Public Sphere

  The conceptual pair of “Religion and Politics” has been discussed in the last century excessively. In the last years, this discussion has been knotted around the concept of “public sphere”. […]

   
 •  
 • Cumhuriyet ki; adalet, meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir.

  Republic consists of justice, advisory and monopolizing power on law. Cihad-ı hariciyi, Şeriat-ı Garranın berahin-i katıasının kılınçlarına havale edeceğiz. Zira, medenilere galebe çalmak, ikna iledir. Söz anlamayan vahşiler gibi icbar […]

   
 •  
 • Müdahale, Mücadele ve Müzakere Mekânı Olarak Kamusal Alan

  Public Sphere as a Location of Intervention, Struggle and Discussion I. Güncelliği ve Önemi Kamusal alan kavramı, 20. yüzyılın son çeyreğinde belirginlik kazanan küresel ölçekli değişim ve dönüşüm olgusuyla birlikte […]

   
 •  
 • Kamusal Alan ve Din

  Public Sphere and Religion Türkiye’de “kamusal alan” tartışmaları, sosyolojik ve felsefi zeminden çok siyasi ve konjonktürel değişkenlerin gölgesinde yapıldığı için sağlıklı biçimde yürütülemiyor. Kamusal alanın nasıl ve hangi şartlarda ortaya […]

   
 •  
 • KAMUSAL ALAN

  PUBLIC SPHERE I. KAVRAMIN KAYNAĞI “Kamusal alan” kavramı üzerindeki tartışmalar bir siyaset ve hukuk tartışması biçiminde cereyan etmektedir. Hukuk bilimi bir kavram bilimidir. Özellikle hukukçular bilirler ki siyaset ile hukukun […]

   
 •  
 • ‘KAMUSAL ALAN’ TARTIŞMALARI

  ‘Public Sphere’ Discussions Merkez-çevre ilişkisinin tarihsel geçmişi, her ülkede değişik sonuçlar doğurdu. Bu ilişkinin geçirmiş olduğu evreler, bir toplumun sorunlarını uzlaşma içinde çözmesine ya da sürekli gerilimler üretmesine neden oldu. […]

   
 •