Posts by Editör

 
 • Milliyetçilik

  Hiç kimse, kendi isteğiyle şu anda mensubu olduğu milletin bir ferdi olarak dünyaya gelmedi. Yaratıcının takdiri bizleri Türk, Kürt, Arap, Acem, v.s. kıldı. İnsanlar bundan gaflet ettiler ve kendi tercihleri […]

   
 •  
 • Laiklik ve Sekülarizm

  Modernleşme sürecinin Türkiye’ye taşıdığı "laiklik" toplumumuzda, özellikle devlet-toplum ilişkilerinde sürekli sancılara sebep oldu. Osmanlı devletinin son döneminde başlayan ve Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte ivme kazanan "laikleşme/laikleştirme" çabalarının altında ezilen Müslüman/dindar halk, […]

   
 •  
 • Din ve Siyaset

  İnsan yaradılışı gereği toplum halinde yaşamaya mecburdur. Din ve Siyaset, toplum hayatının en önemli iki müessesesidir. İnsanlık tarihi boyunca bu iki müessesenin arasındaki ilişkiler öncelik ve sonralığı, tartışmalara konu olmuştur. […]

   
 •  
 • Risale-i Nur Gündemde

  Yazıldığından beri Türkiye’nin gündeminden düşmeyen Risâle-i Nur, Türk toplum ve siyaseti üzerinde hep etkili olmuştur. Bu etkinin izleri Türkiye’deki dînî cemaatlerde ve siyasî oluşumlarda görülmektedir. Ancak aydınlarımızın özellikle "İslamcı aydın"ların […]

   
 •  
 • Peşin Hüküm, Hüküm Değildir!

  Türkiye’de belki de bütün dünyada haksız yere hücum edilen bir kavram var: "şeriat." Hakkında, hemen her zaman aleyhte konuşulan bir kelimedir o. Maalesef, lehinde konuşanlar bile, konuşma üslûbu ve muhtevası […]

   
 •