Posts by Editör

 
 • Küreselleşme Krizi

  Küreselleşme, geçen yüzyılın sonundan bu yana, popüler ve entelektüel tartışmalar içerisinde, üzerinde en çok durulan konulardan biri olma özelliğini koruyor. Ne var ki, küreselleşmenin yeterince aydınlanmış, üzerinde ittifak edilmiş bir […]

   
 •  
 • Editorial

  İnsanın En Büyük Endişesi: Ölüm Dergimizin Güz/2001 sayısı ile yine karşınızdayız. Her mevsimin kendine özgü hatırlatmaları vardır; güz mevsimi de ihtiyarlık ve ölümü hatırlatır. Bu mevsim, milyonlarca canlının ölümü tattığı […]

   
 •  
 • Ahlâk

  İnsanoğlu, varoluşuyla birlikte, “ahlâkilik kaygısını” içinde taşımıştır. Kendisini “iyi” ve “kötü” olana dair sorgulamalara tabi tutarak, bunların “ne” olduğu sorusunun cevabını aramıştır. Çevresinde gördüğü insanlar ve etrafındaki fizik nesnelerle ilişki […]

   
 •  
 • Nübüvvet

  İslâm düşüncesinde iki varlık alanından bahsedilir. Bunlardan birisi Yaratıcı’nın isim ve sıfatlarından oluşan ulûhiyet alanı; diğeri ise, ubudiyet alanıdır. Yaratılmışlar, Yaratıcı’larını, kainat, peygamberler ve kutsal kitaplar aracılığıyla tanırlar; bu üç […]

   
 •  
 • İslâm’ın Yeniden Yorumlanması

  Son semavî din olan İslâm, yedinci yüzyılda tamamlandığı zaman, insanlığa varlığın bütün boyutlarını kuşatan bir bakış açısı sunmuştu. Varlığı, hayatı ve ölümü, anlamlı denklemler içerisinde açıkladığı gibi, insanın en küçük […]

   
 •  
 • İslam’ın Siyasallaşması Sorunu

  Dinin siyasallaşması olgusu, son çeyrek asırdır çok tartışılan konulardan birisi olmuştur. Söz konusu din İslam olunca, konunun önemi daha da artmaktadır. Çünkü, İslam dini Hıristiyanlık gibi sadece uhrevi telkinlerden oluşan […]

   
 •  
 • Güzellik Felsefesi: Estetik

  Estetik kavramı, 2500 yıllık bir arkaplana sahiptir. Eski Yunan’da estetiğin temellerini atan üç büyük filozof Sokrates, Platon ve Aristoteles’ten bu yana, özellikle Rönesans döneminde olmak üzere, kavram üzerinde bir hayli […]

   
 •  
 • Bediüzzaman Özel Sayısı

  Dergimizin bu sayısını vefatının 40. yıldönümü münasebetiyle “Bediüzzaman Özel Sayısı” olarak belirlemiş bulunmaktayız. Said Nursi (1878-1960) Türkiye’de ve dünyada fikir akımlarının en etkili bir biçimde kendini hissettirdiği, ideolojilerin kendi sistemlerini […]

   
 •  
 • İnsanlığın En Uzun Yüzyılı

   
 • Eğitim

   
 • Popüler Kültür

   
 • Türk Müslümanlığı