Posts by Editör

 
 • Devlet-i Âliyye

  Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun 700. yılı münasebetiyle zengin bir “Devlet-i Âliyye” dosyası ile karşınızdayız. Dünya ve İslam tarihlerinin önemli bir kesitini oluşturan Osmanlı dönemi bir çok ciddi çalışmaya konu olmakla birlikte, […]

   
 •  
 • Hürriyet, Meşruiyet ve Cumhuriyet

  Siyasal kültürümüz içinde, cumhuriyet ve hürriyet gibi kavramların tartışılması 150 yıllık bir geçmişe dayanıyor. Bu zaman sürecinde oluşan birikimin istenilen seviyeye ulaştığını söylemek mümkün değil. Cumhuriyetin 75. yılını doldurduğu şu […]

   
 •  
 • İslamî Hizmet Metodları

  Bir dinin, mensupları tarafından anlaşılıp yaşanılmasının yanında başka insanlara da anlatılması/ulaştırılması dini bir zorunluluk olmanın yanında tarihsel bir gerçekliktir. İslam dini de ortaya çıkışından bu yana pek çok yorum/yöntem ile […]

   
 •  
 • Alevilik

  Alevilik dosyası ile yine karşınızdayız. Alevilik, tarihi ve sosyolojik uçları ile Türkiye’nin inkâr edilemez bir gerçeğidir. Bu gerçek bazen kimlik sorunu, bazen hoşgörü, sevgi, barış, bazen de kavga ve çatışma […]

   
 •  
 • Modernleşme Serüveni

  Yaklaşık iki yüz yıldır sosyal, siyasi, hukuki ve dini ha-yatımızı etkileyen, düşünce ve yayın hayatımızda fırtınalar koparan, uğrunda kavgalar edilen ve geçen ikiyüz yıllık süreç içerisinde gündemden hiç düşmeyen, değişik […]

   
 •  
 • Dünyevileşmenin Farklı Boyutları

  Kısa bir “fetret”ten sonra siz değerli okurlarımıza tekrar “merhaba” demenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dergiciliğin/yayıncılığın tabiatında olan bir takım problemler nedeniyle gecikmeli olarak iki sayıyı (59-60) bir arada yayınlamak durumundayız. Bu hoş […]

   
 •  
 • Devlet ve İktidar

  Tarih boyu insanların zihin gündeminden çıkmayan bir konuyu daha ele alıyoruz bu sayımızda: devlet ve iktidar. Manidardır, bu konu, özellikle şu günlerin gündeminde de ilk sırada yer alıyor. Maamafih, Köprü […]

   
 •  
 • Nereye kadar hoşgörü?

  Seksenli yıllarda "sivil toplum" tartışmalarıyla başlayan bir süreçti… Her ne kadar, birileri bu kavramı idealize ederken "ümmetten sivil topluma, kuldan bireye" altbaşlığıyla muradlarının ne olduğunu açıkça ifade ediyorlardı. Yine de, […]

   
 •  
 • Ordu, Devlet ve Demokratikleşme

   
 • İslam ve Sanat

   
 • Çağdaş Kur’an Yorumu

   
 • Bilim ve Din