Posts by Furkan Aydıner

Florida State Üniversitesi Nöroiktisat ve Mutluluk Araştırmaları Merkezi Direktörü

 
 • Küresel Kasırga ve Kapitalizmin Sonu

  Global Storm and the End of Capitalism Küresel kapitalizm, tarihinin en büyük krizlerinden birini geçiriyor. ABD Merkez Bankası eski başkanı Alan Greenspan’in tabiriyle yaşanan tam bir “küresel kasırga”dır. Mortgage piyasasının […]

   
 •  
 • Münazarat: Yüz Yıllık Demokrasi Manifestosu

  The Controversies: A hundred Years Democracy Manifest Türkiye’nin demokrasi serüveni, 19. yüzyılda Meşrutiyet’in ilanıyla başlar. Özellikle İkinci Meşrutiyet’in 1908’de ilan edilmesiyle çok çetin tartışmalar yaşanır. O zamanın aydınları ikiye bölünür. […]

   
 •  
 • Teröristlere Rehin Düşen İslam Üzerine

  On the Islam as a Prisoner in the Hands of Terrorists 11 Eylül sabahı teröristler, sadece yüzlerce masum insanı değil, yaklaşık bir buçuk milyar insanın dini olan İslam'ı da kaçırdılar. […]

   
 •  
 • Amerika Birleşik Devletleri'nde İslam'ın Önlenemez Yükselişi

  Unpreventable Rise of Islam in the United States of America 28 Şubat post-modern darbesinden iki sene sonra ABD'ye geldim. Havaalanına indiğim günden beri, Amerikan toplumunu ve kültürünü anlamaya çalışıyorum. Suyunu […]

   
 •  
 • Global Kapitalizmin (Mutluluk) Krizi

  The Happiness Crisis of Global Capitalisme Avrupa’da birkaç asır önce başlayan kapitalist ekonomik sistem, 20. yüzyılın sonlarında rakip olma iddiasını kaybeden sosyalizmin yenilgisiyle küresel dünyanın hakim sistemi haline geldi. Feodal […]

   
 •  
 • Global Amerikan İmparatorluğu ve Global Barış

  I. Giriş 1999 yılında Amerika’ya ilk geldiğim zamanki izlenimlerim Alexis de Tocqueville’nin (1805-1859) Amerika’daki Demokrasi kitabındaki tesbitleriyle paralellik gösteriyordu.1 Türkiye’de 28 Şubat kararlarıyla hürriyetime gelen post-modern darbenin acılarını ruhumda hissederken, […]

   
 •  
 • “Medeniyet-i Sefahat” ve “Medeniyet-i Fazilet”in Mukayesesi

  Giriş Kitle iletişim araçlarının etkisiyle gittikçe küçülen bir dünyada yaşıyoruz. Ülkeler arasında sınırların çoğu zaman sembolik kaldığı günümüzde, dünyamız meşhur tabirle "global bir köy" haline gelmiş. Serbest piyasa ekonomisine dayalı […]

   
 •