Posts by Reha Fırat

Psikiyatr

 
 • Eski Devrimciler Yeni Muhafazakârlar Mı?

  Are the Old Revolutionaries New Conservatives? Sorular Devrimci bir yüzyıldan muhafazakâr bir yüzyıla mı geçiyoruz gerçekten? Bu ne kadar iyi, ne kadar kötü? Amerikan muhafazakârlığı (neo-conlar) ve İsrail muhafazakârlığı kötü, […]

   
 •  
 • Yaşam Kalitesi mi, Yaşam Standardı mı?

  Life Quality or Life Standard? Hayatı Ertelemek ya da Daha İyi Yaşamak İçin Daha Kötü Yaşamak İnsanlar "daha iyi" yaşamak için o kadar çok çalışıyorlar ve o kadar meşguller ki, […]

   
 •  
 • Din Duygusunun Üzerinde Yapılandığı İki Merkez

  Two Centres on which Sense of Religion Base Kişi ilk olarak kendini sever. Ve kendisiyle irtibatı sadedinde ailesini, köyünü, şehrini, ülkesini sever. "Ben" merkezinden başlayıp genişleyen halkalar şeklinde, çapı genişledikçe […]

   
 •  
 • Toplumsallaşmış Narsisizm: Milliyetçilik

  Socialized Narcissism: Nationalism "Başkalarının övünmesini çekilmez kılan, bizimkini engellemiş olmasıdır." La Rochefoucauld Tüm kavgalar "ben" ve "öteki" arasındadır. "Biz" ve "ötekiler" ayrıştırması da aslında "ben" ve "öteki"nin türevidir. En temelde […]

   
 •  
 • Genetikte Psikososyal ve Etik Boyut

  Bilimsel gelişme ve ilerlemeye karşı takınılan tavır iki karşıt kutupta yoğunlaşmaktadır. Bir grup bilimsel-teknolojik ilerlemeleri her şeye çözüm üretecek bir "Kadir-i Mutlak" gibi algılama eğiliminde iken bir diğer grup da […]

   
 •  
 • Savaşların Gizli Nedeni Toplumsal Narsisizm

  Şiddeti yok eden şiddet, yalanların en alçakçası değilse, Vehimlerin en şairanesi. Her kavganın ezeli mazereti; son kavga olmak. —Cemil Meriç Ele aldığımız konunun (barış) ne kadar canverici olduğunu (canalıcı olan […]

   
 •  
 • Yeni Bir Demokrasi Anlayışı: Demokrat Kimlik Oluşumunda Bireyin Kendini “Özne” Olarak İnşası

  Belli ilkeler etrafında temellenmiş olan liberal demokrasiler artık bir çok nedenden ötürü sorgulanmakta ve yetersiz bulunmaktadır. Katılım, çoğulculuk, kamusal ve özel alanın ayrışması, farklı taleplerin bir arada karşılanması, iradi kimlik […]

   
 •  
 • Yeni Korkusu ya da Gerici Kim?

  Düşünmek, insan üzerine düşünmek, mutlaka yasak bölgelerden bir kaçına dalıp çıkmakla olur. Cemil Meriç İnsanlarda yeniye karşı merak ve istek, yeniye karşı korku ve tedirginlikle birlikte bulunur. Genç kuşaklar yeniliğe […]

   
 •  
 • Küreselleşme: İmkan ya da Tehdit

   
 • Ölüm ve İntiharın Psikodinamiği