Posts by Sadık Yalsızuçanlar

Yazar, TV Prodüktörü; Konuşan: Caner Kutlu-Ali Özhan

 
 • Emevi Camii’nden Terakki Dersi

  Lesson of Progress from Emevi Mosque Hutbe-i Şamiye1, Bediüzzaman’ın, "Birinci Said" döneminin önemli ve tipik eserlerindendir. Otuz beş yaşındayken Şam alimlerinin ısrarı üzerine Emevi Camii’nde hutbe olarak irad edilmiştir. Bu […]

   
 •  
 • İnsan-ı Kamil Ahlakı ve Bediüzzaman

  The Ethics of the Perfect Man and Bediüzzaman Ariflerin ortak kanaatine göre, Kur'an'ın yedi anlam katı mevcuttur. (Bazı bilgeler, Kur'an'ın manasının sonsuz olduğunu da söyler. 'Denizler mürekkep, ağaçlar kalem olsaydı […]

   
 •  
 • Anarşi(k)e Dair Çağrışımlar

  Some Associations on Anarchi(c) Anarşist, o zamanlar (yetmişli yılların ikinci yarısı) ‘terörist, komünist, banka soyguncusu, gemi yakıcısı, okul basıcısı, Marksist-Leninist örgütçüsü vs.’ için kullanılırdı. Seksen on iki Eylül’ü, o kara […]

   
 •  
 • "Hz. İsa'nın 114 Hadisi"

  "114 Traditions of Jesus" Ahmet Yüksel Özemre'nin irfani çabaları sürüyor. Hoca bu kez, okurları ilk anda şaşırtan ve bu şaşkınlığın hızıyla içine daha süratli dalınan ilginç bir kitapla bizi selamladı: […]

   
 •  
 • Adaletin Çağrısı

  The Message of Justice Zulüm kelimesinin sözlük anlamı, "bir şeyi yerli yerine koymamak"tır. Tersinden okuduğumuzda buna adalet denir ki, anlamı; "bir şeyi yerli yerine koymak" olur. Bu anlamda adalet, her […]

   
 •  
 • Varlık Müslimdir

  The Existence is Muslim 'Hiç görmeden inananlara ne mutlu' İncil Görmekten kasıt müşahededir. Müşahede şuhud etmedir. Şuhud iç görüştür. İçgörü ancak kalple olur. Bu hikmettendir ki, "Bunda kalp sahibi olanlar […]

   
 •  
 • Bir Sivil İtaatsizlik Örneği Olarak Bediüzzaman Said Nursi

  Bediuzzaman Said Nursi as an Example of Civil Disobedience İrfani geleneğin modern zamanlarda en özgün ve en zengin külliyatını ortaya koymuş ve yaşamıyla da eserini güçlendirmiş ve desteklemiş olan Bediüzzaman […]

   
 •  
 • Nefsini Bilen Rabbini Bilir

  Who knows his Real Self knows his God 'Nefsini bilen Rabbini bilir' hadisini İbn Arabi (ra) şöyle yorumlar: 'Her insanda bir İlahi İsim daha fazla mütecellidir. İnsan, ancak bu İsmin […]

   
 •  
 • "Sanat İnsanla Allah Arasında Bir Gizdir"