Posts by Süleyman Uludağ

 Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi.

 
 • Hidayet ve Aşamaları

  Guidance (Hidayath) "Hidayet", Türkçe'de doğru yol, hak olan Müslümanlık yolu; "hidayete ermek" de Müslüman olmak ve İslam dinini kabul etmek anlamına gelir. Herhangi bir gayr-i müslimin -kafirin, müşrikin, münkirin- dinini […]

   
 •  
 • Din ve Medeniyet

  Tarih boyunca din-medeniyet ilişkileri, dikkate değer ve üzerinde durulması icap eden tezahürler göstermiştir. Hemen hemen bütün dinlerde din-medeniyet ilişkileri çeşitli süreçlerde az çok değişik görüntülere sahne olmuştur. Bu görüntülerin olumlu […]

   
 •  
 • Din-Musiki İlişkisi Üzerine

  İnsanı diğer varlıklardan ayıran temel karakter (fasl/ayrım) akıl, fikir, istidlâl, muhakeme, akıl yürütme ve konuşma/nutk’dur, denir. İnsan, hayvan-ı nâtıktır diye de tarif edilir. Düşünce ve cins-tür ayrımı bakımından bu tarif […]

   
 •  
 • Peygamber ve Peygamberlik

  Nebi, “Allah Teala’dan aldığı vahyi halka tebliğ için gönderilen insandır.” Resul ise, “Hükümlerini tebliğ için Allah Teala tarafından halka gönderilen insandır.” Genellikle Resullerin yeni bir şeriat ve yeni bir ilahi […]

   
 •  
 • İslam’ın Yeniden Yorumlanması Gereği

  Vahye dayanan İslam dini ve bu dinin kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’in yoruma ihtiyaç gösterdiği konusunda İslam alimleri arasında görüş birliği mevcuttur. Yorum terimi yerine genellikle tevil ve tefsir terimleri kullanılmıştır. […]

   
 •  
 • Osmanlılarda Din-Devlet İlişkisi

  Yetmiş beş yılını geride bıraktığımız Cumhuriyet döneminde üzerinde en çok konuşulan konulardan biri din-devlet ilişkisi, diğer bir ifadeyle laiklik konusudur. Bu tartışmanın Batı kaynaklı olduğu aşikar olmakla beraber, yeni bir […]

   
 •  
 • İnanç ve İbadet Hayatı Bakımından Alevi-Sünni Karşılaştırması

  Alevilerle Sünniler arasında bir karşılaştırma yapıldığında önce dikkat edilecek husus şudur: Bütün dünya Sünnilerini birleştiren Allah’a, ahiret gününe, namaz, oruç, zekat ve haccın farz olduğuna ortak noktalar ve birleştirici bağlar […]

   
 •