Posts by Tahsin GÜLHAN

Dumlupınar Üniversitesi, Bilecik İktisadi ve İdari Bilimler Araştırma Görevlisi

 
 • Felsefi Arkaplanıyla İnsan ve Anlam Merkezli İlerleme

  Tevhidî Dünya Görüşü Dinamikleri Ekseninde Bir Deneme I- Modern batı’nın dünyevî(seküler)leşme serüveni Bizim önde gelen yanlışlarımızdan birisi Batı toplumunun kendi yapısı içerisinde baş gösteren problem ve ilgili kavramlara kendi konum […]

   
 •  
 • Yeni Toplumun İnşasında Adalet ve İbadetin Birlikteliği

  I. Yeni topluma doğru Çağın seküler dünyasında "kirlenmiş devlet, kirlenmiş toplum" çevresinde şikayetlerin tahammül sınırlarını zorlayan boyutlarda olduğu görülüyor. Bunun karşılığında "temiz devlet" ve "temiz toplum" üzerine birçok görüşler ileri […]

   
 •  
 • Hoşgörünün Değer Boyutu

  Olumlu Tutum Olarak Yaşadığımız çağın son kesitinde hoşgörünün fert ve toplumlar açısından daha ıztırarî olduğu söylenebilir. Çağın insanı, sıcak ve soğuk savaşların ve şiddet uygulamalarının öldürücü etkilerini iliklerine kadar hissetmenin […]

   
 •  
 • Manevi Kültürün Ordu-Asker Üzerindeki Etkisi

  Dinamik Bir Çevre Faktörü Olarak Ordu kendine has karakteri yanında diğer beşerî organizasyonlar gibi içinde bulunduğu hakim kültürle ilişkili olarak bir alt kültür organizasyonu, toplumun bir ürünüdür. Karakteri ve amacı […]

   
 •  
 • Evrensel Adaletin Değer Boyutuna Bir Yaklaşım

  Teknolojik gelişmelerin en ileri düzeye ulaşmış olduğu çağımızda tekno-eknomik gelişmeler konusunda bir müslüman olarak yine kendimizden kaynaklanan nedenlerden dolayı gönül rahatlığıyla konuşamayabiliriz. Fakat insanlık, kardeşlik, fazilet sevgi, hoşgörü ve adelet […]

   
 •  
 • Müsbet Milliyet Yaklaşım Sürecinde Irkçılığın Profili

  Irkçılık zatında ilmi çalışmalara konu olacak bir değere sahip değildir. Ancak toplumların önemli bir problemi olma noktasında bilimsel çalışmaların ilgisine ve bilgisine ihtiyaç vardır. Bu çalışmada, insan millet, milliyet, ırkçılık […]

   
 •  
 • Seküler Temele Dayanan Modern Yönetime Eleştirel Bir Yaklaşım

  Giriş Modernitenin insanların mutluluğu ve gelecek adına 21 yy. sahillerinde karaya vuran manzarası "Öfkeyle kalkan zararla oturur" özlü sözün dramatik hikâye edilmesidir. Ortaçağın skolâstik felsefesine bir tepki hareketi olarak sistem […]

   
 •