Editorial

 
 • The Democracy Process of Turkey

  In the previous edition which we discussed the “the democracy process of Turkey” we mentioned about the original comments of Bediuzzaman about constitutional monarchy-republic, democracy and freedom concepts and we […]

   
 •  
 • Türkiye’nin Demokrasi Süreci

  “Türkiye’nin demokrasi süreci”ni tartışmaya açtığımız bir önceki sayıda Bediüzzaman’ın meşrutiyet-cumhuriyet, demokrasi ve hürriyet kavramlarına getirdiği orijinal yorumlara dikkat çekmiş ve “Meşrutiyet, cumhuriyet ve demokrasi kavramları ne anlama gelmektedir? Türkiye demokrasisinin […]

   
 •  
 • The Democracy Process of Turkey

  The discussion of the concepts as republic (constitution), democracy and liberty takes place within our political culture for 150 years. Nevertheless, we can not say that the accumulation about these […]

   
 •  
 • Türkiye’nin Demokrasi Süreci

  Siyasal kültürümüz içinde, cumhuriyet (meşrutiyet), demokrasi ve hürriyet gibi kavramların tartışılması 150 yıllık bir geçmişe dayanmaktadır. Buna rağmen bu süreçte oluşan birikimin istenilen seviyeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. “Hürriyet”in ilanı […]

   
 •  
 • The Language of Risale-i Nur

  Language is one of the most important factors in the construction of a nation. It is a social and natural entity providing for the communication between people. Men need to […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’un Dili

  İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan sosyal ve tabii bir varlık olan dil, milleti meydana getiren maddi ve manevi unsurların en başında yer alır. Tabiatı gereği toplu halde yaşamaya ihtiyaç duyan insan, […]

   
 •  
 • Love

  Recognized one of the ultimate reasons for the creation, Love is one of the basic concepts in the Qur’an, too. However, social sciences as philosophy, sociology, psychology, literature, and theology […]

   
 •  
 • Sevgi

  Yaratılışın mutlak nedenlerinden biri olarak kabul edilen sevgi, Kur’ân’ın da temel kavramlarındandır. Bununla birlikte felsefe, sosyoloji, psikoloji, edebiyat ve ilahiyat gibi sosyal bilimler de sevginin kaynağı, mahiyeti ve fert-toplum üzerindeki […]

   
 •  
 • The Intellectual Journals in Turkey and Köprü

   
 • Türkiye’de Fikir Dergiciliği ve Köprü

   
 • Public Sphere

   
 • Kamusal Alan