092. Sayı | Güz 2005 | Adalet

 
 • Justice

  "Justice" is a deontological concept which has been sought by the humanity since Adam and emphasized particularly by Holy Books. One of the four basic concepts of the Qur'an is […]

   
 •  
 • Risale-i Nur ve Hz. Ali

  Risale-i Nur and Hz. Ali Risale-i Nur eserlerini okuyanlar, bu eserlerde Hz. Ali'ye ve çeşitli vasıflarına sıkça atıfta bulunulduğuna şahit olmuşlardır. Hatta Risale-i Nur'da en sık ismi geçen sahabi Hz. […]

   
 •  
 • Herkes İçin Adalet

  Justice for Everybody Peygamber Efendimiz vefat ettiğinde, dadısı Ümmü Eymen döktüğü gözyaşlarının sebebini şu şekilde açıklar: "Ben onun vefatına ağlamıyorum; fakat ben, onunla gelen vahyin artık kesilmiş olmasına ağlıyorum." Hz. […]

   
 •  
 • “Adalet-i mahzâ kabil-i tatbik ise, adalet-i izafiyeye gidilmez.”

  “It is impossible to pass to relative justice when is applicable ultimate justice.” Üçüncü Mesele: Şu iki mesele, Yirmi Beşinci Sözün, i'câz-ı Kur'ân'a karşı medeniyetin aczini gösteren misallerinden bir kısmıdır. […]

   
 •  
 • Adalet Kavramının İçeriği ve Mutlaklığı ve Değişmezliği

  The Content of the Concept of Justice, its Absoluteness and Constancy 1- Adalet kavramı ilk bakışta normlar alanını ve dolayısı ile davranış felsefesini ilgilendirir. Fakat bu alanın bütün normları gibi […]

   
 •  
 • Adalet Terazisi Dengede mi? ya da Pozitif Bilimle Adalete Ulaşılabilir mi?

  Is the Scale of Justice in Equilibrium or is it Possible to Attain the Justice Through the Positive Science? A. Sembolden Gerçeğe 1. Terazi Sembolü Doktorların ve sağlık hizmetlerinin sembolü […]

   
 •  
 • İslâm'da Hukuk Devleti Kavramı

  The Concept of Constitutional State in Islam Hukuk Devleti Kavramı Bugün birçok anayasanın bir ilke olarak benimsediği hukuk devleti kavramı, demokrasinin ayrılmaz bir unsuru olarak telâkki edilmiştir. Buna göre fertlerin, […]

   
 •  
 • Adalet Üzerine

  On Justice Arapça bir kelime olan "adalet" adl kökünden türemiş olup bir şeyi yerli yerine koyma anlamına gelir. Adalet, zulmün karşıtı bir kelime olarak çoğunlukla "Hak" ile eşanlamlı olarak kullanılır. […]

   
 •  
 • Hz. Ömer Adaleti ve Hukukta Yorum

   
 • "Hukuk, Demokrasinin Vazgeçilmez Unsurudur"

   
 • Daru'l-hikmet ve Adalet-i İzafiye

   
 • İslam'da Sosyal Adâlet ve Dayanışma Erdemi