092. Sayı | Güz 2005 | Adalet

 
 • İslâm'da Hukuk Devleti Kavramı

  The Concept of Constitutional State in Islam Hukuk Devleti Kavramı Bugün birçok anayasanın bir ilke olarak benimsediği hukuk devleti kavramı, demokrasinin ayrılmaz bir unsuru olarak telâkki edilmiştir. Buna göre fertlerin, […]

   
 •  
 • Adalet Üzerine

  On Justice Arapça bir kelime olan "adalet" adl kökünden türemiş olup bir şeyi yerli yerine koyma anlamına gelir. Adalet, zulmün karşıtı bir kelime olarak çoğunlukla "Hak" ile eşanlamlı olarak kullanılır. […]

   
 •  
 • Hz. Ömer Adaleti ve Hukukta Yorum

  The Justice of Hz. Omer and the Interpretative Area in Law Hz. Ömer'in huzuruna bir hırsız getirilir. Kur'an'ın lafzı gereği "elinin kesilmesi için" halifeden irade beklenir. Tanrı böyle buyurmuştur. Ömer […]

   
 •  
 • "Hukuk, Demokrasinin Vazgeçilmez Unsurudur"

  “Justice is an Indispensable Element of Democracy” Adalet nedir? Adaletin "hukuk devleti" anlayışı içersindeki yeri nedir? Adalet olgusunun bu anlayış içersinde özüne uygun pratik uygulama alanları bulamamasının nedenleri nelerdir? Hukuk […]

   
 •  
 • Daru'l-hikmet ve Adalet-i İzafiye

  The House of Wisdom and Relative Justice Adalet ve zulmün birçok tarifi ve birçok bağlamı varsa da bunlardan en akılda kalıcılardan ve gönle hitap edicilerden birisi şudur: Adalet, fıtrata uygunluk; […]

   
 •  
 • İslam'da Sosyal Adâlet ve Dayanışma Erdemi

  The Social Justice and Virtue of Solidarity in Islam İslam inancına göre, insanlar arası ilişkileri tanzim etmede en çok üzerinde durulan kavram, hiç şüphesiz "adâlet" kavramıdır. Hakkı teslim etmek ve […]

   
 •  
 • Adaletin veya Adaletsizliğin Vesilesi Olarak Ehven-i Şer

  The Least bad of the evil Things as a Pretext of Justice or Injustice Ehven-i Şer, İslam Hukuku'na ait teknik bir terim olduğu halde, kullanımı halk arasında dahi oldukça yaygın […]

   
 •  
 • Adaletin Çağrısı

  The Message of Justice Zulüm kelimesinin sözlük anlamı, "bir şeyi yerli yerine koymamak"tır. Tersinden okuduğumuzda buna adalet denir ki, anlamı; "bir şeyi yerli yerine koymak" olur. Bu anlamda adalet, her […]

   
 •  
 • El Adl: Kâinattaki "Dört Anasır-ı Maneviye"den Biri Adalettir

   
 • Adalet ve Gerçek Kanun Koyucu

   
 • Adliye Dairesi veya Adalet Evi ve Sekine

   
 • Adalet