092. Sayı | Güz 2005 | Adalet

 
 • Daru'l-hikmet ve Adalet-i İzafiye

  The House of Wisdom and Relative Justice Adalet ve zulmün birçok tarifi ve birçok bağlamı varsa da bunlardan en akılda kalıcılardan ve gönle hitap edicilerden birisi şudur: Adalet, fıtrata uygunluk; […]

   
 •  
 • İslam'da Sosyal Adâlet ve Dayanışma Erdemi

  The Social Justice and Virtue of Solidarity in Islam İslam inancına göre, insanlar arası ilişkileri tanzim etmede en çok üzerinde durulan kavram, hiç şüphesiz "adâlet" kavramıdır. Hakkı teslim etmek ve […]

   
 •  
 • Adaletin veya Adaletsizliğin Vesilesi Olarak Ehven-i Şer

  The Least bad of the evil Things as a Pretext of Justice or Injustice Ehven-i Şer, İslam Hukuku'na ait teknik bir terim olduğu halde, kullanımı halk arasında dahi oldukça yaygın […]

   
 •  
 • Adaletin Çağrısı

  The Message of Justice Zulüm kelimesinin sözlük anlamı, "bir şeyi yerli yerine koymamak"tır. Tersinden okuduğumuzda buna adalet denir ki, anlamı; "bir şeyi yerli yerine koymak" olur. Bu anlamda adalet, her […]

   
 •  
 • El Adl: Kâinattaki "Dört Anasır-ı Maneviye"den Biri Adalettir

  The Just: One of the four Spiritual Elements in the Universe is Justice Adl, "doğru olmak, doğru davranmak, adaletle hükmetmek, eşitlemek" vb. manalara gelen bir masdardır. Ayrıca, "doğruluk, hakkaniyet ve […]

   
 •  
 • Adalet ve Gerçek Kanun Koyucu

  Justice and the True Lawgiver Adalet; hak, kanun, kuvvet, bilgi gibi unsurları da içinde barındıran külli bir kavramdır. Adalet; ahlak ile pek çok sıfat ve isimlerin mükemmelliğini ifade eden manevi […]

   
 •  
 • Adliye Dairesi veya Adalet Evi ve Sekine

  The Apartment of Justice or Justice House and Tranquility Peygamberleri, onlara şunu da söylemişti: Haberiniz olsun, O'nun hükümdarlığının alâmeti, size o tabutun gelmesi olacaktır ki, onda Rabbinizden bir sekine/Musa ve […]

   
 •  
 • Adalet

  "Adalet" insanın tarih boyunca ısrarla aradığı ve semavi kitapların da özellikle vurguladığı deontolojik bir kavramdır. Kur'an'ın dört esasından biri de "adalet"tir. "Adalet-i mahza"yı ifade eden "Birisinin hatası ile başkası cezalandırılamaz", […]

   
 •  
 • Şair Gözüyle Adalet ya da Kaside ve Nasihat-Namelerde Adalet Kavramına Dair

   
 • Justice

   
 • Risale-i Nur ve Hz. Ali

   
 • Herkes İçin Adalet