125. Sayı | Kış 2014 | Demokratlık

 
 • Bediüzzaman’ın Gözüyle Irkçılık ve Kardeşlik

  Being a Democrat Böyle Bir Sistemde Demokrat Olmak? Cihan yaratıldığından beri insanlar arasında az veya çok, açık veya örtülü bir iktidar mücadelesi yürüyor. İllâ güç sahibi olunacak. Müreffeh yaşama isteği […]

   
 •  
 • Demokrasi Aileden Başlar

  Giriş Demokrasi kültürünün değer yargıları nelerdir? Demokrasi yönetim biçimimi mi, yaşam biçimi mi? Demokrasi bir hak mı, bir yöntem mi? Demokrasi Batı değeri mi, insanlığın ortak değeri mi? Kişi demokrat […]

   
 •  
 • Duyguların Tutanakları: Öykü, Ezgi, Tutku

  Racism and Brotherhood in the Eyes of Bediuzzaman Giriş Demokrasi ile demokrat kavramları arasında son derece yakın bir ilişki bulunmaktadır. Anlam itibariyle demokrat; demokratik olmak, demokrasiden yana olmak demektir. ‘Demokratlık’ […]

   
 •  
 • Meşruiyetin kaynağı ve demokratlık nedir? Bediüzzaman demokratlara neden destek olmuştur?

  What is Democraticism and the source of Constitutionalism? Why have Bediüzzaman always supported the Democrats? Giriş Demokrasi, istişareye önem veren ve tüm vatandaşların bir organizasyon içinde veya devlet politikasının şekillenmesinde […]

   
 •  
 • Demokratlık

  The Core and Circles of Democracy Giriş Köprü Dergisi “Demokratlık”konusunu seçtiğinde ve yazı talep ettiğinde başta bizler için kolay bir konu seçmiş gibi görünmüştü. Ancak okumalarımıza başlayınca kavramın bilinenden farklı […]

   
 •  
 • Being Democratic

  Democraticity and its Relationship with the State of Law A. Güvenlik, Hürriyet ve Adalet 1. Güvenlik Devleti – Güçlü Devlet Modern devletin 16. yüzyılda Batı’da ortaya çıkışıyla birlikte merkezi iktidar […]

   
 •  
 • Deklarasyon

  Islamic Democracy: A Democracy with Two-Parameters 1. Demokrasinin Tanımı ve İlkeleri Demokrasi Yunanca bir kavram olup demos ve kratia kelimelerinden oluşur. Demos, halk; kratia ise idare ve iktidar anlamına gelir. […]

   
 •  
 • Demokrat olmak

  Muslim and Democrat Giriş Dinler birer inanç sistemi olmakla birlikte çoğunlukla bir varlık algısı ve bir yaşam biçimi oluştururlar. Bu nedenle ferdi hayatı ve sosyal hayatı derinden etkileyen yapılardır. Demokrasi […]

   
 •  
 • Demokrasi-Demokrat-Siyaset İlişkisi

   
 • Demokrasi Halkaları, Çekirdeği ve DNA’sı

   
 • Demokratlık ve Hukuk Devleti İlişkisi

   
 • İki ölçütlü demokrasi: İslâm demokrasisi