125. Sayı | Kış 2014 | Demokratlık

 
 • Müslüman Demokrat

  The Need for Democrat People Demokrasi, demokratik yönetim, demokrat insan, özgürlük 1876 yılındaki Birinci Meşrutiyet’i başlangıç sayarsak zaman zaman kesintilere uğrasa da yaklaşık yüz elli yıllık bir demokrasi geçmişimiz bulunmaktadır. […]

   
 •  
 • Demokrat, Temel Hak ve Özgürlükleri İçselleştirmiş İnsandır

  Democracy Starts from the Family Giriş Demokrasi kültürünün değer yargıları nelerdir? Demokrasi yönetim biçimimi mi, yaşam biçimi mi? Demokrasi bir hak mı, bir yöntem mi? Demokrasi Batı değeri mi, insanlığın […]

   
 •  
 • Demokrasiyi Tılsımından Arındırmak

  Bu yazının çerçeveleyeceği tefekkür menzilinin ufkunda iki mühim nokta görünüyor. Bunlardan ilki neredeyse bir mucizevi tiryak gibi insanlığın çoğu derdine deva diye algılanan demokrasiyi doğru yerine konumlandırarak onu bu tılsımından […]

   
 •  
 • Yaratılış, Din ve Milliyet

  Yaratılış, din ve milliyet Kur’ân ile onun ilk ve orijinal tefsiri hadislerde, “Hz. Âdem (as) ilk insan, insanlığın babası ve kendi nefsinden yaratılan Hz. Havva (ra) da insanlığın ilk annesidir” […]

   
 •  
 • Cumhuriyet Fıtrî Bir İdare Şeklidir

  Giriş Cumhuriyet; hayatlarını tek başlarına sürdüremeyen, ancak topluluk hâlinde yaşayacak şekilde yaratılan canlıların fıtratlarına, hilkatlerinde yerleştirilen fıtrî bir idare şeklidir Koloniler hâlinde yaşayan karıncalar ve arılar da onlardandır. Her kovanda […]

   
 •  
 • Kürt Sorunu, Eğitim ve Ulema

  Giriş Yakın tarihimizin önemli olaylarına şahitlik yapan Bediüzzaman Said Nursî, Osmanlı’nın çalkantılı dönemlerine ait olaylar zincirini zengin bir materyale dönüştüren ve bundan hareketle çok yönlü ve her döneme uyarlanabilecek Kur’anî […]

   
 •  
 • Muhafazakârlık Üzerine

  Democratic and Arab Spring Giriş Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun ifade ettiği gibi, Ortadoğu ülkelerinde yaşanan halk ayaklanmaları, aslında 2010 yılında değil, 2000’lerin başında yaşanması gereken gelişmelerdir. Çünkü halk ayaklanmalarının yaşandığı […]

   
 •  
 • Toplumsal Barış İçin Vicdan Terbiyesi

  Giriş Ülkemizde insanların, ekonomik, sosyal ve eğitim seviyeleri bir hayli yükseldi. İletişim araçları insanları hiç yalnız bırakmıyor. Televizyon ve internetin insanları kuşattığı bir ortamdayız. Ancak, teknolojik gelişmelere paralel olarak, cemiyeti […]

   
 •  
 • Demokrat İnsan İhtiyacı

   
 • Bediüzzaman’ın Gözüyle Irkçılık ve Kardeşlik

   
 • Demokrasi Aileden Başlar

   
 • Duyguların Tutanakları: Öykü, Ezgi, Tutku