101. Sayı | Kış 2008 | Sevgi

 
 • Sevgi

  Yaratılışın mutlak nedenlerinden biri olarak kabul edilen sevgi, Kur’ân’ın da temel kavramlarındandır. Bununla birlikte felsefe, sosyoloji, psikoloji, edebiyat ve ilahiyat gibi sosyal bilimler de sevginin kaynağı, mahiyeti ve fert-toplum üzerindeki […]

   
 •  
 • “Harb-i Umumi”nin Sevgi ve Şefkat Kahramanları

  The Love and Clemency Heroes of the First World War Osmanlı toplumunun yüzyılın ilk çeyreğinde yaşadığı felaketler aileleri derinden sarsmıştı. Önce Balkan Savaşları’yla kırılan Müslüman-Türk nüfusu kısa bir süre sonra […]

   
 •  
 • Love

  Recognized one of the ultimate reasons for the creation, Love is one of the basic concepts in the Qur’an, too. However, social sciences as philosophy, sociology, psychology, literature, and theology […]

   
 •  
 • Biz Muhabbet Fedaileriyiz, Husumete Vaktimiz Yoktur

  “We are the Warriors of Love, We Have no Time For Enmity” Yanlışa muhabbet … Zahirî mün’imleri medih ve muhabbet edip Mün’im-i Hakikî’yi unutmak, ondan bin derece daha belâhattir. Sözler, […]

   
 •  
 • Sevgi Odaklı İnsan Modeli

  The Human Model Around Love Günümüz dünyası bir taraftan baş döndürücü teknolojik ve bilimsel gelişmeler sergilerken, diğer taraftan insanî değerlerde ve ahlakta korkunç bir geriye gidiş ve kaos yaşamaktadır. Akıl, […]

   
 •  
 • Uhuvvet Risalesi Şerhi

  The Commentary on Brotherhood Treatise Bediüzzaman Said Nursî, Mektubât’ındaki 22. Mektup’ta, sosyal hayata dair ve birbiri ile ilgili üç konuyu ele almaktadır: Birinci Mebhas’ta ehl-i imanı uhuvvet ve muhabbete davet […]

   
 •  
 • İslam Sevgi Dinidir

  İslam is a Religion of Love Peygamberimizin yolu, izi aşktır. Biz aşk çocuklarıyız. Aşk bizim anamızdır. (Mevlana, Rubailer, 49.) İslam sevgiye en fazla önem veren dindir. Bundan dolayı İslam medeniyeti […]

   
 •  
 • Sevgi ve Hoşgörü Uygarlığı

  The Civilization of Love and Tolerance Sevgi sözcüğü, Arapçadaki “muhabbet” sözcüğünün Türkçemizde yaygın olan karşılığıdır. Bununla birlikte her ikisi de dilimizde kullanılmaktadır. “Şefkat” kelimesi de Allah’ın, “Rauf-Rahim” isimlerinden mahlûkata verdiği […]

   
 •  
 • Toplumsal Sevgi İnşasının Harcında Mahrumların Öfkesi

   
 • Sevgi Odaklı Yaşam Ne Kazandırıyor?

   
 • Dünya Barışının Sağlanmasında İnsan Sevgisini Merkeze Alma Zorunluluğu

   
 • İmanda Sevgi Boyutu ve Allah Sevgisi