101. Sayı | Kış 2008 | Sevgi

 
 • İmanda Sevgi Boyutu ve Allah Sevgisi

  The Love Aspect on Faith And The Love of God 1. İmanda Sevgi Boyutu Sevgi, imanın duygu unsuru içinde yer alan en temel duygulardan biridir. Öyle ki içinde sevginin bulunmadığı […]

   
 •  
 • İsm-i Vedûd: “Kâinat kalbindeki ciddi aşk, bir Maşuk-u Lâyezalî’yi gösterir”

  The Name of VEDÛD (All Loving God): “The serious love in the heart of cosmos denotes a Non-Ending Beloved” Arapça’da sevgi, meveddet ve muhabbet ya da vüdd ve hubb kelimeleriyle […]

   
 •  
 • Aşk Redifli Gazellere Göre Klasik Türk Şiirinde Aşk

  Love in the Classical Turkish Poetry According to the Ghasals with the Rhyme of Ask Aşk, bütün dünya edebiyatlarının başlangıçtan itibaren en vazgeçilmez temalarından biridir. İnsanoğlunun yaratılışından itibaren en yoğun […]

   
 •  
 • Sevginin Tarihteki İzi

  The Trace of Love in History Sevgiyi kavrayabilmek için, bu sözcüğün dil bilimsel olarak ne anlama geldiğini bilmemiz gerekir. Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ne göre sevgi, “İnsanı bir şeye veya bir […]

   
 •  
 • Dinlerde Sevgi

  Love in Religions Sevgi, tarihte bütün dinler ve medeniyetlerde ifadesini bulmuş en önemli kavramlardan biridir. Öyle ki, Doğu’dan Batı’ya geleneksel toplumlardan en karmaşık olanlarına kadar her kültürde mutlaka sevgiye karşılık […]

   
 •  
 • Peygamberimiz (A.S.M) ve Sevgi Medeniyeti

  Our Prophet (Pbuh) and Civilization of Love Allah Resûlünü (a.s.m) daha iyi anlamak, onu daha güzel tanımak ve gönüllerdeki müstesna yere taşımak mü’minler için imanî bir mükellefiyettir. İmanî bir mesuliyettir; […]

   
 •  
 • Mevlana’da Hz. Peygamber Sevgisi

  The Love on Prophet by Maulana Mevlana ile ilgili bir takım açıklama ve yorumların; İslamiyet ve Hz. Peygamber göz önünde bulundurulmadan yapılması ve sanki Mevlana’nın, İslam’dan bağımsız biriymiş gibi lanse […]

   
 •  
 • Duygusal Motif Olarak Sevgi ve Korku

  Love and Fear as Einational Motifs Sevgi yalın anlamıyla bir duygu ve heyecan türüdür. Sevgi, insanın bir şeye ya da bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermesine denir. Bir […]

   
 •  
 • Sevgi

   
 • “Harb-i Umumi”nin Sevgi ve Şefkat Kahramanları

   
 • Love

   
 • Biz Muhabbet Fedaileriyiz, Husumete Vaktimiz Yoktur