101. Sayı | Kış 2008 | Sevgi

 
 • Dinlerde Sevgi

  Love in Religions Sevgi, tarihte bütün dinler ve medeniyetlerde ifadesini bulmuş en önemli kavramlardan biridir. Öyle ki, Doğu’dan Batı’ya geleneksel toplumlardan en karmaşık olanlarına kadar her kültürde mutlaka sevgiye karşılık […]

   
 •  
 • Peygamberimiz (A.S.M) ve Sevgi Medeniyeti

  Our Prophet (Pbuh) and Civilization of Love Allah Resûlünü (a.s.m) daha iyi anlamak, onu daha güzel tanımak ve gönüllerdeki müstesna yere taşımak mü’minler için imanî bir mükellefiyettir. İmanî bir mesuliyettir; […]

   
 •  
 • Mevlana’da Hz. Peygamber Sevgisi

  The Love on Prophet by Maulana Mevlana ile ilgili bir takım açıklama ve yorumların; İslamiyet ve Hz. Peygamber göz önünde bulundurulmadan yapılması ve sanki Mevlana’nın, İslam’dan bağımsız biriymiş gibi lanse […]

   
 •  
 • Duygusal Motif Olarak Sevgi ve Korku

  Love and Fear as Einational Motifs Sevgi yalın anlamıyla bir duygu ve heyecan türüdür. Sevgi, insanın bir şeye ya da bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermesine denir. Bir […]

   
 •  
 • Sevgi

  Yaratılışın mutlak nedenlerinden biri olarak kabul edilen sevgi, Kur’ân’ın da temel kavramlarındandır. Bununla birlikte felsefe, sosyoloji, psikoloji, edebiyat ve ilahiyat gibi sosyal bilimler de sevginin kaynağı, mahiyeti ve fert-toplum üzerindeki […]

   
 •  
 • “Harb-i Umumi”nin Sevgi ve Şefkat Kahramanları

  The Love and Clemency Heroes of the First World War Osmanlı toplumunun yüzyılın ilk çeyreğinde yaşadığı felaketler aileleri derinden sarsmıştı. Önce Balkan Savaşları’yla kırılan Müslüman-Türk nüfusu kısa bir süre sonra […]

   
 •  
 • Love

  Recognized one of the ultimate reasons for the creation, Love is one of the basic concepts in the Qur’an, too. However, social sciences as philosophy, sociology, psychology, literature, and theology […]

   
 •  
 • Biz Muhabbet Fedaileriyiz, Husumete Vaktimiz Yoktur

  “We are the Warriors of Love, We Have no Time For Enmity” Yanlışa muhabbet … Zahirî mün’imleri medih ve muhabbet edip Mün’im-i Hakikî’yi unutmak, ondan bin derece daha belâhattir. Sözler, […]

   
 •  
 • Sevgi Odaklı İnsan Modeli

   
 • Uhuvvet Risalesi Şerhi

   
 • İslam Sevgi Dinidir

   
 • Sevgi ve Hoşgörü Uygarlığı