101. Sayı | Kış 2008 | Sevgi

 
 • Mevlana’da Hz. Peygamber Sevgisi

  The Love on Prophet by Maulana Mevlana ile ilgili bir takım açıklama ve yorumların; İslamiyet ve Hz. Peygamber göz önünde bulundurulmadan yapılması ve sanki Mevlana’nın, İslam’dan bağımsız biriymiş gibi lanse […]

   
 •  
 • Duygusal Motif Olarak Sevgi ve Korku

  Love and Fear as Einational Motifs Sevgi yalın anlamıyla bir duygu ve heyecan türüdür. Sevgi, insanın bir şeye ya da bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermesine denir. Bir […]

   
 •  
 • Sevgi

  Yaratılışın mutlak nedenlerinden biri olarak kabul edilen sevgi, Kur’ân’ın da temel kavramlarındandır. Bununla birlikte felsefe, sosyoloji, psikoloji, edebiyat ve ilahiyat gibi sosyal bilimler de sevginin kaynağı, mahiyeti ve fert-toplum üzerindeki […]

   
 •  
 • “Harb-i Umumi”nin Sevgi ve Şefkat Kahramanları

  The Love and Clemency Heroes of the First World War Osmanlı toplumunun yüzyılın ilk çeyreğinde yaşadığı felaketler aileleri derinden sarsmıştı. Önce Balkan Savaşları’yla kırılan Müslüman-Türk nüfusu kısa bir süre sonra […]

   
 •  
 • Love

  Recognized one of the ultimate reasons for the creation, Love is one of the basic concepts in the Qur’an, too. However, social sciences as philosophy, sociology, psychology, literature, and theology […]

   
 •  
 • Biz Muhabbet Fedaileriyiz, Husumete Vaktimiz Yoktur

  “We are the Warriors of Love, We Have no Time For Enmity” Yanlışa muhabbet … Zahirî mün’imleri medih ve muhabbet edip Mün’im-i Hakikî’yi unutmak, ondan bin derece daha belâhattir. Sözler, […]

   
 •  
 • Sevgi Odaklı İnsan Modeli

  The Human Model Around Love Günümüz dünyası bir taraftan baş döndürücü teknolojik ve bilimsel gelişmeler sergilerken, diğer taraftan insanî değerlerde ve ahlakta korkunç bir geriye gidiş ve kaos yaşamaktadır. Akıl, […]

   
 •  
 • Uhuvvet Risalesi Şerhi

  The Commentary on Brotherhood Treatise Bediüzzaman Said Nursî, Mektubât’ındaki 22. Mektup’ta, sosyal hayata dair ve birbiri ile ilgili üç konuyu ele almaktadır: Birinci Mebhas’ta ehl-i imanı uhuvvet ve muhabbete davet […]

   
 •  
 • İslam Sevgi Dinidir

   
 • Sevgi ve Hoşgörü Uygarlığı

   
 • Toplumsal Sevgi İnşasının Harcında Mahrumların Öfkesi

   
 • Sevgi Odaklı Yaşam Ne Kazandırıyor?