071. Sayı | Yaz 2000 | Güzellik Felsefesi: Estetik

 
 • Estetik ve Tarihçesi

  Estetik Yunanca’daki “aisthesis” ya da “aisthanshai” kelimesinden gelir. Aisthesis duygu, duyuş anlamındadır. Aisthanshai ise duymak, algılamak anlamlarına gelir. Estetik denilince genelde “güzellik” ve onun değerlendirilmesi anlaşılır. Lugatte estetik sözün güzel […]

   
 •  
 • Yozlaştırılan Bir Kavram: Estetik

  Estetik, Yunanca “hassasiyet ve duygu” anlamına gelen (Esthesis) kelimesinden alınarak bütün batı dillerine geçmiş olan bir tabirdir. Duygu ilmi manasını ifade ederse de, bugün sanattaki güzelliğin mahiyetinden bahseden ilim anlamında […]

   
 •  
 • Sonsuzluğun Yankısı

  Kâinata konuk olarak gönderilen insana kâinattaki yerinin güzel olması gerektiği bildirilmiştir. Vahiy, insandaki hamlığı, kabalığı, vicdansızlığı, korkuyu, riyayı, hayvanîliği güzele dönüştürme niteliği taşımaktadır. Ancak insandaki güzele dönüşme olgusu, vahye kulak […]

   
 •  
 • Bediüzzaman’da Edebiyat Düşüncesi

  I. Belâğat “Belâğat” kelimesi, tarihî süreç içerisinde hem kelime ve kavram anlamıyla hem de terim anlamıyla farklı boyutlarıyla algılana gelmektedir. Kelime anlamıyla belâğat, kişinin duygu, düşünce ve hayâlleri gerek sözlü […]

   
 •  
 • İslam Sanatı ve Estetiği Üzerine “Aykırı” Düşünceler

  Estetik nazariyeleriyle uğraşanları kendi haline bırakalım; güzellik hissini analize tabi tutup bazı neticelere ulaşmak mümkün olduğu gibi güzeldir de. İnsanlar güzellikle ilgili yargılarını geliştirir ve kullanırken nazariyatçıları pek az dikkate […]

   
 •  
 • Varoluş, Aşk, Bakış

  Risale-i Nur eksenli bir “estetik teorisi” denemesi Hayır/Şer “Bismillah her hayrın başıdır” kelimesi varoluşa ilişkin bir manifesto sayılabilir. Birinci Söz’ün* başını tutan bu cümle, kuruluş şekliyle Risale-i Nur’daki düşünüşünün eksenlerini […]

   
 •  
 • Esma’ya Açılan Kapı: Estetik

  Evrenin duru bilgisine ulaşabilmenin en iyi yolu sanattır. —Schopenhauer Hiç kuşkusuz güzellik kavramını sorgulayan ilk insan Hz. Adem’di. İlk insan Yer’deki varlığı ile beraber, çevresindeki eşyayı ve çeşitli hissedişlerini sorgulamaya […]

   
 •  
 • Güzellik Felsefesi: Estetik

  Estetik kavramı, 2500 yıllık bir arkaplana sahiptir. Eski Yunan’da estetiğin temellerini atan üç büyük filozof Sokrates, Platon ve Aristoteles’ten bu yana, özellikle Rönesans döneminde olmak üzere, kavram üzerinde bir hayli […]

   
 •  
 • Huzuru Yaşatan İktisat

   
 • Risale-i Nur’da Güzellik Anlayışı

   
 • Tüketim Çağında Estetik

   
 • Estetik’te “Güzel”i Görmek