079. Sayı | Yaz 2002 | Seslerin Estetiği: Müzik

 
 • Divan Şiirinde Musiki

  Güzel sanatlar içinde hemen her insanın ilgisini çeken musiki, divan şairleri için de çok önemlidir. Özellikle divanlarda musiki terimleri, beste ve çalgılar tevriye ve tenasüp yapmak amacıyla kullanılmıştır. Geçmişin dünyasında […]

   
 •  
 • İslam’da Müzik Meselesine Toplumsal Bir Bakış

  Bedii zevke yani güzelden hoşlanma zevkine ve selim noksanlardan uzak bir yaradılışa sahip olan her insan, musikiden ve etrafında duyduğu güzel, ahenkli seslerden haz duyar. Hatta musikiden sadece insanlar değil, […]

   
 •  
 • Çocuk ve Müzik

  Müzik, varoluşun temel olgularından birisidir. İnsan kendisini anlatabilmek, istek ve şikayetlerini iletebilmek ve ruhi ihtiyaçlarını giderebilmek için sese ihtiyaç duyar. Bazı seslerden hoşlanır, bazılarından da nefret eder. Sesin belli bir […]

   
 •  
 • “Ey Kopuz ile Çeşte! Aslın Ne Dürür (Nedir) İşte?”

  Yunus Emre, iki müzik âletine müziğin ne olduğunu soruyor: "Ey kopuz ile çeşte, aslın ne dürür (nedir) işte?" Bu yazıda ana konumuz bu soru olacak. Kopuz ile Çeştenin, yâni musikinin […]

   
 •  
 • Modern Bir Yanılgı: Zamanı Dondurmak

  Batı uygarlığının sanattaki tavrının anlaşılmasında "taklit", anahtar kelimelerden biridir. Kaynağını Antik Yunan’da bulduğumuz bu yaklaşımın adı "mimesis"dir. Taklitten anlaşılan ise mevcudun ya da gerçeğin aynıyla kopya edilmesidir. Batılı sanatçının bilinçaltında, […]

   
 •  
 • Din-Musiki İlişkisi Üzerine

  İnsanı diğer varlıklardan ayıran temel karakter (fasl/ayrım) akıl, fikir, istidlâl, muhakeme, akıl yürütme ve konuşma/nutk’dur, denir. İnsan, hayvan-ı nâtıktır diye de tarif edilir. Düşünce ve cins-tür ayrımı bakımından bu tarif […]

   
 •  
 • Seslerin Estetiği: Müzik

  İnsan, içerisine doğduğu alemi, kendisine verilen duyularla algılar. Tabiatına yerleştirilmiş olan algılama araçlarından birisi de işitme duyusudur. Sesler, işitme duyusu sayesinde, fizik alemin boyutlarından birisi olarak en baştan bu yana […]

   
 •  
 • Güzel Sesli Peygamber: Hz. Davud

  İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden olan Hz. Davud’a, dört büyük kitaptan biri olan Zebur indirilmiştir. Davud, İbranice’de en çok sevilen kişi, göz bebeği anlamına gelir. Diğer semavi dinlerin kaynaklarında kendisinden uzun uzadıya […]

   
 •  
 • “Kâinat, İlahi Bir Musiki Dairesidir”

   
 • Din-i İslam’da Hedef-i Münakaşa Olan Mesailden: Musiki *

   
 • Meş’um Karar 71* Yaşında

   
 • Osmanlı’da Musiki ve “Hikmete Dair Fenn’in Son Osmanlılar”ı