079. Sayı | Yaz 2002 | Seslerin Estetiği: Müzik

 
 • Din-Musiki İlişkisi Üzerine

  İnsanı diğer varlıklardan ayıran temel karakter (fasl/ayrım) akıl, fikir, istidlâl, muhakeme, akıl yürütme ve konuşma/nutk’dur, denir. İnsan, hayvan-ı nâtıktır diye de tarif edilir. Düşünce ve cins-tür ayrımı bakımından bu tarif […]

   
 •  
 • Seslerin Estetiği: Müzik

  İnsan, içerisine doğduğu alemi, kendisine verilen duyularla algılar. Tabiatına yerleştirilmiş olan algılama araçlarından birisi de işitme duyusudur. Sesler, işitme duyusu sayesinde, fizik alemin boyutlarından birisi olarak en baştan bu yana […]

   
 •  
 • Güzel Sesli Peygamber: Hz. Davud

  İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden olan Hz. Davud’a, dört büyük kitaptan biri olan Zebur indirilmiştir. Davud, İbranice’de en çok sevilen kişi, göz bebeği anlamına gelir. Diğer semavi dinlerin kaynaklarında kendisinden uzun uzadıya […]

   
 •  
 • “Kâinat, İlahi Bir Musiki Dairesidir”

  Ve keza kelimesiyle, küfür sebebiyle kulağa ait pek büyük bir nimeti kaybettiklerine işaret edilmiştir. Hatta kulaktaki zar, nur-u iman ile ışıklandığı zaman, kainattan gelen manevi nidaları işitir. Lisan-ı hal ile […]

   
 •  
 • Din-i İslam’da Hedef-i Münakaşa Olan Mesailden: Musiki *

  Gerek doğrudan doğruya tabiî seslerle ve gerekse aletler ve çalgılar vasıtasıyla icra edilen musiki nağmelerinin envaı (çeşitleri) ve muhtelif şekillerine göre haramlığına, kerahetine ve hatta cevazına dair ahkam ve akval-i […]

   
 •  
 • Meş’um Karar 71* Yaşında

  I. Çocuklar sınıfın camını kırarlar. Bir ‘Kim kırdı?’ telaşıdır başlar. Oysa öğretmen çok rahattır, çünkü tecrübesiyle bilir ki, camı "Örtmenim, valla-billa ben kırmadım!" diye ilk parmağını kaldıran çocuk kırmıştır. Bizim […]

   
 •  
 • Osmanlı’da Musiki ve “Hikmete Dair Fenn’in Son Osmanlılar”ı

  "Mûsıkî hikmete dâir fendir Bilene bilmeyene rûşendir Nice esrârı var idrâk idecek Yer gelür sîneleri çâk idecek" Erzurumlu İbrâhim Hakkı Hz. Osmanlı’nın Musiki Birikimi Nasıl Oluştu? Türk musikisi klasiklerinin elde […]

   
 •  
 • Türk Müziği ile Batı Müziğinin Ses Sistemlerinin “İnformatif Değer” Bakımından Karşılaştırılması *

  Efendim, benim takdim edeceğim bildiri, daha ziyâde meselenin bir psikolojik yönden değerlendirilmesi ve araştırmadır. Mûsikî, her devirde toplumda mevcut olan insânî bir hâdisedir. Nitekim, mûsikînin sâdece insanlar tarafından keşfedilmesine değil, […]

   
 •  
 • “Kün” ve “Erihnâ”

   
 • Divan Şiirinde Musiki

   
 • İslam’da Müzik Meselesine Toplumsal Bir Bakış

   
 • Çocuk ve Müzik