083. Sayı | Yaz 2003 | Genetik Bilimi Nereye Gidiyor?

 
 • El-Hafiz: "Zahir ve Batın Aynalar"da Her Şey Kayıt Altında

  Hafiz, "Korumak, görüp gözetmek, ihmalkâr ve gafil davranmayıp, dikkatli ve basiretli bulunmak; anlayıp bellemek, ezberlemek" anlamına gelen "hıfz" kökünden sıfat olup, "koruyan, hiçbir şeyin kaybolmaması ve ihmal edilmemesi için gerekli […]

   
 •  
 • Genetik Biliminin Ulaştığı Nokta ve Etik

  Tarihte genetikle ilgili ilk bilgiye Peygamberimizin (as) evlilikle ilgili olarak insanlara sunmuş olduğu tavsiyelerinde karşılaşmaktayız. Peygamberimiz buyurduğu "ırk dessastır [gizlice katılan, sızan]" hadisinde (Deylemi, Beyhaki, El-Medini), ailelerin çocuklarını evlendirirken eş […]

   
 •  
 • Hafiziyyetin Tecellisi: Genler

  İletişimin en temel ve yalın materyali harflerdir. İnsanoğluna ait kültür formlarında harfler, alfabenin yapısında şekilleniyor. Varlık formunda ise, kendini atomlar şeklinde gösteriyor. Bu atom harflerinin en bilinenleri karbon (C), hidrojen […]

   
 •  
 • Kelam Perspektifinden Genetik Kopyalama

  Konuya girmeden önce klonlama ya da daha bilinen şekliyle kopyalamanın ne olduğunu kısaca hatırlamamız gerekir. Genetik Kopyalama: Bir canlının bütün özellikleri, o canlının her hücresinin çekirdeğindeki genlerinde bulunur. Genlerde canlının […]

   
 •  
 • Klonlama ve Etik

  Klon, ince dal, filiz demektir. Klonlama, herhangi bir vücut hücresinden nukleus almakla başlar. Bu nukleus, nukleusu çıkarılmış olan bir ovum içine yerleştirilir. Bütün vücut hücrelerinin nukleusları (eritrositler hariç) bütün genetik […]

   
 •  
 • Genetik Çalışmalar ve Hayvan Klonlama

  Genetik, canlılığın her an yaratılışındaki sonsuz ilim, kudret, irade, hesap, plan ve programa işaret etmekle, kâinatı bu yönüyle anlamamızı berraklaştıran bir bilimdir. Kalıtsal özelliklerin nesilden nesile nasıl aktarıldıklarını ve canlıların […]

   
 •  
 • "Genetik bilimindeki gelişmeler abartılıyor"

  — Genetik, uzmanlık isteyen bir bilim. Ancak, genetik gelişmeler insanın temel problemleriyle ilgili sonuçlar ortaya çıkardığı için popüler tartışmalara konu oluyor. İsterseniz öncelikle genel bir çerçeve çizelim. Genetiğin "ne" olduğu […]

   
 •  
 • Sonsuz İlmin Hayata Yansıması: DNA

  Varlığı algılarken beynimizin önümüze çıkardığı en büyük handikaplardan biri, hızlı korelasyon oluşturma eğilimidir. Üç aylık bir bebeğe süt hazırlamak için mutfağa gidip döndüğümüzde, bebeğin elini konulu sallarken yetişemeyeceği mesafedeki bir […]

   
 •  
 • Genetik ve Etik

   
 • Genetikte Psikososyal ve Etik Boyut

   
 • Dünden Bugüne Genetik Bilimi

   
 • Genetik Bilimi Nereye Gidiyor?