Posts by Hakan Yalman

Dr.

 
 • Demokrat olmak

  Muslim and Democrat Giriş Dinler birer inanç sistemi olmakla birlikte çoğunlukla bir varlık algısı ve bir yaşam biçimi oluştururlar. Bu nedenle ferdi hayatı ve sosyal hayatı derinden etkileyen yapılardır. Demokrasi […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’u Şerh Çalışmaları Üzerine Bazı Öneriler

  Approaches to Nationalism From Ontological, Psychological and Sociological Points of View Bütün varlıklar hakikat mertebesinde şeffaftır ve atmosferde yayın halinde olan yayına ve hedefine ulaşmamış telefon sinyaline benzer. Bütün varlıklar […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’da Muhabbetin Ontolojik Temelleri

  The Ontological Basis of Love in the Risale-i Nur Muhabbet; genel algılanış şekli ile bir duyguyu ifade ediyor olmasına rağmen Risale-i Nur’da bu kavram, varlık ile irtibatlı halde ve varlığın […]

   
 •  
 • Üçüncü Said ve Mana-i Harfi ile Siyaset

  The Third Said and Politics with “Indicative Meaning” (Mana-yi Harfi) Kişilik; genetik faktörler, biyolojik yapı, içinde yaşanılan sosyal düzen, psikolojik özellikler gibi pek çok yapının etkisi ile ortaya çıkan hissediş […]

   
 •  
 • Köprü

  Bridge Köprü, ruh dünyamızı etkileyen ortak anlamlar aleminde çoğunlukla kavuşmayı, ulaşmayı temsil etmiştir. Aslında, dünyaya gelen her insan Hazret-i Adem (a.s.) misali asıl vatanından ayrılmışlık durumunda ve gurbetin, ayrılığın şekillendirdiği […]

   
 •  
 • Esirden Tesettüre

  Yaratılış kanunları çerçevesinde bakarsak; "tesettür"ün, varlığın özündeki gerçekliğin tezahürlerinden birisi olduğuna şahit oluruz. Aslında örtünme hakikati, Cenab-ı Hakk’ın "Settar" isminin bütün varlık alemini kuşatan tecellisidir. Zaten, Cenab-ı Hakk’ın her isminin […]

   
 •  
 • Sonsuz İlmin Hayata Yansıması: DNA

  Varlığı algılarken beynimizin önümüze çıkardığı en büyük handikaplardan biri, hızlı korelasyon oluşturma eğilimidir. Üç aylık bir bebeğe süt hazırlamak için mutfağa gidip döndüğümüzde, bebeğin elini konulu sallarken yetişemeyeceği mesafedeki bir […]

   
 •  
 • Harfî Bakış ve Barış

  Barış, sosyal bir sükûnet ve sulh halidir. Bu halin temelini, elindekilerle yetinebilen fertler oluşturur. Sosyal sükûnet halini, ancak ruhen sükûnet halinde olan ve kendi sahiplik ve benlik alanını genişletmek için […]

   
 •  
 • Medeniyet Kimin Eseri?

   
 • İyi Bir Müslüman; İyi Bir İnsan, İyi Bir Demokrattır

   
 • Küreselleşme ve İnsan Beyni

   
 • Tıp ve Nübüvvet