Posts by Hakan Yalman

Dr.

 
 • İtikadî Bakış Açısı ile “İslam’ın Siyasallaşması”

  Günlük yaşantımızda psikolojik, biyolojik, sosyolojik, fiziki, siyasi her olay, derinliğinde maddenin özüyle alakalı olarak şekillenmektedir. Anlık yaratılışlar yani ibda, varlıkların zerreler boyutu ile ilgili olarak düşünülmekte, makro boyuttaki yansımalar yani […]

   
 •  
 • Quantum Fiziği ve Bediüzzaman —Gecikmiş Bir Nobel Talebi—

  Yakın geçmişte sık sık reklamlarda izlediğimiz bir İngilizce dersi sahnesi günlük hayatımıza ait bazı değerleri ve hayata bakışımızı sorgular özellikler taşımaktadır. İngilizce dersinde yaşlıca bir bayan öğretmen telefonu göstererek öğrencisine […]

   
 •  
 • İkibin Yılda Bilim

  İki bin yılda bilim, varlıkları tanıyıp anlamlandırma açısından önemli atılımları gerçekleştirdi. Şahsi hayatlar ve içtimai hayatlar yeniden şekillendi. “Kur’an-ı Hakîm’in hikmet-i kudsiyesi ile felsefe hikmeti”1 bütün asırlar boyunca insanlığın kainatı […]

   
 •  
 • Eğitimde Akıl ve Kalp

  Ne zaman başladığı ve nasıl bir süreç içerisinde geliştiği tam bilinmeyen eğitim, kişinin dünyasında belki de en önemli unsurlardan biridir. "Beşikten mezara" eğitim anlayışı son dönemlerde yapılan bazı çalışmalarda ana […]

   
 •  
 • Cumhuriyet İnsanı

  Eğer cumhuriyet fazilet rejimi ise onu yaşayacak da fâzıl bir cumhur olmalıdır. Bunlardan hangisinin diğerini doğurduğu bir tarafa bırakılırsa, bir bütünlük ve iç içelik göze çarpar. Yani fâzıl bir cumhur […]

   
 •  
 • İnsan İnsana Tebliğ

  Ruhlar alemindeki akdin zaman ve mekan sınırı altındaki bedenler aleminde unutulması belirli zamanlarda kamil ruhların beden alemine gönderilmesini ve insani boyuttaki mesaj ve kelâmlarla bu akdin hatırlatılmasını gerekli kılmıştır. Bir […]

   
 •  
 • Dünyevileşmenin Üç Yüzü

  Hayatımızın ne kadarını dünya hesabına kullanmamız ve ne kadarını ahiret hesabına kullanmamız gerektiği sık sık yüzleştiğimiz bir sorudur. Çoğunlukla da bu sorunun doğruluğunu düşünmeden doğru cevabın arayışına kalkışılır. Kimilerine göre […]

   
 •  
 • Milliyetçiliğin Psikososyal Analizi

  Bazı kavramlar yaşantımızın seyri içinde zihnimiz de kendilerine bir yer hazırlarlar ve fıtrî gelişim içinde nasıl oluştukları konusu pek bizi ilgilendirmez. Bu tip kavramların iç alemimizde oluşturduğu manaları çoğu zaman […]

   
 •  
 • Mânâ-yı harfi ile siyaset

   
 • Risâle-i Nur ve Pozitivizm

   
 • Risale-i Nur’da Şeriat-ı Fıtriye Üzerine