048. Sayı | Güz 1994 | Şeriat Nedir?

 
 • Türklerde "cihad" ve "fütuhat" anlayışı

  Islâmda cihad, dinin ortaya koyduğu hususları yerine getirip, insanın hayatı boyunca bunu yaşaması, yani Allah’ın emirlerine uygun bir şekilde yaşama çabasıdır. Özür: Köprü Yaz 1994, Sayı 47’de yayınladığımız bu yazı […]

   
 •  
 • Das Oberste Zeichen

  Die erste dieser Wahrheiten: In der gleichen Weise, da in jeder einzelnen Pflanze und in jedem einzelnen Baum eine überlegte Wohltätigkeit und Grosszügigkeit in deutlichster Form zu sehen ist, wie […]

   
 •  
 • The Supreme Sign

  Then, while that traveller was travelling in his mind through the mountains and plains, the gate to the arboreal and vegetable realm was opened before him. He was summoned inside: […]

   
 •  
 • Âyetü’l-Kübrâ

  Sonra ra’dı dinler ve berke (şimşeğe) bakar, görür ki: Bu iki hâdise-i acîbe-i cevviye tam tamına 1 ve 2 âyetlerini maddeten tefsir etmekle beraber, yağmurun gelmesini haber verip, muhtaçlara müjde […]

   
 •  
 • Risâle-i Nur’da Şeriat

  Eğer sual etsen: "Nedir şu tabiat ki, daima onun ile tm tın ediyorlar?… Nedir şu kavanin ve kuva ki, daima onlar ile mutedemdimdirler?" Cevab vereceğiz ki: Âlem-i şehadet denilen cesed-i […]

   
 •  
 • Kültürün Şer’î Muhâsebesi

  Kültür kavramını karşılamaya çalışan birçok tarif yapılagelmiştir. Bazıları, "kültür"ü bir kişiyi ötekilerden ayıran bilgi, görgü birikimi, kimisi ise belli bir alana has geniş bilgi birikimi, kimisi ise muayyen bir etkin […]

   
 •  
 • Çifte Referanslanma ve Şeriat Refleksi

  Kurumlaşma" kendi içinde bir "süreç"i barındırır. Belli bir zaman aralığmda "olay"lar, "konsept"ler, "fenomen"ler bir yandan öteki yana çalkalanarak, hem "tarihi gelişim"i yönlendirirler, hem de kendileri bu "tarihi gelişim"den etkilenirler. Bu […]

   
 •  
 • "Şeriat fıtrat ile örtülür."

  Bütün dini talimatı iki ana bölüme ayırırsak, inanç ve düşünce yönüne, ilm-i tevhid ismi verilmiştir. Ibadet ve muamelat yönüne de şeriat denilmiştir. Sizce Şeriat nedir? "Şeriat" mefhumundan ne anlıyorsunuz? Şeriat […]

   
 •  
 • "Şeriatın Hikmette Dayandığı Değer Adâlettir."

   
 • Risale-i Nur’da Şeriat-ı Fıtriye Üzerine

   
 • Neden Şeriat

   
 • Peşin Hüküm, Hüküm Değildir!