048. Sayı | Güz 1994 | Şeriat Nedir?

 
 • Çifte Referanslanma ve Şeriat Refleksi

  Kurumlaşma" kendi içinde bir "süreç"i barındırır. Belli bir zaman aralığmda "olay"lar, "konsept"ler, "fenomen"ler bir yandan öteki yana çalkalanarak, hem "tarihi gelişim"i yönlendirirler, hem de kendileri bu "tarihi gelişim"den etkilenirler. Bu […]

   
 •  
 • "Şeriat fıtrat ile örtülür."

  Bütün dini talimatı iki ana bölüme ayırırsak, inanç ve düşünce yönüne, ilm-i tevhid ismi verilmiştir. Ibadet ve muamelat yönüne de şeriat denilmiştir. Sizce Şeriat nedir? "Şeriat" mefhumundan ne anlıyorsunuz? Şeriat […]

   
 •  
 • "Şeriatın Hikmette Dayandığı Değer Adâlettir."

  Şeriat düzeni" tâbiri bilhassa son dönemlerde çok sık kullanılıyor. Siz bu tâbir etrafında yürütülen tartışmaları sağlıklı buluyor musunuz? Şeriat deyince ne anlamak lâzım? Şeriat, Âdem’den (a.s.) Resul-i Ekreme (a.s.m.) kadar, […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’da Şeriat-ı Fıtriye Üzerine

  Eğer şeriat-ı fıtriye’yi "fıtrî olan şeriat şeklinde anlayacak olursak, burada "fıtrî olmak", dolayısı ile "fıtrat" ve "şeriat" kavramları ön plana çıkacaktır. Bir dil-bilimci gibi kelimelerizı köklerine inip hangi dönemde ne […]

   
 •  
 • Neden Şeriat

  Arıyı başsız, karıncayı emirsiz bırakmayan Rabbimizin nebiler aracılığıyla insana göndermekle insanı sevdiğini gösteriyor ve ona en büyük nimetini sunuyor. Gözümüzü dünyaya açmamızla, nazarımızı kâinata salmamızla başlıyor hayat yolculuğumuz. Sonra, o […]

   
 •  
 • Peşin Hüküm, Hüküm Değildir!

  Türkiye’de belki de bütün dünyada haksız yere hücum edilen bir kavram var: "şeriat." Hakkında, hemen her zaman aleyhte konuşulan bir kelimedir o. Maalesef, lehinde konuşanlar bile, konuşma üslûbu ve muhtevası […]

   
 •  
 • Türklerde "cihad" ve "fütuhat" anlayışı

  Islâmda cihad, dinin ortaya koyduğu hususları yerine getirip, insanın hayatı boyunca bunu yaşaması, yani Allah’ın emirlerine uygun bir şekilde yaşama çabasıdır. Özür: Köprü Yaz 1994, Sayı 47’de yayınladığımız bu yazı […]

   
 •  
 • Das Oberste Zeichen

  Die erste dieser Wahrheiten: In der gleichen Weise, da in jeder einzelnen Pflanze und in jedem einzelnen Baum eine überlegte Wohltätigkeit und Grosszügigkeit in deutlichster Form zu sehen ist, wie […]

   
 •  
 • The Supreme Sign

   
 • Âyetü’l-Kübrâ

   
 • Risâle-i Nur’da Şeriat

   
 • Kültürün Şer’î Muhâsebesi