048. Sayı | Güz 1994 | Şeriat Nedir?

 
 • Âyetü’l-Kübrâ

  Sonra ra’dı dinler ve berke (şimşeğe) bakar, görür ki: Bu iki hâdise-i acîbe-i cevviye tam tamına 1 ve 2 âyetlerini maddeten tefsir etmekle beraber, yağmurun gelmesini haber verip, muhtaçlara müjde […]

   
 •  
 • Risâle-i Nur’da Şeriat

  Eğer sual etsen: "Nedir şu tabiat ki, daima onun ile tm tın ediyorlar?… Nedir şu kavanin ve kuva ki, daima onlar ile mutedemdimdirler?" Cevab vereceğiz ki: Âlem-i şehadet denilen cesed-i […]

   
 •  
 • Kültürün Şer’î Muhâsebesi

  Kültür kavramını karşılamaya çalışan birçok tarif yapılagelmiştir. Bazıları, "kültür"ü bir kişiyi ötekilerden ayıran bilgi, görgü birikimi, kimisi ise belli bir alana has geniş bilgi birikimi, kimisi ise muayyen bir etkin […]

   
 •  
 • Çifte Referanslanma ve Şeriat Refleksi

  Kurumlaşma" kendi içinde bir "süreç"i barındırır. Belli bir zaman aralığmda "olay"lar, "konsept"ler, "fenomen"ler bir yandan öteki yana çalkalanarak, hem "tarihi gelişim"i yönlendirirler, hem de kendileri bu "tarihi gelişim"den etkilenirler. Bu […]

   
 •  
 • "Şeriat fıtrat ile örtülür."

  Bütün dini talimatı iki ana bölüme ayırırsak, inanç ve düşünce yönüne, ilm-i tevhid ismi verilmiştir. Ibadet ve muamelat yönüne de şeriat denilmiştir. Sizce Şeriat nedir? "Şeriat" mefhumundan ne anlıyorsunuz? Şeriat […]

   
 •  
 • "Şeriatın Hikmette Dayandığı Değer Adâlettir."

  Şeriat düzeni" tâbiri bilhassa son dönemlerde çok sık kullanılıyor. Siz bu tâbir etrafında yürütülen tartışmaları sağlıklı buluyor musunuz? Şeriat deyince ne anlamak lâzım? Şeriat, Âdem’den (a.s.) Resul-i Ekreme (a.s.m.) kadar, […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’da Şeriat-ı Fıtriye Üzerine

  Eğer şeriat-ı fıtriye’yi "fıtrî olan şeriat şeklinde anlayacak olursak, burada "fıtrî olmak", dolayısı ile "fıtrat" ve "şeriat" kavramları ön plana çıkacaktır. Bir dil-bilimci gibi kelimelerizı köklerine inip hangi dönemde ne […]

   
 •  
 • Neden Şeriat

  Arıyı başsız, karıncayı emirsiz bırakmayan Rabbimizin nebiler aracılığıyla insana göndermekle insanı sevdiğini gösteriyor ve ona en büyük nimetini sunuyor. Gözümüzü dünyaya açmamızla, nazarımızı kâinata salmamızla başlıyor hayat yolculuğumuz. Sonra, o […]

   
 •  
 • Peşin Hüküm, Hüküm Değildir!

   
 • Türklerde "cihad" ve "fütuhat" anlayışı

   
 • Das Oberste Zeichen

   
 • The Supreme Sign