048. Sayı | Güz 1994 | Şeriat Nedir?

 
 • Risale-i Nur’da Şeriat-ı Fıtriye Üzerine

  Eğer şeriat-ı fıtriye’yi "fıtrî olan şeriat şeklinde anlayacak olursak, burada "fıtrî olmak", dolayısı ile "fıtrat" ve "şeriat" kavramları ön plana çıkacaktır. Bir dil-bilimci gibi kelimelerizı köklerine inip hangi dönemde ne […]

   
 •  
 • Neden Şeriat

  Arıyı başsız, karıncayı emirsiz bırakmayan Rabbimizin nebiler aracılığıyla insana göndermekle insanı sevdiğini gösteriyor ve ona en büyük nimetini sunuyor. Gözümüzü dünyaya açmamızla, nazarımızı kâinata salmamızla başlıyor hayat yolculuğumuz. Sonra, o […]

   
 •  
 • Peşin Hüküm, Hüküm Değildir!

  Türkiye’de belki de bütün dünyada haksız yere hücum edilen bir kavram var: "şeriat." Hakkında, hemen her zaman aleyhte konuşulan bir kelimedir o. Maalesef, lehinde konuşanlar bile, konuşma üslûbu ve muhtevası […]

   
 •  
 • Türklerde "cihad" ve "fütuhat" anlayışı

  Islâmda cihad, dinin ortaya koyduğu hususları yerine getirip, insanın hayatı boyunca bunu yaşaması, yani Allah’ın emirlerine uygun bir şekilde yaşama çabasıdır. Özür: Köprü Yaz 1994, Sayı 47’de yayınladığımız bu yazı […]

   
 •  
 • Das Oberste Zeichen

  Die erste dieser Wahrheiten: In der gleichen Weise, da in jeder einzelnen Pflanze und in jedem einzelnen Baum eine überlegte Wohltätigkeit und Grosszügigkeit in deutlichster Form zu sehen ist, wie […]

   
 •  
 • The Supreme Sign

  Then, while that traveller was travelling in his mind through the mountains and plains, the gate to the arboreal and vegetable realm was opened before him. He was summoned inside: […]

   
 •  
 • Âyetü’l-Kübrâ

  Sonra ra’dı dinler ve berke (şimşeğe) bakar, görür ki: Bu iki hâdise-i acîbe-i cevviye tam tamına 1 ve 2 âyetlerini maddeten tefsir etmekle beraber, yağmurun gelmesini haber verip, muhtaçlara müjde […]

   
 •  
 • Risâle-i Nur’da Şeriat

  Eğer sual etsen: "Nedir şu tabiat ki, daima onun ile tm tın ediyorlar?… Nedir şu kavanin ve kuva ki, daima onlar ile mutedemdimdirler?" Cevab vereceğiz ki: Âlem-i şehadet denilen cesed-i […]

   
 •  
 • Kültürün Şer’î Muhâsebesi

   
 • Çifte Referanslanma ve Şeriat Refleksi

   
 • "Şeriat fıtrat ile örtülür."

   
 • "Şeriatın Hikmette Dayandığı Değer Adâlettir."