096. Sayı | Güz 2006 | İnsan Hakları

 
 • Vicdandan Devlete Uzanan Yolda İnsan Haklarını Aramak

  Looking for Human Rights through the path from the Conscience to State Hakkın Tanımı Tanzimat dönemi sözlüklerinden Lugat-ı Naci'de "hak" kavramı "insan üzerine lazım" diye tanımlanıyor. (Muallim Naci, 1995) Eşref-i […]

   
 •  
 • İnsan Hakları

  Human Rights Nedir, Ne Değildir? İnsan hakları, modern zamanların kavramı. Ancak ilgilendiği alan adalete ilişkin olduğu ölçüde ilk insanla birlikte vardır. İnsanın yaşadığı her yerde, ikinci insanla birlikte bir hak […]

   
 •  
 • İnsan Hakları Konusunda Batı'nın Sınavı

  The Examination of West in the Issue of Human Rights Giriş "İnsan hakları" sorunu tarih boyunca insanlığın çözüm bekleyen ciddi sorunlarından biri olmuştur ve bu sorun hâlâ devam etmektedir. Ancak […]

   
 •  
 • Osmanlı Devleti'nde İnsan Hakları

  Human Rights in Ottoman Empire Tarihin uzak dönemlerinden beri, insan haklarının farklı topluluklarda farklı şekillerde korunmaya çalışıldığı bilinmektedir. Kendi hakkını koruma hususunda fazla bir şey yapamayan kimselerin haklarını korumaya yönelik […]

   
 •  
 • İsm-i Hak: Varlığın Tüm Hakikatleri Hak İsminin Şualarıdır

  The Name of Right: All of the Truths of Existence are Beams of the Name of Right Hak kelimesi "gerçek, doğru ve sabit olmak, gerekli ve layık olmak, olabilirlik niteliği […]

   
 •  
 • İnsan Hakları

  İnsan, hilkat ağacının en mükemmel meyvesidir ve Yüce Yaratıcı'nın istisnasız bir şekilde tam bir eşitlik ve adaletle insanlık ailesinin her bireyine tanıdığı haklara sahiptir. İnsan olarak yaratılmanın bir gereği olan […]

   
 •  
 • "Bütün kuvvetimle adalet-i tâmme lehinde, zulüm ve tagallübün ve tahakküm ve istibdadın aleyhindeyim."

  "I therefore support total justice with all my strength and oppose tyranny, oppression, arbitrary power and despotism." Hem meselâ, adâletperver, ihkàk-ı hakkı sever ve ondan zevk alır bir hâkim, mazlumların […]

   
 •  
 • Human Rights

  Human being is the most perfect fruit of the tree of creation which possesses all of the rights granted by the Exalted God to every member of the human family […]

   
 •  
 • Veda Hutbesi*

   
 • İnsan Hakları

   
 • Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi*

   
 • İslâm Hukukuna Göre Hakkın Menşei