085. Sayı | Kış 2004 | Avrupa Birliği

 
 • Yüzyılın Müceddidi: Bediüzzaman Said Nursi ve Tecdid Geleneği

  The Centennial Renewer: Bediüzzaman Said Nursi and the Tradition of Tajdid ‘Türkiye’nin yirminci yüzyıl İslam tarihinde en etkili simalardan biri olan Bediüzzaman Said Nursi’ye (d. 1878*, ö. 1960) nihayet son […]

   
 •  
 • "Bizim muradımız, medeniyetin mehasini ve beşere menfaati bulunan iyilikleridir."

  "Our object is the goodnesses and benefits of civilisation to the human being." Yanlış anlaşılmasın, Avrupa ikidir. Birisi, İsevîlik din-i hakikîsinden aldığı feyizle hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye nâfi san’atları ve adalet […]

   
 •  
 • Said Nursi’nin Düşüncesinde Diyalog ve İhlas

  Dialogue and Sincerity in the Thought of Said Nursi 1. Metodolojik Bir Sorun Bu makale Said Nursi’nin hoşgörü anlayışı, "öteki" ile ilişkisi ve diyaloğun geleceğine dairdir. Hiç şüphe yoktur ki; […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’da "Avrupa" Kavramı

  The Consept of "Europe" in Risale-i Nur Avrupa, kıta olarak 10.500.000 km2 yüzölçümüyle tahminen 700 milyon insanı barındırmaktadır. Diğer kıtalara oranla en yoğun nüfusun yaşadığı coğrafyadır. Kilometrekareye yaklaşık 70 kişi […]

   
 •  
 • Avrupa Birliği’nin Kültürel Entegrasyonu

  The Cultural Integration of The European Union Yirminci yüzyılın sonu sosyal bilimciler için bir hayli problemi de beraberinde getirmiştir. Özellikle küreselleşme denilen olguyla birlikte, modernitenin sanki ebedi olarak varlıklarını sürdüreceği […]

   
 •  
 • Batı’nın ve Batılılaşmanın Yeni Yüzü: Avrupa Birliği

  The New Facet of The West and The Westernization: European Union "Şeriat-ı Ahmediye’nin tazammun ettiği ve emrettiği medeniyet, medeniyet-i hazıranın inkişaından inkişaf edecektir. Onun menfi esasları yerine, müsbet esaslar vaz […]

   
 •  
 • Türkiye ve Avrupa Birliği

  Turkey and The European Union I- Giriş: Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Katılıp Katılmaması Sorununa Ortak Bir Genel Cevap Verilebilir: Yararı varsa neden katılmasın? Zararı varsa niçin katılsın? Bu genel cevapta insanlar […]

   
 •  
 • Avrupa Birliği’ne Nasıl Bakmalı?

  How Should The European Unity be Seen? Bu yazı Avrupa Birliği’nin (AB) getirilerini ve götürülerini ard arda sıralamak ve duruma göre AB lehinde veya aleyhinde kesin bir kanaate ulaşmak gayesini […]

   
 •  
 • European Union

   
 • Avrupa Birliği