089. Sayı | Kış 2005 | Bilim ve Din

 
 • VI. Masa: Siyaset Bilimi ve Din

  II. National Congress of Risale-i Nur – “Science and Religion” [Final Declarations] Din ve Devlet Bir Kur'ân müfessiri olarak Bediüzzaman Said Nursi, diğer bilimler gibi siyaset bilimine de Kur'ân merkezli […]

   
 •  
 • Said Nursi'nin Üç Özelliği

  Three Characteristics of Said Nursi Bediüzzaman Said Nursi'nin, son yüzyıldaki diğer bir çok İslam bilgini ve mutasavvıfına göre neden bu kadar uzun süreli etkili olduğunu düşünmek gerekir. Bu hareket hakkındaki […]

   
 •  
 • V. Masa: Tarih Boyunca Bilim ve Din İlişkisi

  II. National Congress of Risale-i Nur – “Science and Religion” [Final Declarations] Bilindiği gibi, İnsanlar tarih boyunca varlığı anlamaya çalışırken, iki temel yaklaşım dikkat çekmiştir. Bunlardan birisi, ilahi vahyin ışığında […]

   
 •  
 • Bediüzzaman Düşüncesinde Medeniyet, Bilgi ve Siyaset İlişkisi

  Relation of Civilisation, Knowledge and Politics in Bediuzzaman’s Thought Bediüzzaman Said Nursi’nin Kur’an temelinde geliştirdiği düşünce sistemi, kendi bütünlüğü içinde değerlendirilmekten ve sosyal bilimler açısından analitik biçimde ele alınmaktan ziyade, […]

   
 •  
 • IV. Masa: Bilimsel Yöntem ve Din

  II. National Congress of Risale-i Nur – “Science and Religion” [Final Declarations] Bilim ve din ilişkisi ile bağlantılı olarak bilimsel yöntem ele alınırken çözümlenmesi gereken öncelikli problem bilim ve dinin […]

   
 •  
 • Bilimde Yeni Arayışlar Çerçevesinde "İslam Sosyolojisi"nin Temellendirilmesi

  Foundation of “Islamic Sociology” in the frame of new quests in science 1. Kavramsal Çerçeve "İslam sosyolojisi"nin temellendirilmesi meselesinde karşımızı çıkan ilk sorun, bu kavramla neyi anlatmak istediğimizdir. Kavramsal olarak […]

   
 •  
 • III. Masa: Temel Bilimler ve Din

  II. National Congress of Risale-i Nur – “Science and Religion” [Final Declarations] 1. Tarihi Perspektif Bilim-din ilişkisini çözümlemeye dönük her teşebbüsün anlaşılabilmesi ve geleceğe dönük tutarlı bir perspektif edinmek için, […]

   
 •  
 • Risale-i Nur ve Bilim-Din İlişkisi

  Risale-i Nur and Science-Religion Relationship Giriş Günümüzde bilim-din ilişkisini çözümlemeye dönük her teşebbüs, zorunlu olarak bizi bu iki temel okuma biçiminin yüzyıllardır süregelen tarihi derinliği ile yüzleşmeye sevk eder. Bu […]

   
 •  
 • II. Masa: Sosyal Bilimler ve Din

   
 • Din ve Bilim: Baba ile Oğul

   
 • I. Masa: Davranış Bilimleri ve Din

   
 • Religion and Science