047. Sayı | Yaz 1994 | Gecikmiş Bir Cihad Çağrısı

Gecikmiş Bir Cihad Çağrısı

 
 • Bekir Topaloğlu ile röportaj

  Cihad aslında her zaman vardır, her zaman mevcuttur. Ancak insanların bulundukları çevrelerde, yaşadıkları devirlerde, cihadın metodları, yöntemleri değişebilmektedir. Genel olarak cihadın tanımını yaparmısınız? Cihad, üstün gayret sarfetmek manasına gelmektedir. Bir […]

   
 •  
 • Halil Gönenç ile röportaj

  Tarih merakı kısaca, "eskiden ne oldu?" sorusuna cevap aramakla başlar. Tarih kitapları, bu merak açlığını gidermekte pek az işe yararlar. Genel olarak cihadın tanımını yapar mısınız? Cihadın lûgat mânâsı düşmanı […]

   
 •  
 • Tasavûf ve cihâd

  Tasavvuf ehli, cihada zahirî ve batınî olmak üzere ikiye ayırmışlardır. Başka bir deyişle "cihad-ı asgar" ve "cihâd-ı ekber." Tasavvufi ıstılahta cihâd, sâlikin nefsini kayıt altına alıp ona hükmetmek için vermiş […]

   
 •  
 • Türklerde "cihad" ve "fütuhat" anlayışı

  İslam’da cihad, dinin otaya koyduğ hususları yerine getirip, insanın hayatı boyunca bunu yaşaması, yani "Allah’ın emirlerine uygun bir şekilde yaşama çabasıdır." Cihad, İslamla beraber oluşan bir kavram. Müslümanın doğru olanı […]

   
 •  
 • Gecikmiş bir cihad çağrısı

  Maddî cihad, "adalet" ölçülerinin aşılmadığı bir vasat olacaktır. Adalet ölçülerine uyarak mücahede yürütmek mümkün değilse, savaşılmayacaktır. Mü’min mazlum hale düşebilir, ama asla zalim olmaz. Sünuhat adlı eserinin sonunda modern zamanların […]

   
 •  
 • İlim yoluyla cihad

  İslâm’ın gâyesi küfrün karayılıklarını yok etmektir. Bunun en önemli vasıflarından biri de cihaddır. Cihadda ilk yapılması gereken de ilimle cihaddır. Böylece cehalete dayalı küfür karanlıkları dağıtılmış olacaktır. Dünyada ne kadar […]

   
 •  
 • Ayetü’l-Kübra

  Kâinattan Hâlıkını Soran Bir Seyyahın Müşahedatıdır 1 Bu İkinci Makam, bu âyet-i muazzamayı tefsir etmekle beraber, tayyedilen Arabî Birinci Makamın bürhanlarını ve hüccetlerini ve tercümesini ve kısa bir meâlini beyan […]

   
 •  
 • Freedom and Constitutionalism

  Bediuzzaman was saved from his place of custody in Istanbul and taken secretly to Salonica.1 There he stayed as a guest in the house of Manyasizade Refik Bey, who was […]

   
 •  
 • The Risale-i Nur: a Revolution of Belief

   
 • The Importance Of The Risale-i Nur For The West

   
 • Dünyada ve Türkiye’de İslâmiyet

   
 • Risale-i Nur’da mücâhede ve mücâdele