047. Sayı | Yaz 1994 | Gecikmiş Bir Cihad Çağrısı

Gecikmiş Bir Cihad Çağrısı

 
 • İstanbul siyaseti

  "Evet, İstanbul siyaseti İspanyol hastalığı gibi bir hastalıktır. Fikri hezeyanlaştırır. Biz müteharrik-i bizzat değiliz, bilvasıta müteharrikiz. Avrupa üflüyor, biz burada oynuyoruz. O tenvim ile telkin eder, biz kendimizden hayal edip, […]

   
 •  
 • Abdülaziz Bayındır ile röportaj

  Evvela İslâmı; mümkün olan en iyi şekilde yaşamak kendi şahsınız açısından, müsaade edildiği ölçüde yaşamak ve o ölçüleri de zorlamak, o zorlamada cihad olur. Genel olarak cıhadın tanımını yapar mısınız? […]

   
 •  
 • Bekir Topaloğlu ile röportaj

  Cihad aslında her zaman vardır, her zaman mevcuttur. Ancak insanların bulundukları çevrelerde, yaşadıkları devirlerde, cihadın metodları, yöntemleri değişebilmektedir. Genel olarak cihadın tanımını yaparmısınız? Cihad, üstün gayret sarfetmek manasına gelmektedir. Bir […]

   
 •  
 • Halil Gönenç ile röportaj

  Tarih merakı kısaca, "eskiden ne oldu?" sorusuna cevap aramakla başlar. Tarih kitapları, bu merak açlığını gidermekte pek az işe yararlar. Genel olarak cihadın tanımını yapar mısınız? Cihadın lûgat mânâsı düşmanı […]

   
 •  
 • Tasavûf ve cihâd

  Tasavvuf ehli, cihada zahirî ve batınî olmak üzere ikiye ayırmışlardır. Başka bir deyişle "cihad-ı asgar" ve "cihâd-ı ekber." Tasavvufi ıstılahta cihâd, sâlikin nefsini kayıt altına alıp ona hükmetmek için vermiş […]

   
 •  
 • Türklerde "cihad" ve "fütuhat" anlayışı

  İslam’da cihad, dinin otaya koyduğ hususları yerine getirip, insanın hayatı boyunca bunu yaşaması, yani "Allah’ın emirlerine uygun bir şekilde yaşama çabasıdır." Cihad, İslamla beraber oluşan bir kavram. Müslümanın doğru olanı […]

   
 •  
 • Gecikmiş bir cihad çağrısı

  Maddî cihad, "adalet" ölçülerinin aşılmadığı bir vasat olacaktır. Adalet ölçülerine uyarak mücahede yürütmek mümkün değilse, savaşılmayacaktır. Mü’min mazlum hale düşebilir, ama asla zalim olmaz. Sünuhat adlı eserinin sonunda modern zamanların […]

   
 •  
 • İlim yoluyla cihad

  İslâm’ın gâyesi küfrün karayılıklarını yok etmektir. Bunun en önemli vasıflarından biri de cihaddır. Cihadda ilk yapılması gereken de ilimle cihaddır. Böylece cehalete dayalı küfür karanlıkları dağıtılmış olacaktır. Dünyada ne kadar […]

   
 •  
 • Ayetü’l-Kübra

   
 • Freedom and Constitutionalism

   
 • The Risale-i Nur: a Revolution of Belief

   
 • The Importance Of The Risale-i Nur For The West