047. Sayı | Yaz 1994 | Gecikmiş Bir Cihad Çağrısı

Gecikmiş Bir Cihad Çağrısı

 
 • Gecikmiş bir cihad çağrısı

  Maddî cihad, "adalet" ölçülerinin aşılmadığı bir vasat olacaktır. Adalet ölçülerine uyarak mücahede yürütmek mümkün değilse, savaşılmayacaktır. Mü’min mazlum hale düşebilir, ama asla zalim olmaz. Sünuhat adlı eserinin sonunda modern zamanların […]

   
 •  
 • İlim yoluyla cihad

  İslâm’ın gâyesi küfrün karayılıklarını yok etmektir. Bunun en önemli vasıflarından biri de cihaddır. Cihadda ilk yapılması gereken de ilimle cihaddır. Böylece cehalete dayalı küfür karanlıkları dağıtılmış olacaktır. Dünyada ne kadar […]

   
 •  
 • Ayetü’l-Kübra

  Kâinattan Hâlıkını Soran Bir Seyyahın Müşahedatıdır 1 Bu İkinci Makam, bu âyet-i muazzamayı tefsir etmekle beraber, tayyedilen Arabî Birinci Makamın bürhanlarını ve hüccetlerini ve tercümesini ve kısa bir meâlini beyan […]

   
 •  
 • Freedom and Constitutionalism

  Bediuzzaman was saved from his place of custody in Istanbul and taken secretly to Salonica.1 There he stayed as a guest in the house of Manyasizade Refik Bey, who was […]

   
 •  
 • The Risale-i Nur: a Revolution of Belief

  As someone born and raised in Britain, I am often asked what we as Muslims have to offer to the west. But before I answer, I should like to ask […]

   
 •  
 • The Importance Of The Risale-i Nur For The West

  Man’s desire to make sense of himself and the world in which he finds himself is fundamental to his nature and is his greatest need. It is the driving force […]

   
 •  
 • Dünyada ve Türkiye’de İslâmiyet

  "İslâm dünyası ve Batı birbirine uyan hedeflere sahiptir. Batı Peygamber mesajının yaşayan kuvvetini artık ihmal edemez ve görmemezlikten gelemez." "Ey ehl-i kitap! Sizinle bizim aramızda eşit bir kelimeye geliniz: Allah’tan […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’da mücâhede ve mücâdele

  Yine Arapça’da şiddetli tartışma, söz kavgası, münakaşa anlamındaki "cedel" kökünden türeyen "mücâdale" ise bir şey üzerinde çekişmeyi, uğraşıyı ifade eder. Bu iki kelime Bediüzzaman Said Nursî’nin, Risale-i Nur Külliyatı adı […]

   
 •  
 • İstanbul siyaseti

   
 • Abdülaziz Bayındır ile röportaj

   
 • Bekir Topaloğlu ile röportaj

   
 • Halil Gönenç ile röportaj