067. Sayı | Yaz 1999 | Popüler Kültür

 
 • Popüler Kültür, Kimin Kültürü?

  Popüler kültürü anlatmak, balığa suyu anlatmak temsilini hatırlatsa da, balığa karayı anlatmak derecesinde farklı bir dünyanın tarifini vermektir. Hep içinde olduğumuz, dışına çıktığımızda da, sudan çıkmış balık gibi kalakaldığımız bu […]

   
 •  
 • Kültür ve Medeniyet Değişimi Üzerine Bir Tahlil Denemesi

  Başlangıcından itibaren nesilleri perişan eden, xıx.yüzyılın başlarından itibaren millet olarak dûçâr olduğumuz ve "kültür ve medeniyet değişmesi" adını verdiğimiz süreç, ne kadar çok tanımı olursa olsun, bugün de kültür tanımı […]

   
 •  
 • Elitler ve Halk; Kültür ve Siyâset

  Giriş: "Kültür" ve "Medeniyet" Latince ekip-biçmek, ziraat yapmak anlamındaki "colere"den türetilmiş bulunan ve ekin mânâsına gelen "culture" kelimesi. Takriben ilk defa teknik bir terim olarak 18.yüzyılda kullanılmaya başlanan kültür kelimesi, […]

   
 •  
 • Teganni’den Irlamak’a Musikinin Serencamı

  Nirvana’ya varmak istiyorum Orhan Gencebay Çok dindarımdır, her dakika namaz kılarım. Kenan Doğulu Popüler kültür, gündelik hayatta kullanılan ve karmaşık olmayan, hakim kültürden ayrışmış olmakla beraber eklektik bir bağla aynı […]

   
 •  
 • Popüler Kültür ve Ülkemizdeki Empoze Kültür

  "Koskoca Chanel’in turuncu, sarı, pembe plastik bileklikler yapması mı daha tuhaf, yoksa bunların yok satması mı? Günlük yaşama ilişkin basit bir soru, ama gel de cevapla!" (Gazete Pazar, 6 Haziran […]

   
 •  
 • Kendimizi Sorgulamak

  "Sorgulanmamış bir hayat, yaşanmaya değmez" Sokrat Günümüz insanı tarihin en büyük bunalımlarından birini yaşıyor. Gerçekleştirilen maddi ve teknolojik bütün ilerlemelere rağmen, günümüz insanının mutlu olduğu söylenemez. Acıları, ıstırapları ve stresleri […]

   
 •  
 • Müziğimiz ve Popülarite

  KÖPRÜ dergisinin arzusu üzerine kaleme aldığımız bu yazıda, önce başlık yaptığımız iki kelimenin ayrı ayrı incelemesini yapalım, sonra birleştirelim. Bugünün Türkiye’sinde "müziğimiz" denince aklınıza ne gelir? "Halk" müziğimiz mi, "sanat" […]

   
 •  
 • Aktif Asketizm/Radikal Hedonizm ya da Kanaat Ahlakı

  Burada konunun analizine girişmeden önce okuyucularımıza kolaylık sağlamak amacıyla yabancı kavramların anlamını kısaca açıklayalım. Asketizm; riyazi veya çileci yaşantı şeklini kendine hayat tarzı seçme ideolojisinin adıdır. Asketik yaşantı kişinin Allah’ın […]

   
 •  
 • Hayat Tarzı, Hegemonya ve Popüler Kültür

   
 • Popüler Kültür

   
 • Popüler Kültürün Siyah Yüzü: Beyaz

   
 • Risale-i Nur ve “Popüler Kültür”