059-60. Sayı | Yaz-Güz 1997 | Dünyevileşmenin Farklı Boyutları

 
 • Dünyevileşmenin Farklı Boyutları

  Kısa bir “fetret”ten sonra siz değerli okurlarımıza tekrar “merhaba” demenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dergiciliğin/yayıncılığın tabiatında olan bir takım problemler nedeniyle gecikmeli olarak iki sayıyı (59-60) bir arada yayınlamak durumundayız. Bu hoş […]

   
 •  
 • Meşrutiyetten Cumhuriyete İslamcılık Düşüncesi

  Giriş Osmanlı Devleti’nin gerilemesine paralel olarak İslam dünyası da büyük sıkıntıların içine düşmüştür. Sanayi inkılabıyla ortaya çıkan sömürgecilik faaliyetleri için Osmanlı ve İslam ülkelerinin toprakları en cazip alanlar olmuşlardır. Sömürgeci […]

   
 •  
 • İlim Anlayışı Ve İlimlerin Sınıflandırılması Açısından Risale-i Nur’ların Bir Değerlendirmesi

  İlim, ilk anlamıyla “bilgi”yi ifade etmektedir. Bu genel ve ilk anlamın göz önünde tutulması, ilimlerin sınıflandırılmasında bize bir ipucu verebilir. Önce, “ilimlerin sınıflandırılması” derken, “ilim” teriminin disiplinleri dile getirdiğini vurgulamamız […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’da “Kötülük” Problemi

  “Kötülük” nedir? Kötülük hakiki mânâda var mıdır? Var ise kaynağı nedir, yahut kimdir? Eğer kötülük ile Allah arasında bir ilişki varsa, bu ilişkinin mahiyeti nedir? Ünlü İngiliz filozofu David Hume […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’da “Dünyevileşme”

  Evet, evvelâ başta cümlesi, makam-ı cifrî ve ebcedî ile bin üç yüz elli (1350) tarihine parmak basar ve mânâ-yı işârî ile der: Gerçi o tarihte, dini, dünyadan tefrik ile dinde […]

   
 •  
 • Eğitimde Dini ve Dünyevi Dengesi

  “Adam adam olmadıkça adam etmez adamı.” —Anonim I. Türkiye’de milli eğitimin felsefi temelleri ve dünyevileşme Batı bilim ve teknolojisinin gelişimi karşısında, daha 18. yüzyılın ortalarından itibaren Batı eğitim kurumlarını örnek […]

   
 •  
 • Dünyevileşme ve Arkaplanı

  Giriş Dünyevileşme kavramı üzerine eğilmek üç temel alanda düşünmeye neden olacaktır. Öncelikle kavramın kendisinin ifade ettiği anlam; ikinci olarak dünyevileşmenin ürünü olduğu zihinsel süreç ve nihayet bütün bunlarla muhatap olan […]

   
 •  
 • Felsefi Arkaplanıyla İnsan ve Anlam Merkezli İlerleme

  Tevhidî Dünya Görüşü Dinamikleri Ekseninde Bir Deneme I- Modern batı’nın dünyevî(seküler)leşme serüveni Bizim önde gelen yanlışlarımızdan birisi Batı toplumunun kendi yapısı içerisinde baş gösteren problem ve ilgili kavramlara kendi konum […]

   
 •  
 • Dünyevileşmenin Üç Yüzü

   
 • Bediüzzaman’da Sekülerleşme yada “Dünyalılaşma” Olgusu