Posts by Metin Karabaşoğlu

Araştırmacı-Yazar

 
 • İki Milliyetçilik Ortasında Türkiye

  Turkey in the Middle of two Nationalisms Her şey "12 Eylül'ün getirdiği huzur ve güven ortamı"nda büyüdü. "Ülkemize kaybettiği huzur ve güveni kazandıran" Kemalist generaller, bu arada, 1930'ların mâlûm ideolojisini […]

   
 •  
 • Hz. İsa Lâik miydi?

  Was Jesus a Laic? İslâm ile Hıristiyanlık arasında, çağlar boyu çok ciddi gerilimler yaşandığı bir vâkıadır. Bu durumun anlaşılması hiç de zor olmayan birçok sebebi mevcuttur. Bu sebeplerin en önemlisini […]

   
 •  
 • Herkes İçin Adalet

  Justice for Everybody Peygamber Efendimiz vefat ettiğinde, dadısı Ümmü Eymen döktüğü gözyaşlarının sebebini şu şekilde açıklar: "Ben onun vefatına ağlamıyorum; fakat ben, onunla gelen vahyin artık kesilmiş olmasına ağlıyorum." Hz. […]

   
 •  
 • İhtidanın Özel Tarihi

  The Private History of Conversion to Islam İslam tarihi, bir açıdan, ihtidalar tarihidir. İslâm, ilk günlerinden itibaren, evvelce başka bir din veya yol üzere iken İslâm'a dönen insanların ellerinde ilerlemiştir. […]

   
 •  
 • Devletçilik: Bir Zihniyetin Anatomisi

  "Yezid hakkında Allah’tan kork, Allah hakkında Yezid’den korkma. Allah seni Yezid’den korur, ama Yezid seni asla Allah’tan koruyamaz. Ey Hubeyre’nin oğlu! Yaratana isyan konusunda yaratılana itaat yoktur." —Hasan-ı Basrî’den, Emevî […]

   
 •  
 • Hoşgörünün Adresi

  Her bir insanın, hayat yolculuğu içinde yüz yüze geldiği en can alıcı sorulardan biri, belki de birincisi, hayatını hangi eksende yaşayacağıdır. Hayatının mihverinde ne olacaktır? Kime göre, neyi esas alarak, […]

   
 •  
 • Kur’ân’a Hazırlık Okulu: Risale-i Nur

  Kur’ân’a Adanmış Bir Hayat Risale-i Nur hakkında araştırmaya girişen herhangi bir insanın kolaylıkla görebileceği bir husus vardır: Kur’ân’ın vazgeçilmez önceliği. Tüm risaleler Kur’ân denizinden süzülmüş katreler, Kur’ân bahçesinden devşirilmiş çiçekler […]

   
 •  
 • Bilime Nasıl Bakmalı?

  Sahibinden Kaçmış Bir Kölenin Öyküsü Köprü’nün bir önceki sayısında Risale-i Nur’un milliyetçiliğe bakışını yorumlamaya çalışırken, Risale-i Nur’u anlamada karşılaşılan bazı engellere de değinmiştik. Milliyetçilik konusunu Risale-i Nur’un bakış açısıyla değerlendirmemize […]

   
 •  
 • "Müsbet Milliyetçilik" var mı?

   
 • Siyaset Nedir? Ne Değildir?

   
 • Kim Kime Muhtaç? Aydınlar Mı Risâle-i Nur’a, Risâle-i Nur Mu Aydınlara?

   
 • Gecikmiş bir cihad çağrısı