074. Sayı | Bahar 2001 | Nübüvvet

 
 • “Nev-i Beşerde Nübüvvet, Beşerdeki Hayır ve Kemâlâtın Fezlekesi ve Esasıdır”

  Nübüvvet beşerde zarûriyedir. Karıncayı emirsiz, arıları yâsubsuz bırakmayan kudret-i ezeliye, elbette, Beşeri de bırakmaz şeriatsız, nebîsiz. Sırr-ı nizam-ı âlem böyle ister elbette. Sözler, s. 642. Saniyen: Kur’an’daki anasır-ı esasiye ve […]

   
 •  
 • “Üç Muhammed” Üzerine Bir Değerlendirme

  Üç Muhammed, İki Tasavvur Bir Gerçek, Mustafa İslamoğlu, Denge Yayınları, İstanbul 2001. Üçlü Tasnif ve Denge İslamoğlu, yer yer iktibaslar yaptığı Aytunç Altındal’ın “Üç İsa”1 adlı eserinde olduğu gibi, üçlü […]

   
 •  
 • Divan Şiirinde Hazret-i Muhammed

  Türklerin İslam dinini kabul etmeleriyle yeni bir veçhe kazanan edebiyatta Hz. Muhammed temel kaynaklardan biri olmuştur. İslam medeniyeti dairesinde başlangıçtan itibaren meydana getirilen her tür ve biçimdeki edebî eserde, mutlaka […]

   
 •  
 • Tıp ve Nübüvvet

  İnsanlık tarihi boyunca toplumların şekillenmesi ve yönlendirilmesi açısından en önemli unsurlardan birisi nübüvvettir. Hz. Adem ile başlayan “talim-i esma” gerçeği, toplumların gelişim süreci içinde nebilerle tüm beşere ulaştırılmıştır. Manevi değerlerin […]

   
 •  
 • İnsan Yeterliliği ve Nübüvvet Gerçeği

  I- Nübüvvet ve İnsan Evrende (kâinât) birçok şey insan içindir. Güneş, nükleer enerji depomuz; mevsimler, gayb hazinesinden rızkımızı getiren vagonlarımız; dünya ise, insanın hizmetine musahhar kılınmış itaatkâr bir neferdir. Gökyüzünün […]

   
 •  
 • Peygamber ve Peygamberlik

  Nebi, “Allah Teala’dan aldığı vahyi halka tebliğ için gönderilen insandır.” Resul ise, “Hükümlerini tebliğ için Allah Teala tarafından halka gönderilen insandır.” Genellikle Resullerin yeni bir şeriat ve yeni bir ilahi […]

   
 •  
 • Yaratıcıyla Yaratılanlar Arasındaki Bağın Kurulmasında Peygamberliğin Önemi

  Giriş Öncelikle, evren, “Yaratıcı-Yaratan” arasındaki ilişkiler yumağıdır. En azından; şairsiz şiir, mimarsız plan ve failsiz fiil olmayacağı gerçeğinden hareketle, evren projesinin bir mimarı, planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğunu biliyoruz. Biz bu […]

   
 •  
 • Nebi ve Rasul

  Peygamber’e olan ihtiyaç açıktır. Zîrâ, dünya ve âhirette saâdet ancak Peygamber eliyle olacaktır. Bundan dolayı, Mu’tezile’ye göre Allah’ın Peygamber göndermesi vâciptir. Zîrâ Allah (c.c.), kullarının faydasına olan şeyi ister.1 Mâturîdîler’e […]

   
 •  
 • Siyer Fıkhı ve Usulü

   
 • İnsanlığın Buhrandan Çıkış Reçetesi: Peygamberlik Yolu

   
 • İslam Kelamında Nübüvvet

   
 • Eğer Allah’ı Seviyorsanız…