074. Sayı | Bahar 2001 | Nübüvvet

 
 • Tıp ve Nübüvvet

  İnsanlık tarihi boyunca toplumların şekillenmesi ve yönlendirilmesi açısından en önemli unsurlardan birisi nübüvvettir. Hz. Adem ile başlayan “talim-i esma” gerçeği, toplumların gelişim süreci içinde nebilerle tüm beşere ulaştırılmıştır. Manevi değerlerin […]

   
 •  
 • İnsan Yeterliliği ve Nübüvvet Gerçeği

  I- Nübüvvet ve İnsan Evrende (kâinât) birçok şey insan içindir. Güneş, nükleer enerji depomuz; mevsimler, gayb hazinesinden rızkımızı getiren vagonlarımız; dünya ise, insanın hizmetine musahhar kılınmış itaatkâr bir neferdir. Gökyüzünün […]

   
 •  
 • Peygamber ve Peygamberlik

  Nebi, “Allah Teala’dan aldığı vahyi halka tebliğ için gönderilen insandır.” Resul ise, “Hükümlerini tebliğ için Allah Teala tarafından halka gönderilen insandır.” Genellikle Resullerin yeni bir şeriat ve yeni bir ilahi […]

   
 •  
 • Yaratıcıyla Yaratılanlar Arasındaki Bağın Kurulmasında Peygamberliğin Önemi

  Giriş Öncelikle, evren, “Yaratıcı-Yaratan” arasındaki ilişkiler yumağıdır. En azından; şairsiz şiir, mimarsız plan ve failsiz fiil olmayacağı gerçeğinden hareketle, evren projesinin bir mimarı, planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğunu biliyoruz. Biz bu […]

   
 •  
 • Nebi ve Rasul

  Peygamber’e olan ihtiyaç açıktır. Zîrâ, dünya ve âhirette saâdet ancak Peygamber eliyle olacaktır. Bundan dolayı, Mu’tezile’ye göre Allah’ın Peygamber göndermesi vâciptir. Zîrâ Allah (c.c.), kullarının faydasına olan şeyi ister.1 Mâturîdîler’e […]

   
 •  
 • Siyer Fıkhı ve Usulü

  Bilindiği gibi peygamberimiz (s.a.v.), peygamberlik zincirinin son halkasıdır. Nübüvvet binasının son tuğlası da onunla berkemal oluyor. Nübüvvet, mütekamil bir bina olduğuna göre; peygamberlik müessesesi bir bütündür. Tecezzi kabul etmez. Peygamberler, […]

   
 •  
 • İnsanlığın Buhrandan Çıkış Reçetesi: Peygamberlik Yolu

  Türkçe’ye “peygamber” olarak tercüme edilen kelimenin Arapça’da iki karşılığı bulunmaktadır; bunlardan birisi “Nebi” diğeri de, “Resul”dür. Hem “Nebi”, hem de “Resul” kelimesi Kur’an’da yüzlerce defa zikredilmektedir.1 Peygamberlik ise “risalet ve […]

   
 •  
 • İslam Kelamında Nübüvvet

  Peygamberlik, yani Nübüvvet meselesi kelâmda nakil yoluyla elde edilen “Sem’iyyât” kısmına girer. Din, Peygamber vasıtasıyla insanlığa tebliğ edildiği için Nübüvvet müessesesi üzerine inşâ edilmiştir. İlk dönem kelâm kitaplarında fazlaca bir […]

   
 •  
 • Eğer Allah’ı Seviyorsanız…

   
 • Nübüvvet

   
 • “Nev-i Beşerde Nübüvvet, Beşerdeki Hayır ve Kemâlâtın Fezlekesi ve Esasıdır”

   
 • “Üç Muhammed” Üzerine Bir Değerlendirme