068. Sayı | Güz 1999 | Eğitim

 
 • Türk Milli Eğitiminin Demokratik Değerler Açısından Durumu

  GİRİŞ Dünyadaki bütün eğitim sistemlerinin ortak gayesi, düşünen, araştıran merak eden, ilim ve teknolojideki gelişmeleri doğru algılayabilen, kabiliyet ve istidatlarını en üst seviyeye çıkarma gayreti içinde olan insanlar yetiştirmektir. Eğitim […]

   
 •  
 • Yeni Milenyumun Başında Ezher’in Kaybolan Rolü

  Kahire, Fatimiler döneminde Bağdat ve diğer islam başkentlerine nisbetle kurulmuştur. İsmini de bu nisbetten almıştır. Fatimiler şehre Kahire adını vermişlerdir; diğer başkentlere faikiyet ve onları kahretmesi dilek ve tefeülüyle. Aynı […]

   
 •  
 • Bir Model Olarak Medresetüzzehra Projesi

  Kuruluşları IX. asra kadar giden medreseler, Büyük Selçuklu Veziri Nizamülmülk (ö.1092) tarafından sistemli hale getirilmiş ve daha sonra kurulan medreselere model olmuştu. Fıkıh, Kelam, Tefsir, Hadis, Astronomi, Matematik, Fizik gibi […]

   
 •  
 • Eğitimde Akıl ve Kalp

  Ne zaman başladığı ve nasıl bir süreç içerisinde geliştiği tam bilinmeyen eğitim, kişinin dünyasında belki de en önemli unsurlardan biridir. "Beşikten mezara" eğitim anlayışı son dönemlerde yapılan bazı çalışmalarda ana […]

   
 •  
 • Meşru Demokrasi

  Yargıtay Başkanı sayın Doç.Dr.Sami Selçuk Bey’in ünlü açılış konuşmasından sonra özellikle demokrasi-din ilişkisi gündeme geldi ve çeşitli boyutlarıyla da yavaş yavaş tartışılıyor. İslami düşünce ile ilgilenen biri olarak bizim de […]

   
 •  
 • Milli Eğitimden Evrensel Eğitime

  Eğitim insanoğlu için vazgeçilmez temel olguların başında gelir. Çünkü insanoğlu dünyaya gelişinde, diğer canlılara göre en az hazır donanıma sahiptir. Ancak potansiyelliği bakımından en geniş donanıma sahiptir. Bu donanımın gelişerek, […]

   
 •  
 • Hasan Ali Yücel

  Cumhuriyet tarihimiz boyunca Milli Eğitim Bakanlığı görevini en fazla yapmış olan (8 yıl) H. Ali Yücel 1897 yılında İstanbul’da doğdu. Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasından bir süre sonra (1925) Vefa İdadisi […]

   
 •  
 • Eğitim

  Türkiye’de eğitim problemi medreselerin bozulmaya başladığı 16. yüzyıla kadar götürülebilecek bir arkaplana sahiptir. Osmanlı Devleti yıkılıncaya kadar birçok ıslahat denemesi ile karşılaşan eğitim, bugün hala hiçbir kesimi memnun edemeyen bir […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’da “Eğitim”

   
 • Evde Eğitim

   
 • Risale-i Nur’un Taksonomik Yapısı Üzerine Bir İnceleme ve Müfredat Çalışması

   
 • Öğretmen Yetiştirmede Mesleki (Pedogojik) Formasyonun Önemi