068. Sayı | Güz 1999 | Eğitim

 
 • Evde Eğitim

  İsmet Özel son kitaplarından Tavşanın Randevusu’nda modern çağı bulup işletenlerin tedavisi yoluna gitmek için, bir şeyler yapmayalım diye hastalıklar arasında saymadığı hastalıklar olduğunu söylüyor. Özel’e göre; insanlar halledemeyeceklerine inandıkları veya […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’un Taksonomik Yapısı Üzerine Bir İnceleme ve Müfredat Çalışması

  Giriş Risale-i Nur Külliyatı —bir tefsir olarak— genelde iman hakikatlerinin yorumunu esas alan risaleciklerden oluşmaktadır. Temelde iman merkezli yoruma dayanmakta; sosyal, içtimai ve siyasi yaklaşımlarda da aynı merkezin ölçütleri hakim […]

   
 •  
 • Öğretmen Yetiştirmede Mesleki (Pedogojik) Formasyonun Önemi

  Eğitim olgusu, farklı nitelikte ve özellikte olmakla birlikte insanlığın geçmişi ile başlayan bir süreçtir. Her devirde farklılık göstermesine rağmen temelde ortak olan nokta, bireyin eğitilmesidir. Eğitilme yolları ise, devirden devire, […]

   
 •  
 • Eğitim, Eğitimde Özgür Ortamın Önemi ve Türkiye

  Eğitim denildiği zaman, düşünen bir çok insanın kafasında değişik tarifler oluşmaya başlar. Bu tariflerdeki ortak anlayış aynı mahiyette olduğu ve az çok meseleyi yansıttığı görülebilir. Ömürlerini düşünce hayatına adamış bir […]

   
 •  
 • Eğitim, İdeoloji ve Din

  İnsan yaratılışı itibariyle gelişmeye müsait büyük bir istidat ve kabiliyet taşır. Eğitim bu ferdî potansiyelin fert ve toplum açısından en uygun bir şekilde geliştirilmesi ve istenilen değişmelerin meydana getirilmesi ameliyesidir. […]

   
 •  
 • Bir Dönemin Aynası: Köy Enstitüleri

  Eğitim ve öğretimin yaygınlaştırılması, okulsuz köy, öğretmensiz okul bırakmama hedefine, yeni bir asra girmeye hazırlanılan günümüzde bile, ulaşılabilmiş değildir. Çok sayıda okulsuz köyümüz mevcut olduğu gibi, öğretmeni olmayan, tek derslikli […]

   
 •  
 • Bir Uluslaştırma Projesinin Aracı Olarak Halkevleri

  "İtalya’yı oluşturduk, şimdi de İtalyanları oluşturmalıyız." Massimod’ Azeglio 18. yüz yıldan itibaren gelişmeye başlayan ve gittikçe evrensel ölçekte yaygınlığa ulaşan bir siyasi yapılanma biçiminin adı olan Ulus Devlet, Osmanlı Devleti’nin […]

   
 •  
 • Bir Üniversite “Ne” Olmalıdır?

  "Birdenbire, horozlar sevinçle haykırmaya başlar, şafak sökmek üzeredir." Jose’ Ortega y Gasset Büyük ve idealist düşünürler, toplumun yaşadığı acılarla pişen, onların sıkıntılarını —en azından zihnen— paylaşan kişilerdir. İnsanlık Tarihi boyunca […]

   
 •  
 • Eğitim ve Özgürlük

   
 • Türk Milli Eğitiminin Demokratik Değerler Açısından Durumu

   
 • Yeni Milenyumun Başında Ezher’in Kaybolan Rolü

   
 • Bir Model Olarak Medresetüzzehra Projesi