068. Sayı | Güz 1999 | Eğitim

 
 • Hasan Ali Yücel

  Cumhuriyet tarihimiz boyunca Milli Eğitim Bakanlığı görevini en fazla yapmış olan (8 yıl) H. Ali Yücel 1897 yılında İstanbul’da doğdu. Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasından bir süre sonra (1925) Vefa İdadisi […]

   
 •  
 • Eğitim

  Türkiye’de eğitim problemi medreselerin bozulmaya başladığı 16. yüzyıla kadar götürülebilecek bir arkaplana sahiptir. Osmanlı Devleti yıkılıncaya kadar birçok ıslahat denemesi ile karşılaşan eğitim, bugün hala hiçbir kesimi memnun edemeyen bir […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’da “Eğitim”

  Van’da bulunduğu vakit, merhum Vali Tahir Paşa, Avrupa kitaplarını tetebbû ederek, kendisine sualler tertip edip sorardı. Bunların hiçbirisini görmediği ve Türkçeyi de yeni konuşmaya başladığı halde, cevabında tereddüt etmezdi. Birgün […]

   
 •  
 • Evde Eğitim

  İsmet Özel son kitaplarından Tavşanın Randevusu’nda modern çağı bulup işletenlerin tedavisi yoluna gitmek için, bir şeyler yapmayalım diye hastalıklar arasında saymadığı hastalıklar olduğunu söylüyor. Özel’e göre; insanlar halledemeyeceklerine inandıkları veya […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’un Taksonomik Yapısı Üzerine Bir İnceleme ve Müfredat Çalışması

  Giriş Risale-i Nur Külliyatı —bir tefsir olarak— genelde iman hakikatlerinin yorumunu esas alan risaleciklerden oluşmaktadır. Temelde iman merkezli yoruma dayanmakta; sosyal, içtimai ve siyasi yaklaşımlarda da aynı merkezin ölçütleri hakim […]

   
 •  
 • Öğretmen Yetiştirmede Mesleki (Pedogojik) Formasyonun Önemi

  Eğitim olgusu, farklı nitelikte ve özellikte olmakla birlikte insanlığın geçmişi ile başlayan bir süreçtir. Her devirde farklılık göstermesine rağmen temelde ortak olan nokta, bireyin eğitilmesidir. Eğitilme yolları ise, devirden devire, […]

   
 •  
 • Eğitim, Eğitimde Özgür Ortamın Önemi ve Türkiye

  Eğitim denildiği zaman, düşünen bir çok insanın kafasında değişik tarifler oluşmaya başlar. Bu tariflerdeki ortak anlayış aynı mahiyette olduğu ve az çok meseleyi yansıttığı görülebilir. Ömürlerini düşünce hayatına adamış bir […]

   
 •  
 • Eğitim, İdeoloji ve Din

  İnsan yaratılışı itibariyle gelişmeye müsait büyük bir istidat ve kabiliyet taşır. Eğitim bu ferdî potansiyelin fert ve toplum açısından en uygun bir şekilde geliştirilmesi ve istenilen değişmelerin meydana getirilmesi ameliyesidir. […]

   
 •  
 • Bir Dönemin Aynası: Köy Enstitüleri

   
 • Bir Uluslaştırma Projesinin Aracı Olarak Halkevleri

   
 • Bir Üniversite “Ne” Olmalıdır?

   
 • Eğitim ve Özgürlük