068. Sayı | Güz 1999 | Eğitim

 
 • Bir Uluslaştırma Projesinin Aracı Olarak Halkevleri

  "İtalya’yı oluşturduk, şimdi de İtalyanları oluşturmalıyız." Massimod’ Azeglio 18. yüz yıldan itibaren gelişmeye başlayan ve gittikçe evrensel ölçekte yaygınlığa ulaşan bir siyasi yapılanma biçiminin adı olan Ulus Devlet, Osmanlı Devleti’nin […]

   
 •  
 • Bir Üniversite “Ne” Olmalıdır?

  "Birdenbire, horozlar sevinçle haykırmaya başlar, şafak sökmek üzeredir." Jose’ Ortega y Gasset Büyük ve idealist düşünürler, toplumun yaşadığı acılarla pişen, onların sıkıntılarını —en azından zihnen— paylaşan kişilerdir. İnsanlık Tarihi boyunca […]

   
 •  
 • Eğitim ve Özgürlük

  Takdîm Eğitim konusu, ülkemizde durup dinlenilmeden tartışıldığı halde bir türlü halledilmeye muvaffak olunamayan en belli-başlı konulardan birisi olmak hüviyetini her zaman olduğu bugün de muhafaza etmeye devam etmektedir. Bu durumda, […]

   
 •  
 • Türk Milli Eğitiminin Demokratik Değerler Açısından Durumu

  GİRİŞ Dünyadaki bütün eğitim sistemlerinin ortak gayesi, düşünen, araştıran merak eden, ilim ve teknolojideki gelişmeleri doğru algılayabilen, kabiliyet ve istidatlarını en üst seviyeye çıkarma gayreti içinde olan insanlar yetiştirmektir. Eğitim […]

   
 •  
 • Yeni Milenyumun Başında Ezher’in Kaybolan Rolü

  Kahire, Fatimiler döneminde Bağdat ve diğer islam başkentlerine nisbetle kurulmuştur. İsmini de bu nisbetten almıştır. Fatimiler şehre Kahire adını vermişlerdir; diğer başkentlere faikiyet ve onları kahretmesi dilek ve tefeülüyle. Aynı […]

   
 •  
 • Bir Model Olarak Medresetüzzehra Projesi

  Kuruluşları IX. asra kadar giden medreseler, Büyük Selçuklu Veziri Nizamülmülk (ö.1092) tarafından sistemli hale getirilmiş ve daha sonra kurulan medreselere model olmuştu. Fıkıh, Kelam, Tefsir, Hadis, Astronomi, Matematik, Fizik gibi […]

   
 •  
 • Eğitimde Akıl ve Kalp

  Ne zaman başladığı ve nasıl bir süreç içerisinde geliştiği tam bilinmeyen eğitim, kişinin dünyasında belki de en önemli unsurlardan biridir. "Beşikten mezara" eğitim anlayışı son dönemlerde yapılan bazı çalışmalarda ana […]

   
 •  
 • Meşru Demokrasi

  Yargıtay Başkanı sayın Doç.Dr.Sami Selçuk Bey’in ünlü açılış konuşmasından sonra özellikle demokrasi-din ilişkisi gündeme geldi ve çeşitli boyutlarıyla da yavaş yavaş tartışılıyor. İslami düşünce ile ilgilenen biri olarak bizim de […]

   
 •  
 • Milli Eğitimden Evrensel Eğitime

   
 • Hasan Ali Yücel

   
 • Eğitim

   
 • Risale-i Nur’da “Eğitim”