107. Sayı | Yaz 2009 | Küresel Kriz ve Said Nursi\’nin İktisat Görüşü – II

 
 • Krizlere Mabetten Bakmak

  Seeing Crisis from Temple Yedi Ekim 2008’de gazetelere ilginç bir haber düşmüştü. “Dünya’yı saran ekonomik krize Vatikan’ın yorumu İlahi ikaz şeklinde oldu” şeklinde özetleyebileceğimiz haberde Papa’nın sözlerine geniş yer verilmişti. […]

   
 •  
 • Çevre ve İktisat

  Environment and Economy Günümüz dünyasının acilen çözülmeyi bekleyen en büyük problemlerinden biri olan çevre kirliliği ve tabii dengenin bozulmasının ana sebeplerinden birisi hiç şüphesiz ki israftır. İsraf, sosyal hayatın her […]

   
 •  
 • Sa’y-i İnsanî

  Human Work Kâinatta Faaliyet Hakimdir Başımızı kaldırıp baktığımızda, atomdan koca koca kürelere kadar hummalı bir faaliyet ve hareketle karşılaşırız. Bu faaliyet ve hareketin bize işaret ettiği nice gerçekler vardır. “Sa’y, […]

   
 •  
 • On Dokuzuncu Lem’a

  Booklets of Economics İktisat Risalesi İktisat ve kanaate, israf ve tebzîre dairdir. 1 Şu âyet-i kerime, iktisada katî emir ve israftan nehy-i sarih suretinde gayet mühim bir ders-i hikmet veriyor. […]

   
 •  
 • Küresel Kriz ve Said Nursi’nin İktisat Görüşü – II

  Dünyada ve ülkemizde büyük sarsıntılara sebep olan küresel ekonomik krizle ilgili yapılan değerlendirmeler göz önüne alındığında, krizin ekonomik alanlardan başka ontolojik, sosyo-politik, felsefi, dini ve ideolojik birçok alana işaret ettiği […]

   
 •  
 • Global Crisis and the Economy Vision of Said Nursi – II

  When the evaluations that were made about the global economic crisis causing big shakes in our country and in the world, it can be realized that the crisis points at […]

   
 •  
 • İktisat Risalesi Perspektifinden Küresel Kriz

  Global Crisis in the Context of the Economics Booklet Giriş Bediüzzaman Said Nursi’nin İktisat Risalesi adlı eserinde ve Risale-i Nur’un bazı başka bölümlerinde kurguladığı iktisat; kutsal mahiyetli bir kavram ve […]

   
 •  
 • İktisadî Buhranlar ve Sosyal Değişim

  Economic Crisis and Social Change Giriş ve Kavramsal Çerçeve 1. “Küresel ekonomik kriz” kavramı üzerinde fikir beyan edenler kanaatimizce öncelikle kavramsal düzeyde düşünerek ve sorgulayarak işe başlamalıdır. Zira bu çağda […]

   
 •  
 • Küresel Krize Kur’an Perspektifinden Yaklaşım: Faizin Yasak, Zekatın Farz Kılınması

   
 • Felsefe, Medeniyet ve İktisat

   
 • Küresel Ekonomik Kriz, Modernliğin Krizidir

   
 • Said Nursi’ye Göre Dünyevileşme