107. Sayı | Yaz 2009 | Küresel Kriz ve Said Nursi\’nin İktisat Görüşü – II

 
 • Felsefe, Medeniyet ve İktisat

  Philosophy, Civilization and Economy Felsefe ve Bediüzzaman Felsefe deyince insanın aklına çok sayıda soru takılmaktadır. İlk olarak felsefe nedir? sorusundan başlayarak bu soruları çoğaltabiliriz. Felsefe, din dışı ve vahiy karşıtı […]

   
 •  
 • Küresel Ekonomik Kriz, Modernliğin Krizidir

  Global Economic Crisis is a Crisis of Modernism 2 Ekim 2008 yılında, AB ülkeleri Fransa Cumhurbaşkanlığının sarayında toplandılar. Bu toplantı sonunda içinde bulunduğumuz ekonomik krizi aşmak için, Almanya 470 milyar […]

   
 •  
 • Said Nursi’ye Göre Dünyevileşme

  Secularization According to Said Nursi 1950-60’larda tarihçilerin ve sosyal bilimcilerin teorisine göre, “modernleşme süreçlerine bağlı olarak din, hem toplumsal seviyede ve hem de bireyin zihninde/bilincinde gerileyecektir. Ne kadar çok modernleşme […]

   
 •  
 • Bediüzzaman’ın Görüşleri Işığında İslam İktisadı ve Sosyal Haklar

  Islamic Economics and Social Rights In the light of Bediüzzaman’s Opinions Giriş Bugün ekonomik faktörler, bireylerin yaşamını her zamankinden daha çok etkisi altına almış durumdadır. Ekonominin gücü, çok farklı inançlara […]

   
 •  
 • Krizin Çaresi: Zekât ve Sadakayı Yaygınlaştırmak, Faizi Terketmek

  The Cure for Crisis Generalizing Alms and Charity, Leaving Interests Son zamanlarda hemen tüm dünya ülkelerini tesiri altına alan iktisadi bunalımlar ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan, isim noktasında her […]

   
 •  
 • Krizlere Mabetten Bakmak

  Seeing Crisis from Temple Yedi Ekim 2008’de gazetelere ilginç bir haber düşmüştü. “Dünya’yı saran ekonomik krize Vatikan’ın yorumu İlahi ikaz şeklinde oldu” şeklinde özetleyebileceğimiz haberde Papa’nın sözlerine geniş yer verilmişti. […]

   
 •  
 • Çevre ve İktisat

  Environment and Economy Günümüz dünyasının acilen çözülmeyi bekleyen en büyük problemlerinden biri olan çevre kirliliği ve tabii dengenin bozulmasının ana sebeplerinden birisi hiç şüphesiz ki israftır. İsraf, sosyal hayatın her […]

   
 •  
 • Sa’y-i İnsanî

  Human Work Kâinatta Faaliyet Hakimdir Başımızı kaldırıp baktığımızda, atomdan koca koca kürelere kadar hummalı bir faaliyet ve hareketle karşılaşırız. Bu faaliyet ve hareketin bize işaret ettiği nice gerçekler vardır. “Sa’y, […]

   
 •  
 • On Dokuzuncu Lem’a

   
 • Küresel Kriz ve Said Nursi’nin İktisat Görüşü – II

   
 • Global Crisis and the Economy Vision of Said Nursi – II

   
 • İktisat Risalesi Perspektifinden Küresel Kriz