107. Sayı | Yaz 2009 | Küresel Kriz ve Said Nursi\’nin İktisat Görüşü – II