058. Sayı | Bahar 1997 | Devlet ve İktidar

 
 • Kur’an’ın Öngördüğü Toplumun Temeli Olarak Birey ve Ahlak

  1. Giriş Bu çalışma Fazlur Rahman’a göre Kur’an’ın öngördüğü toplumun temeli olarak birey ve ahlakın önemini/konumunu vurgulamayı amaçlamaktadır. Başlıktan da anlaşılacağı gibi, birey ve ahlakın onun düşüncesinin gelişiminde çok önemli […]

   
 •  
 • "Siyasal iktidar, dinsel açıdan her zaman sorgulanması gereken bir şeydir"

  Gerek Kur’ân’da, gerek Sünnette belli bir yönetim biçiminin tarif edilmeyip yalnızca genel esasların va’z edilmesini ne şekilde değerlendirmek gerekir? İslâm’ın şu veya bu sistemi net biçimde öngördüğü söylenebilir mi? Kur’ân […]

   
 •  
 • Yeni Toplumun İnşasında Adalet ve İbadetin Birlikteliği

  I. Yeni topluma doğru Çağın seküler dünyasında "kirlenmiş devlet, kirlenmiş toplum" çevresinde şikayetlerin tahammül sınırlarını zorlayan boyutlarda olduğu görülüyor. Bunun karşılığında "temiz devlet" ve "temiz toplum" üzerine birçok görüşler ileri […]

   
 •  
 • Sekülerizasyonun Üç Halkası: Benlik, Tabiat ve Devlet

  "Kimdir o Rahmân’dan başka size yardım edecek kuvvet? Sizin şu ordunuz mu?…" "Eğer O size verdiği rızkı kesecek olsa, kimdir sizi rızıklandıracak?…" "Eğer suyunuz yerin dibine çekilecek olsa, kimdir size […]

   
 •  
 • İslam’da Devlet Yönetiminin Yeri

  İslam’da devlet yönetimi konusuyla ilgili, Kur’ân ve hadislerdeki temel yaklaşımlar, devlet kavramının erken dönemlerdeki anlaşılma biçimi, Hicretten sonra kurulan Medine site devletinin özellikleri, devleti oluşturan fertlerin siyasi üyelik şuurlanmaları, yasama, […]

   
 •  
 • Tevhid-Duyarlı Siyasetin Önemli Bir İlkesi: Adalet

  Konunun analizine başlamadan önce kavramlar üzerinde kısaca durmakta fayda vardır. Dikkat edileceği gibi başlığı seçerken "Kur’anî siyaset" veya "İslamî siyaset" gibi kavramlar yerine "Tevhid-duyarlı siyaset" kavramlarını seçtim. Nedeni gâyet açıktır. […]

   
 •  
 • Türkiye’de Otoriter Zihniyet ve İslami Algılama

  Yirminci yüzyılın son yıllarına yaklaşırken Türkiye yüzeyde çok çelişkili gözüken bir durum yaşıyor. Yükselen İslami taleplerin ve müslüman ke-simdeki siyasi hareketlenmenin taşıyıcılığını yapan Refah Partisi; temsil ettiği kültürel kimliğin ima […]

   
 •  
 • İnsan Devletini Arıyor

  Kendisinden çok şey öğrendiğim bir dostum yıllar önce, "Lügat varken tartışılmaz" demişti. Bu sözdeki isabeti yıllar sonra farkedebildim; biz yıllardan beri hep "lügat"i tartışıp durmaktaydık; lügati tartışma konusu haline getirdiğimiz […]

   
 •  
 • Devletçilik: Bir Zihniyetin Anatomisi

   
 • Devlet ve İktidar

   
 • ‘Dev’ Bir Araştırmaya Dair Notlar

   
 • Risale-i Nur’dan Seçmeler