058. Sayı | Bahar 1997 | Devlet ve İktidar

 
 • Sekülerizasyonun Üç Halkası: Benlik, Tabiat ve Devlet

  "Kimdir o Rahmân’dan başka size yardım edecek kuvvet? Sizin şu ordunuz mu?…" "Eğer O size verdiği rızkı kesecek olsa, kimdir sizi rızıklandıracak?…" "Eğer suyunuz yerin dibine çekilecek olsa, kimdir size […]

   
 •  
 • İslam’da Devlet Yönetiminin Yeri

  İslam’da devlet yönetimi konusuyla ilgili, Kur’ân ve hadislerdeki temel yaklaşımlar, devlet kavramının erken dönemlerdeki anlaşılma biçimi, Hicretten sonra kurulan Medine site devletinin özellikleri, devleti oluşturan fertlerin siyasi üyelik şuurlanmaları, yasama, […]

   
 •  
 • Tevhid-Duyarlı Siyasetin Önemli Bir İlkesi: Adalet

  Konunun analizine başlamadan önce kavramlar üzerinde kısaca durmakta fayda vardır. Dikkat edileceği gibi başlığı seçerken "Kur’anî siyaset" veya "İslamî siyaset" gibi kavramlar yerine "Tevhid-duyarlı siyaset" kavramlarını seçtim. Nedeni gâyet açıktır. […]

   
 •  
 • Türkiye’de Otoriter Zihniyet ve İslami Algılama

  Yirminci yüzyılın son yıllarına yaklaşırken Türkiye yüzeyde çok çelişkili gözüken bir durum yaşıyor. Yükselen İslami taleplerin ve müslüman ke-simdeki siyasi hareketlenmenin taşıyıcılığını yapan Refah Partisi; temsil ettiği kültürel kimliğin ima […]

   
 •  
 • İnsan Devletini Arıyor

  Kendisinden çok şey öğrendiğim bir dostum yıllar önce, "Lügat varken tartışılmaz" demişti. Bu sözdeki isabeti yıllar sonra farkedebildim; biz yıllardan beri hep "lügat"i tartışıp durmaktaydık; lügati tartışma konusu haline getirdiğimiz […]

   
 •  
 • Devletçilik: Bir Zihniyetin Anatomisi

  "Yezid hakkında Allah’tan kork, Allah hakkında Yezid’den korkma. Allah seni Yezid’den korur, ama Yezid seni asla Allah’tan koruyamaz. Ey Hubeyre’nin oğlu! Yaratana isyan konusunda yaratılana itaat yoktur." —Hasan-ı Basrî’den, Emevî […]

   
 •  
 • Devlet ve İktidar

  Tarih boyu insanların zihin gündeminden çıkmayan bir konuyu daha ele alıyoruz bu sayımızda: devlet ve iktidar. Manidardır, bu konu, özellikle şu günlerin gündeminde de ilk sırada yer alıyor. Maamafih, Köprü […]

   
 •  
 • ‘Dev’ Bir Araştırmaya Dair Notlar

  Tartışma Risale-i Nur dairesi içinde yer alanların, Risale-i Nur’un yaygınlığı ve etkinliği hakkında aşırı iyimser bir yaklaşımı her zaman taşımalarına karşılık, yıllar önce Yeni Asya’nın Sonar’a yaptırdığı bir kamuoyu araştırması, […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’dan Seçmeler

   
 • Ulus-Devlet Bağlamında İktidar Sorunu

   
 • Çağdaş İslâm Siyaset Edebiyatında "Nizamu’l-Hukm" Adlı Eserler

   
 • Osmanlı Devletinin Son Asrında İslam ve "Usul-ü Meşveret" Tartışmaları