062. Sayı | Bahar 1998 | Alevilik

 
 • Alevilik: XVI. Yüzyıla Kadar Tarihi Gelişimi ve Yavuz Devri Osmanlı-İran İlişkilerindeki Rolü

  Türkiye’de bugün sosyal bir “olgu”nun yaşanmakta olduğu muhakkak. Ancak bu olgunun tanımın da bir kargaşa var. Farklı kalemlerden, farklı zihniyete mensup kişilerden farklı tanımlar, yorumlar yapılmakta: Alevilikten bahsediyorum. Aleviliğin tanımında […]

   
 •  
 • Anadolu Tasavvufunun Yetimleri: Aleviler

  Bektaşilik İslam dininin Anadolu tasavvuf felsefesi içinde yorumlanması sonucu başlayan ve daha sonra Alevilik olarak ortaya çıkan yorumlama ve yasama biçimidir. Kısacası, Alevilik İslamın sadece bir yorumu olarak kalmamış ve […]

   
 •  
 • İnanç ve İbadet Hayatı Bakımından Alevi-Sünni Karşılaştırması

  Alevilerle Sünniler arasında bir karşılaştırma yapıldığında önce dikkat edilecek husus şudur: Bütün dünya Sünnilerini birleştiren Allah’a, ahiret gününe, namaz, oruç, zekat ve haccın farz olduğuna ortak noktalar ve birleştirici bağlar […]

   
 •  
 • Aleviliği Nasıl Anlamalı?

  Konuya girmeden evvel şu tesbiti yapmanın yararlı olduğunu düşünüyorum: Yaklaşık 1990’larda yükselişe geçen bu mesele on yıla yakın bir süredir Türkiye’de tartışılıp duruyor. Bu süre içerisinde hem Aleviler, hem Sünniler […]

   
 •  
 • “Alevilik Bir Meşreptir”

  Alevilik nedir? Bir din mi? Mezhep mi, yoksa folklorik bir öğe midir? Alevilik ne bir din, ne mezhep, ne de folklorik bir öğe değildir. Alevilik bir meşreptir. Ana kaynak olan […]

   
 •  
 • “Millî Mutabakat” Çerçevesinde Sünnîlik ve Alevîlik

  Türkiye ve Millî Mutabakat 1: “Var-Olan” Birşey Olmak “Var-olan birşey olmak”, tarafımdan, Descartes felsefesinden mülhem bir terim olarak kullanılmaktadır. Descartes, şüpheden kesin doğru bilgiye geçmek için, şüphesini herşeye yaymaya karar […]

   
 •  
 • Kültürel Kaynaklarına Göre Alevi İnançları ve İbadet Anlayışları

  X yüzyıldan itibaren Türklerin İslamı kabul etmeye başlamasıyla birlikte yarı göçebe hayatı yaşayan muhtelif oymakların yeni din ile birlikte daha önce mensup oldukları değişik din anlayışlarını mezcetmesi demek olan Alevilik […]

   
 •  
 • Türk Çağdaşlaşmasının Sonu mu?

  Avrupa Türkiye’ye Sırtını Dönerken Cevaplanılması Gereken bir Soru: Giriş Türk çağdaşlaşmasının kökenlerinin çok öncelere dayandığı tarihsel bir gerçektir. Temelde Osmanlı modernleşmesine bağlı olarak ortaya çıkan Türkiye çağdaşlaşması o dönemin Avrupasının […]

   
 •  
 • Alevilik

   
 • Hoca Ahmet Yesevi

   
 • Hacı Bektaş-ı Veli

   
 • Ali Bin Ebi Talib