062. Sayı | Bahar 1998 | Alevilik

 
 • Aleviliği Nasıl Anlamalı?

  Konuya girmeden evvel şu tesbiti yapmanın yararlı olduğunu düşünüyorum: Yaklaşık 1990’larda yükselişe geçen bu mesele on yıla yakın bir süredir Türkiye’de tartışılıp duruyor. Bu süre içerisinde hem Aleviler, hem Sünniler […]

   
 •  
 • “Alevilik Bir Meşreptir”

  Alevilik nedir? Bir din mi? Mezhep mi, yoksa folklorik bir öğe midir? Alevilik ne bir din, ne mezhep, ne de folklorik bir öğe değildir. Alevilik bir meşreptir. Ana kaynak olan […]

   
 •  
 • “Millî Mutabakat” Çerçevesinde Sünnîlik ve Alevîlik

  Türkiye ve Millî Mutabakat 1: “Var-Olan” Birşey Olmak “Var-olan birşey olmak”, tarafımdan, Descartes felsefesinden mülhem bir terim olarak kullanılmaktadır. Descartes, şüpheden kesin doğru bilgiye geçmek için, şüphesini herşeye yaymaya karar […]

   
 •  
 • Kültürel Kaynaklarına Göre Alevi İnançları ve İbadet Anlayışları

  X yüzyıldan itibaren Türklerin İslamı kabul etmeye başlamasıyla birlikte yarı göçebe hayatı yaşayan muhtelif oymakların yeni din ile birlikte daha önce mensup oldukları değişik din anlayışlarını mezcetmesi demek olan Alevilik […]

   
 •  
 • Türk Çağdaşlaşmasının Sonu mu?

  Avrupa Türkiye’ye Sırtını Dönerken Cevaplanılması Gereken bir Soru: Giriş Türk çağdaşlaşmasının kökenlerinin çok öncelere dayandığı tarihsel bir gerçektir. Temelde Osmanlı modernleşmesine bağlı olarak ortaya çıkan Türkiye çağdaşlaşması o dönemin Avrupasının […]

   
 •  
 • Alevilik

  Alevilik dosyası ile yine karşınızdayız. Alevilik, tarihi ve sosyolojik uçları ile Türkiye’nin inkâr edilemez bir gerçeğidir. Bu gerçek bazen kimlik sorunu, bazen hoşgörü, sevgi, barış, bazen de kavga ve çatışma […]

   
 •  
 • Hoca Ahmet Yesevi

  Pir-i Türkistan” diye anılan Ahmet Yesevi’nin tarihi şahsiyetine dair belge-ler azdır. Çoğu menkıbelere karışmış eldeki vesikalardan sağlam neticeler çıkarmak güç olmakla birlikte, Onun “Hikmet”lerinden, onunla ilgili menkıbelerden ve tarihi kaynaklardan […]

   
 •  
 • Hacı Bektaş-ı Veli

  Portre Cemiyetimizin içinde yetişip tarihe mal olmuş kişilerin sağlıklı bir değerlendirmeye tabi tutulmaları gerekir. Hacı Bektaş-ı Veli, toplum tarafından fazla tanınmayan bir şahsiyettir. Bu yazımızda, kendisi hakkında bazı bilgiler vererek […]

   
 •  
 • Ali Bin Ebi Talib

   
 • Risale-i Nur’da “Ehl-i Beyt”

   
 • Osmanlı ve Cumhuriyetin Kuruluşunda Bektaşiler ve Günümüzde Bektaşilik

   
 • Risale-i Nur’da Aleviliğe Dair Bir Deneme