056. Sayı | Güz 1996 | Ordu, Devlet ve Demokratikleşme

 
 • Askerî Otoritenin Kurumsallaşmasına ve Zihniyetine Dair

  İnsanlığın kayda geçebilmiş son beşbin yılında, “bilinen dünyanın” sadece 250 yıl kadar savaşsız yaşadığı tahmin ediliyor. Kayıt dışı kalmış coğrafi bölümleri de hesaba katarsak bu rakamın sıfırlanacağı kuvvetle muhtemel. İnsan […]

   
 •  
 • Toplum, Ordu ve Demokrasi Üzerine Bir Kaç Söz

  Türkiye Cumhuriyetinin siyasal tarihinde, kuruluşundan günümüze kadar, hemen bütün konularda, özellikle ordu-siyaset ilişkileri üzerine düşüncelerini açıklayanlar günübirlik düşünce örgüsünde gezinmeyi tercih ettiler. Siyasi süreç uzun boylu, geniş bir siyasal tasavvur […]

   
 •  
 • Ordu ve Siyaset

  Cumhuriyet Türkiye’sinde ordu-devlet ilişkisini, ordunun hükümetler üstü erkini, sivil hükümetlerin ise birer gölge güç olduklarını anlayabilmek için herşeyden önce Osmanlı’dan intikal eden buyurgan ve otoriter yapıyı anlamamız gerekir. 1923’ten sonra […]

   
 •  
 • Demokrasi Aynasında Ordu ve Devlet

  Kökünü Yunanca "halk yönetimi" anlamına gelen "demokratia" sözünden alan "demokrasi" mefhumu Yunanistan’da doğmuş ve uzunca bir "emekleme" dönemi geçirmiştir. Eski Yunan site devletleri küçük olduklarından, kurultaylarda toplanan halk, "demokratik hükümeti" […]

   
 •  
 • Ordu, Siyaset ve Demokrasi

  Demokrasi kavramı nasıl tanımlanırsa tanımlansın, eğer bu tanımlarda parametrelerimizden en az birisi devlet karşısında, devlete rağmen; toplumdan, bireye kadar uzanan zatiyetlerin haklarını kuşatmıyorsa, bu tanımlar bize demokrasiyi yeterince anlatmayacaktır. Devlet […]

   
 •  
 • Ordu, Devlet ve Demokratikleşme

  Gecikmenin ıstırabı ve fakat sizlere ulaşmanın sevinciyle tekrar karşınızdayız. Bu sayımızda olağan "sarkma"ların yanında teknolojinin "sözden anlamayan" harika çocuğu bilgisayarla da mücadeke etmek zorunda kaldık. Özür Diliyoruz. Bu sayımızda "Ordu, […]

   
 •  
 • İslam ve Batı Kültüründe Şeytanın Farklı Konumları-2

  Kötülüğün müşahhaslaşmış, ete kemiğe bürünmüş timsali olarak tanınan "şeytan"ın hemen hemen bütün dinlerde mevcut olduğunu görüyoruz. Dinin ilk şekillerinden tek tanrılı dinlere kadar bazan kalınlaşan, bazan da kopacak kadar incelen […]

   
 •  
 • Türk-İslam Tarihinin Konjonktürel Yorumu

  İslam tarihi geriden bir kuşbakışı ile incelendiğinde gelişim sürecinin doğrusal ve bir düzlem üzerinde değil, helozenik bir salınım şeklinde olduğu görülür. "Fazilet Dönemi" diyebileceğimiz dönemden "Çöküntü Dönemi" arasında İslam toplumu […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’da Ordu ve Asker

   
 • Süleyman Demirel İle Söyleşi

   
 • Abdurrahman Dilipak İle Söyleşi

   
 • Manevi Kültürün Ordu-Asker Üzerindeki Etkisi