056. Sayı | Güz 1996 | Ordu, Devlet ve Demokratikleşme

 
 • Ordu, Siyaset ve Demokrasi

  Demokrasi kavramı nasıl tanımlanırsa tanımlansın, eğer bu tanımlarda parametrelerimizden en az birisi devlet karşısında, devlete rağmen; toplumdan, bireye kadar uzanan zatiyetlerin haklarını kuşatmıyorsa, bu tanımlar bize demokrasiyi yeterince anlatmayacaktır. Devlet […]

   
 •  
 • Ordu, Devlet ve Demokratikleşme

  Gecikmenin ıstırabı ve fakat sizlere ulaşmanın sevinciyle tekrar karşınızdayız. Bu sayımızda olağan "sarkma"ların yanında teknolojinin "sözden anlamayan" harika çocuğu bilgisayarla da mücadeke etmek zorunda kaldık. Özür Diliyoruz. Bu sayımızda "Ordu, […]

   
 •  
 • İslam ve Batı Kültüründe Şeytanın Farklı Konumları-2

  Kötülüğün müşahhaslaşmış, ete kemiğe bürünmüş timsali olarak tanınan "şeytan"ın hemen hemen bütün dinlerde mevcut olduğunu görüyoruz. Dinin ilk şekillerinden tek tanrılı dinlere kadar bazan kalınlaşan, bazan da kopacak kadar incelen […]

   
 •  
 • Türk-İslam Tarihinin Konjonktürel Yorumu

  İslam tarihi geriden bir kuşbakışı ile incelendiğinde gelişim sürecinin doğrusal ve bir düzlem üzerinde değil, helozenik bir salınım şeklinde olduğu görülür. "Fazilet Dönemi" diyebileceğimiz dönemden "Çöküntü Dönemi" arasında İslam toplumu […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’da Ordu ve Asker

  Ey şanlı asâkir-i muvahhidin!* Ve ey bu millet-i mazlumeyi ve mukaddes İslamiyeti iki defa büyük vartadan tahlis eden muhteşem kahramanlar! Cemal ve kemaliniz, intizam ve inzibattır. Bunu da hakkıyla en […]

   
 •  
 • Süleyman Demirel İle Söyleşi

  Çok partili demokratik hayata geçildikten sonraki otuz beş yıl içinde demokrasinin üç defa kesintiye uğramış olmasının sebepleri nelerdir? Bir defa kesintiye uğradıktan sonra ikinci, üçüncü defası birincisinin devamıdır. Şimdi bu, […]

   
 •  
 • Abdurrahman Dilipak İle Söyleşi

  Türkiye tarihinin önemli siyasî, sosyal ve kültürel yapı unsurlarından biri sayılan ordu, bazı araştırmacılara göre belirleyici, yönlendirici hatta kurucu kimliğini Ortaasya-Balkanlar geleneğinden dolayı taşımaktadır ve her toplumsal olayda onun etkilerine […]

   
 •  
 • Manevi Kültürün Ordu-Asker Üzerindeki Etkisi

  Dinamik Bir Çevre Faktörü Olarak Ordu kendine has karakteri yanında diğer beşerî organizasyonlar gibi içinde bulunduğu hakim kültürle ilişkili olarak bir alt kültür organizasyonu, toplumun bir ürünüdür. Karakteri ve amacı […]

   
 •  
 • Ali Bayramoğlu İle Söyleşi

   
 • Türkiye’de Ordu, Siyaset ve Demokrasi

   
 • Askerî Otoritenin Kurumsallaşmasına ve Zihniyetine Dair

   
 • Toplum, Ordu ve Demokrasi Üzerine Bir Kaç Söz