056. Sayı | Güz 1996 | Ordu, Devlet ve Demokratikleşme

 
 • Ordu ve Siyaset

  Cumhuriyet Türkiye’sinde ordu-devlet ilişkisini, ordunun hükümetler üstü erkini, sivil hükümetlerin ise birer gölge güç olduklarını anlayabilmek için herşeyden önce Osmanlı’dan intikal eden buyurgan ve otoriter yapıyı anlamamız gerekir. 1923’ten sonra […]

   
 •  
 • Demokrasi Aynasında Ordu ve Devlet

  Kökünü Yunanca "halk yönetimi" anlamına gelen "demokratia" sözünden alan "demokrasi" mefhumu Yunanistan’da doğmuş ve uzunca bir "emekleme" dönemi geçirmiştir. Eski Yunan site devletleri küçük olduklarından, kurultaylarda toplanan halk, "demokratik hükümeti" […]

   
 •  
 • Ordu, Siyaset ve Demokrasi

  Demokrasi kavramı nasıl tanımlanırsa tanımlansın, eğer bu tanımlarda parametrelerimizden en az birisi devlet karşısında, devlete rağmen; toplumdan, bireye kadar uzanan zatiyetlerin haklarını kuşatmıyorsa, bu tanımlar bize demokrasiyi yeterince anlatmayacaktır. Devlet […]

   
 •  
 • Ordu, Devlet ve Demokratikleşme

  Gecikmenin ıstırabı ve fakat sizlere ulaşmanın sevinciyle tekrar karşınızdayız. Bu sayımızda olağan "sarkma"ların yanında teknolojinin "sözden anlamayan" harika çocuğu bilgisayarla da mücadeke etmek zorunda kaldık. Özür Diliyoruz. Bu sayımızda "Ordu, […]

   
 •  
 • İslam ve Batı Kültüründe Şeytanın Farklı Konumları-2

  Kötülüğün müşahhaslaşmış, ete kemiğe bürünmüş timsali olarak tanınan "şeytan"ın hemen hemen bütün dinlerde mevcut olduğunu görüyoruz. Dinin ilk şekillerinden tek tanrılı dinlere kadar bazan kalınlaşan, bazan da kopacak kadar incelen […]

   
 •  
 • Türk-İslam Tarihinin Konjonktürel Yorumu

  İslam tarihi geriden bir kuşbakışı ile incelendiğinde gelişim sürecinin doğrusal ve bir düzlem üzerinde değil, helozenik bir salınım şeklinde olduğu görülür. "Fazilet Dönemi" diyebileceğimiz dönemden "Çöküntü Dönemi" arasında İslam toplumu […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’da Ordu ve Asker

  Ey şanlı asâkir-i muvahhidin!* Ve ey bu millet-i mazlumeyi ve mukaddes İslamiyeti iki defa büyük vartadan tahlis eden muhteşem kahramanlar! Cemal ve kemaliniz, intizam ve inzibattır. Bunu da hakkıyla en […]

   
 •  
 • Süleyman Demirel İle Söyleşi

  Çok partili demokratik hayata geçildikten sonraki otuz beş yıl içinde demokrasinin üç defa kesintiye uğramış olmasının sebepleri nelerdir? Bir defa kesintiye uğradıktan sonra ikinci, üçüncü defası birincisinin devamıdır. Şimdi bu, […]

   
 •  
 • Abdurrahman Dilipak İle Söyleşi

   
 • Manevi Kültürün Ordu-Asker Üzerindeki Etkisi

   
 • Ali Bayramoğlu İle Söyleşi

   
 • Türkiye’de Ordu, Siyaset ve Demokrasi