056. Sayı | Güz 1996 | Ordu, Devlet ve Demokratikleşme

 
 • Manevi Kültürün Ordu-Asker Üzerindeki Etkisi

  Dinamik Bir Çevre Faktörü Olarak Ordu kendine has karakteri yanında diğer beşerî organizasyonlar gibi içinde bulunduğu hakim kültürle ilişkili olarak bir alt kültür organizasyonu, toplumun bir ürünüdür. Karakteri ve amacı […]

   
 •  
 • Ali Bayramoğlu İle Söyleşi

  Türkiye’de demokratikleşmenin önünde ne tür engellerin olduğuyla başlayabiliriz, sanıyorum… Demokratikleşmenin önünde iki dizi engel var. Birinci dizi engel, bireyin hukuk karşısında eşitliği ve çoğunluğun iradesi unsurlarıyla tanımlanabilecek klasik demokrasinin eksik […]

   
 •  
 • Türkiye’de Ordu, Siyaset ve Demokrasi

  Türkiye’de ordunun politikada etkinliği Cumhuriyet’le başlamış bir olgu değildir. Osmanlı’dan önce kurulan Türk-İslam devletlerinde de ordu siyasette belirleyici bir aktör durumundadır. Gazali’nin “memleket durumunun kötü olduğu hallerde ordu kime bağlı […]

   
 •  
 • Askerî Otoritenin Kurumsallaşmasına ve Zihniyetine Dair

  İnsanlığın kayda geçebilmiş son beşbin yılında, “bilinen dünyanın” sadece 250 yıl kadar savaşsız yaşadığı tahmin ediliyor. Kayıt dışı kalmış coğrafi bölümleri de hesaba katarsak bu rakamın sıfırlanacağı kuvvetle muhtemel. İnsan […]

   
 •  
 • Toplum, Ordu ve Demokrasi Üzerine Bir Kaç Söz

  Türkiye Cumhuriyetinin siyasal tarihinde, kuruluşundan günümüze kadar, hemen bütün konularda, özellikle ordu-siyaset ilişkileri üzerine düşüncelerini açıklayanlar günübirlik düşünce örgüsünde gezinmeyi tercih ettiler. Siyasi süreç uzun boylu, geniş bir siyasal tasavvur […]

   
 •  
 • Ordu ve Siyaset

  Cumhuriyet Türkiye’sinde ordu-devlet ilişkisini, ordunun hükümetler üstü erkini, sivil hükümetlerin ise birer gölge güç olduklarını anlayabilmek için herşeyden önce Osmanlı’dan intikal eden buyurgan ve otoriter yapıyı anlamamız gerekir. 1923’ten sonra […]

   
 •  
 • Demokrasi Aynasında Ordu ve Devlet

  Kökünü Yunanca "halk yönetimi" anlamına gelen "demokratia" sözünden alan "demokrasi" mefhumu Yunanistan’da doğmuş ve uzunca bir "emekleme" dönemi geçirmiştir. Eski Yunan site devletleri küçük olduklarından, kurultaylarda toplanan halk, "demokratik hükümeti" […]

   
 •  
 • Ordu, Siyaset ve Demokrasi

  Demokrasi kavramı nasıl tanımlanırsa tanımlansın, eğer bu tanımlarda parametrelerimizden en az birisi devlet karşısında, devlete rağmen; toplumdan, bireye kadar uzanan zatiyetlerin haklarını kuşatmıyorsa, bu tanımlar bize demokrasiyi yeterince anlatmayacaktır. Devlet […]

   
 •  
 • Ordu, Devlet ve Demokratikleşme

   
 • İslam ve Batı Kültüründe Şeytanın Farklı Konumları-2

   
 • Türk-İslam Tarihinin Konjonktürel Yorumu

   
 • Risale-i Nur’da Ordu ve Asker