072. Sayı | Güz 2000 | İslam’ın Siyasallaşması Sorunu

 
 • İslam’ın Siyasallaşması Sorunu

  Dinin siyasallaşması olgusu, son çeyrek asırdır çok tartışılan konulardan birisi olmuştur. Söz konusu din İslam olunca, konunun önemi daha da artmaktadır. Çünkü, İslam dini Hıristiyanlık gibi sadece uhrevi telkinlerden oluşan […]

   
 •  
 • “Said Nursi Türkçesi” Üzerine Bir Tenkid

  Tartışma Köprü Dergisinin Bahar/2000 sayısında İslam Yaşar imzasıyla “Said Nursi Türkçesi” adı altında bir yazı yayınlandı; bu yazıyı okuduğumda fart-ı muhabbetten doğan idealleştirmenin (kristalizasyon) ne kadar vahim tesbit hatalarına yol […]

   
 •  
 • Cemaleddin Afgani

  Modernist İslam düşünürü olarak bilinen Cemaleddin Afganî, Kasım-1838’de doğdu. Doğum yeri hakkında araştırmacıların farklı yaklaşımları vardır. Onun İran’lı ve Şii olduğunu söyleyenler, İran’a verdiği önemi, Farsça’yı telaffuzunu, bu ülkedeki faaliyetlerini, […]

   
 •  
 • “Şeriat’ta yüzde doksan dokuz ahlak, ibadet, ahiret ve fazilete aittir”

  Fahr-i Alemdir (a.s.m.) ve mesleği; herkes kendi nefsiyle mücahede, yani ahlak-ı Ahmediye (a.s.m.) ile tahallûk ve sünnet-i Nebeviyeyi ihya ve başkalara da muhabbet ve eğer zarar etmezse nasihat etmektir. Bu […]

   
 •  
 • İslam, Siyaset ve Karmaşa

  İslam Dini, ‘Oku!’ emrinin diğer emirlerle sistemleştirilmesinden itibaren, yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşan, ne aradığını bilmeyen dolayısıyla aradığını bulamayan, ruhsal bunalımlarıyla benliğini çürütüp varlığını bile çözemeyen insanoğluna, önemi hiçbir zaman yitirilemeyecek […]

   
 •  
 • Bediüzzaman ve Siyaset

  II. Abdülhamid’den DP dönemine kadar siyasi ve toplumsal değişimlerde yer alan, gözlemleyen, tepki koyup yol gösteren Bediüzzaman’ın siyaset görüşünü “euzubillahimineşşeytani ve’s siyase” ile özdeşleştirmek mümkün müdür? Bu prensip kimler için, […]

   
 •  
 • İslâm’ın Siyasallaşma Sürecinde Cemiyet-i Müderrisin’den Teâli-i İslâm’a

  İslâmcılık, XlX-XX. yüzyılda, İslâm’ı inanç, ibadet, ahlâk, felsefe, siyaset, eğitim vb. açılardan bir bütün olarak yeniden hayata hakim kılmak ve akılcı bir metotla, İslâm dünyasını Batı sömürüsünden, zalim ve müstebit […]

   
 •  
 • Bir Korku ya da Umut Söylemi Olarak Siyasal İslam

  Kültürel-İslam, siyasal-İslam, fundamentalist-İslam, ideolojik-İslam gibi ta(nı)mlamalar çağımızda İslam’ı konu alan yazı, yorum, bilimsel makale ve tezlerin harcı alem terkipleri olarak kullanılmakta; hepsine bir umut ya da korku vurgusu yüklenerek çok […]

   
 •  
 • Siyasal İslam ya da Kazandıkça Kaybetmenin Dayanılmaz Ağırlığı

   
 • Türk Siyasetinde Anahtar Bir Kavram: Ehven-i Şer

   
 • İmam Rabbani ve Bediüzzaman Vizyonuyla Siyasal İslam

   
 • Siyaset, Sebeb, Şeytan, Şerr