072. Sayı | Güz 2000 | İslam’ın Siyasallaşması Sorunu

 
 • Siyaset, Sebeb, Şeytan, Şerr

  Siyaset, Risale-i Nur’un ve Risale-i Nur muhataplarının belki de en çok referans gösterdikleri kavram olmakla birlikte, gerek Risale-i Nur metinleri içinde çok farklı ve hatta çelişkili görülen eksenlere oturmakta, gerekse […]

   
 •  
 • Dini ve Demokratik Değerlerin Yükselişini Doğru Okuma

  I. Giriş Henüz idrak ettiğimiz yeni yüzyılın nasıl olacağı bilim adamları kadar ekonomist ve politikacıların da merak ve ilgi konusu olduğu görülmektedir. Bunu önceden tahmin etmenin bir yolu da içinde […]

   
 •  
 • İtikadî Bakış Açısı ile “İslam’ın Siyasallaşması”

  Günlük yaşantımızda psikolojik, biyolojik, sosyolojik, fiziki, siyasi her olay, derinliğinde maddenin özüyle alakalı olarak şekillenmektedir. Anlık yaratılışlar yani ibda, varlıkların zerreler boyutu ile ilgili olarak düşünülmekte, makro boyuttaki yansımalar yani […]

   
 •  
 • Siyasal İslam

  İslâm, varlığın bütün boyutlarını analiz etme muhtevasına sahip bir dindir. Yaratılan her şeyi bir anlam bütünlüğü içerisinde ele alarak yorumlar. Bu yorumun dışında kalan hiçbir şey yoktur. “Yaş ve kuru” […]

   
 •  
 • İslam’ın Siyasallaşması Sorunu

  Dinin siyasallaşması olgusu, son çeyrek asırdır çok tartışılan konulardan birisi olmuştur. Söz konusu din İslam olunca, konunun önemi daha da artmaktadır. Çünkü, İslam dini Hıristiyanlık gibi sadece uhrevi telkinlerden oluşan […]

   
 •  
 • “Said Nursi Türkçesi” Üzerine Bir Tenkid

  Tartışma Köprü Dergisinin Bahar/2000 sayısında İslam Yaşar imzasıyla “Said Nursi Türkçesi” adı altında bir yazı yayınlandı; bu yazıyı okuduğumda fart-ı muhabbetten doğan idealleştirmenin (kristalizasyon) ne kadar vahim tesbit hatalarına yol […]

   
 •  
 • Cemaleddin Afgani

  Modernist İslam düşünürü olarak bilinen Cemaleddin Afganî, Kasım-1838’de doğdu. Doğum yeri hakkında araştırmacıların farklı yaklaşımları vardır. Onun İran’lı ve Şii olduğunu söyleyenler, İran’a verdiği önemi, Farsça’yı telaffuzunu, bu ülkedeki faaliyetlerini, […]

   
 •  
 • “Şeriat’ta yüzde doksan dokuz ahlak, ibadet, ahiret ve fazilete aittir”

  Fahr-i Alemdir (a.s.m.) ve mesleği; herkes kendi nefsiyle mücahede, yani ahlak-ı Ahmediye (a.s.m.) ile tahallûk ve sünnet-i Nebeviyeyi ihya ve başkalara da muhabbet ve eğer zarar etmezse nasihat etmektir. Bu […]

   
 •  
 • İslam, Siyaset ve Karmaşa

   
 • Bediüzzaman ve Siyaset

   
 • İslâm’ın Siyasallaşma Sürecinde Cemiyet-i Müderrisin’den Teâli-i İslâm’a

   
 • Bir Korku ya da Umut Söylemi Olarak Siyasal İslam