051. Sayı | Yaz 1995 | Laiklik ve Sekülerizm

 
 • Laiklik İlkesinin Amacı ve Bir İkame Teklifi

  I. Laiklik ilkesinin iki anlamı ve doğuş sebepleri 1. Laiklik ilkesinin maddi anlamı: Laiklik ilkesinin maddi anlamı; İlâhi Vahiy ile toplumsal hayatın ilişkilerinin kesilmesi ve bu kesilmeyi sağlamak için de […]

   
 •  
 • Türkiye’de Din-Devlet İlişkisi ve Laiklik

  1. Türk toplum hayatına laikliğin girişi Bilindiği gibi, İslâmda (en azından tarihî Sünnîlikte) Batı tarihinde olduğu anlamda teokrasi yoktur. İslâmda aslolan, her türlü icraatın Kur’ân’ın açık hükümlerine ters düşmemesidir. Türk […]

   
 •  
 • Das Oberste Zeichen

  Sechster Punkt Die sechs Richtungen des Koran sind alle leuchtend, sie alle demonstrieren Wahrhaftigkeit und Wirklichkeit. Unter ihm sind die Pfeiler des Arguments und des Beweises. Über ihm glitzern die […]

   
 •  
 • Lâikliğe Nereden Bakmalı?

  "Zındıklar ve münâfıklar istibdâd-ı mutlaka "cumhuriyet" nâmı vermekle, irtidâd-ı mutlakı rejim altına almakla, sefahet-i mutlaka "medeniyet" ismi vermekle, cebr-i keyfi-i küfriye "kanun" ismini takmakla (…) hâkimiyet-i İslâmiyeye ve millete ve […]

   
 •  
 • The Supreme Sign

  Sixth Point: The Qur’an’s truthfulness and veracity show that its six aspects are luminous. Indeed, the pillars of argument and proof beneath it; the flashes of the stamp of miraculousness […]

   
 •  
 • Sekülerleşme-Laikleşme Süreci ve Gezegen Ölçeğinde Sonuçları

  İlk olarak bu çalışmada inceleyeceğimiz konuların genel portresini çizelim: Sekülerleşme kavramının anlamı ve kapsamı, Batıda sekülerleşme sürecinin mimar kadrosu olan burjuva ve burjuva değerler sistemi; bilimin sekülerleşmesi, kültürün sekülerleşmesi, Batı […]

   
 •  
 • Ayetü’l-Kübra

  Altıncısı: Kur’ân’ın altı ciheti nuranîdir, sıdk ve hakkaniyetini gösterir, Evet, altında hüccet ve bürhan direkleri, üstünde sikke-i i’caz lem’aları, önünde ve hedefinde saadet-i dâreyn hediyeleri, arkasında nokta-i istinadı vahy-i semâvî […]

   
 •  
 • Laiklik ve Sekülarizm

  Modernleşme sürecinin Türkiye’ye taşıdığı "laiklik" toplumumuzda, özellikle devlet-toplum ilişkilerinde sürekli sancılara sebep oldu. Osmanlı devletinin son döneminde başlayan ve Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte ivme kazanan "laikleşme/laikleştirme" çabalarının altında ezilen Müslüman/dindar halk, […]

   
 •  
 • Bir kitap

   
 • Külliyatı Anlamaya Dâir

   
 • Modern İnsanın Yasam Şartları

   
 • Mehdi Üzerine