051. Sayı | Yaz 1995 | Laiklik ve Sekülerizm

 
 • Dinler ve Laiklik

  Genel ve alışılmış tanımla laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Laik devletlerde din olgusu devletin "esas teşkilatına" müdahale etmez; dinsel ilke ve kurumların devlet yönetiminde etkisi yoktur. Laik devletlerde […]

   
 •  
 • Dine Müdahale Aracı Olarak Laiklik

  Laiklik, Türkiye’de yaşayanların bir türlü üzerinde uzlaşamadıkları, ortak bir tanım geliştiremedikleri siyasal ve toplumsal sistemin en hassas kurumu ve konularından biri. Bu kavramla yüz yüze gelmemizin tarihi fazla geriye gitmez; […]

   
 •  
 • Laiklik İlkesinin Amacı ve Bir İkame Teklifi

  I. Laiklik ilkesinin iki anlamı ve doğuş sebepleri 1. Laiklik ilkesinin maddi anlamı: Laiklik ilkesinin maddi anlamı; İlâhi Vahiy ile toplumsal hayatın ilişkilerinin kesilmesi ve bu kesilmeyi sağlamak için de […]

   
 •  
 • Türkiye’de Din-Devlet İlişkisi ve Laiklik

  1. Türk toplum hayatına laikliğin girişi Bilindiği gibi, İslâmda (en azından tarihî Sünnîlikte) Batı tarihinde olduğu anlamda teokrasi yoktur. İslâmda aslolan, her türlü icraatın Kur’ân’ın açık hükümlerine ters düşmemesidir. Türk […]

   
 •  
 • Das Oberste Zeichen

  Sechster Punkt Die sechs Richtungen des Koran sind alle leuchtend, sie alle demonstrieren Wahrhaftigkeit und Wirklichkeit. Unter ihm sind die Pfeiler des Arguments und des Beweises. Über ihm glitzern die […]

   
 •  
 • Lâikliğe Nereden Bakmalı?

  "Zındıklar ve münâfıklar istibdâd-ı mutlaka "cumhuriyet" nâmı vermekle, irtidâd-ı mutlakı rejim altına almakla, sefahet-i mutlaka "medeniyet" ismi vermekle, cebr-i keyfi-i küfriye "kanun" ismini takmakla (…) hâkimiyet-i İslâmiyeye ve millete ve […]

   
 •  
 • The Supreme Sign

  Sixth Point: The Qur’an’s truthfulness and veracity show that its six aspects are luminous. Indeed, the pillars of argument and proof beneath it; the flashes of the stamp of miraculousness […]

   
 •  
 • Sekülerleşme-Laikleşme Süreci ve Gezegen Ölçeğinde Sonuçları

  İlk olarak bu çalışmada inceleyeceğimiz konuların genel portresini çizelim: Sekülerleşme kavramının anlamı ve kapsamı, Batıda sekülerleşme sürecinin mimar kadrosu olan burjuva ve burjuva değerler sistemi; bilimin sekülerleşmesi, kültürün sekülerleşmesi, Batı […]

   
 •  
 • Ayetü’l-Kübra

   
 • Laiklik ve Sekülarizm

   
 • Bir kitap

   
 • Külliyatı Anlamaya Dâir